4. Ulusal Alzheimer Kongresi Çeşme’de gerçekleşti…

4.Ulusal Alzheimer Kongresi, 20-23 Mart 2014 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de başarı ile yapıldı.

Kongreye katılım çeşitli kısıtlamalara rağmen oldukça yüksekti ve katılımcılar kongreden mutlu olarak ayrıldılar.

Bilimsel açıdan gerek yurt dışı gerekse yurt içinden alanında önemli bilim adamları kongrede güncel konu başlıkları altında konuştular. Birleşik Krallık’tan Prof. John Hardy, Alzheimer hastalığında genetik çalışma ve bulguların güncel bir derlemesini yaparken Hollanda’dan Stephanie Vos biyoişaretleyiciler ile kapsamlı bir sunumda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Harvard Universitesi’nden katılan Alireza Atri tedavide gelinen son durumları özetlerken aynı ülkeden Bob Sergott retina üzerinden Alzheimer hastalığı tanısı konusunda kapsamlı bir sunum yaptı.

kongre2014_03kongre2014_04kongre2014_05kongre2014_06

Yurt içinden ise Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Ümit Özgür Akdemir, Gökhan Erkol, Kaynak Selekler, Şevki Sözen, Emel  Köseoğlu, Özlem Aki Erden, Tuğba Özel Kızıl, Evrim Göde, Eylem Şahin Cankurtaran, Mustafa Cankurtaran, Gülistan Bahat Öztürk, Meltem Halil, Aslı Tufan da alanlarında yaşanan son gelişmeleri aktardılar.

kongre2014_15 kongre2014_14 kongre2014_13 kongre2014_10 kongre2014_09 kongre2014_08 kongre2014_07

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, kongrenin ilk günü Prof. Dr. Hakan Gürvit başkanlığında bir Nöropsikoloji Kursu düzenlendi.

Ayrıca yapılan iki panel ile de hem klinik hem de güncel tanı yöntemleri hakkında tartışma fırsatı yaratıldı. Bilimsel içeriğin ilk gününde düzenlenen nöropsikoloji kursuna da katılım yüksekti ve burada özellikle psikologlara yönelik tanısal testler hakkında bilgi verildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

“Klinik Nöropsikolojide Yenilikler” başlıklı toplantıda, “Sosyal Kognisyon”, “Dil”, “Bellek” ve “Tarama Testleri” alanlarındaki yenilikler kursa katılanlarla paylaşıldı. Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ve Psk. Ayfer Tumaç’ın tartışmacı olduğu oturumda,

kongre2014_20

Sosyal Kognisyon alanında Psk. Elif Yıldırım ve Yrd. Doç. Serra İçellioğlu, Dil alanında Psk. Şükriye Akça Kalem ve Psk. Seda Buker teorileri ve yeni gelişmeleri sundular. Bellek konusunda Psk. Çiğdem Ulaşoğlu, Tarama Testleri konusunda ise Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede yenilikleri paylaştılar.

kongre2014_21 kongre2014_23 kongre2014_22

Kongrenin bir diğer ayağı da hasta yakınlarına yönelik toplantıydı. Bu toplantıda İzmir ve diğer çevre illerden gelen hasta yakınlarına yönelik hastalığı tanıtıcı ve hastalıkla baş etme yolları hakkında interaktif sunumlar yapıldı.

Hasta Yakınları için Bilgilendirme ve Bakım Kursu

Kongre programı içersinde Hasta Yakınlarına uygulanacak eğitim programı 21 Mart Cuma günü 13. 30 ‘da yapıldı. Toplantının açış konuşmasını Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof.Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu yaptı. Hasta yakınlarının bakım sürecindeki zorluklarını paylaşarak aşabileceklerini, dernek olarak her zaman yanlarında olduğumuzu paylaştı ve geçen dönem YK üyesi olan ve örnek hasta yakını olarak Huriye Ballısoy’a derneğe ve hasta yakınlarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

kongre2014_24

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir şube eski başkanı Dr.Aysel Gürsoy’un Alzheimer Hastalığını, risk faktörlerini, korunmak için yapılması gerekenleri anlattığı,

kongre2014_25

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri servisinden Uzman Dr.Sevnaz Şahin’in Alzheimer hastalarının Beslenmesinin nasıl olması gerektiğini, beslenme bozukluğunun ne olduğunu, vitaminlerin önemini, farklı beslenme çeşitlerini ve pratik önerileri anlattığı,

kongre2014_29

Türk Geriatrik Psikoterapi Derneğinden Uzman Fizyoterapist Öznur Büyüktura’nın AH yaptırılacak egzersizlerin fiziksel ve fonksiyonel durumu destekler nitelikte olması gerektiğini, hastalığın her evresine göre yapılacak çalışmaların olduğunu görsellerle desteklediği,

kongre2014_27 kongre2014_28

Alzheimer ile Dost Ev adlı sunusunda, çevre düzeni nasıl olmalı konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O’dan Yrd. Doç. Dr. Nursen İlçin güvenli çevre için ipuçları verdiği,

kongre2014_29

40 gün önce eşini kaybetmiş olan hasta yakını Aysun Erim’in yaşadığı deneyimleri paylaştığı duygusal konuşması,

kongre2014_30

Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji ABD’dan Prof.Dr. Hatice Mavioğlu AH Yaşam Kalitesinin Artırılması için yapılması gerekenleri, hastaları hayatın içinde tutacak etkinliklerin neler olduğunu,

kongre2014_31

İstanbul BB Engelliler Müdür Yardımcısı Dr. Nurullah Yücel yeni tanımlamada Alzheimer Hastalığının Süreğen Hastalıklar sınıflandırmasına girdiğini, Hasta ve Yakınlarının Sosyo-Ekonomik Haklarından faydalanabilmek için gerekli belgelerin neler olduğunu, ücretsiz taşıma, vergi muafiyeti, su ve telefon ücretlerinde indirim gibi haklar için nereye müracaatların yapılması gerektiğini aktardığı,

kongre2014_32

Alzheimer Derneği İzmir Şube’nin etkinliklerini Doç.Dr Nil Tekin ve Dr. Banu Kınay’ın paylaştığı,

kongre2014_33

etkili sunumlar hasta yakınları tarafından ilgi ile karşılandı.
Katılan Hasta Yakınlarının soruları, katılımcıların aydınlatıcı cevapları ile bir eğitim ve bakım kursu daha son buldu.

kongre2014_34

Tüm bildiriler içinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Esen Saka Topçuoğlu ve ekibinin yaptığı çalışma birinciliğe layık görüldü.