Duyuru

       Türkiye Alzheimer Derneği

Olağan Genel Kurul Toplantısı

 Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mart 2018 tarihinde saat:11:00’de Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No:29/4 Okmeydanı-Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 21 Mart 2018 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta ile ve cep telefonu mesajı) karar verilmiştir.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Saygı Duruşu;

2 – Divan Heyetinin Oluşturulması;

3 – 2016 ve 2017 Yılları Faaliyet Raporu İle Gelir-Gider Cetvelinin Okunması;

4 – Denetçi Raporunun Okunması;

5 – Faaliyet Raporunun Sunulması;

6 – Gelir-Gider Cetveli Hakkında Müzakere;

7 – Yönetim Kurulunun 2016 ve 2017 Yılları Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri;

8 – Denetçinin 2016 ve 2017 Yılları Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmesi;

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi;

10 – Denetçi Seçimi;

11 – Üyelik Aidat Miktarının Belirlenmesi;

12- Çıkarılan üyelerin onayı;

13 – Yeni Dönem Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve Kabulü;

14 – Dilekler ve Kapanış.