Duyuru

         Türkiye Alzheimer Derneği

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2020 tarihinde, Saat:11:00’de Kuştepe Mah. Karkuyusu Sok. No:57 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 31/03/2020 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta ile ve cep telefonu mesajı) karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

1 – Açılış ve Saygı Duruşu,

2 – Divan Heyetinin Oluşturulması,

3 – 2018 ve 2019 Yılları Faaliyet Raporu İle Gelir-Gider Cetvelinin Okunması,

4 – Denetçi Raporunun Okunması,

5 – Faaliyet Raporu İle Gelir-Gider Cetveli Hakkında Müzakere,

6 – Yönetim Kurulunun 2018 ve 2019 Yılları Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,

7 – Denetçinin 2018 ve 2019 Yılları Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmesi,

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

9 – Denetçi Seçimi,

10 – Üyelik Aidat Miktarının Belirlenmesi,

 Yeni üyelerin kabulü, çıkarılan üyelerin onayı

11 – Yeni Dönem Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve Kabulü,

12- Dernek tüzüğünün bazı maddelerinin tadiline ilişkin teklifin görüşülmesi.

13 – Dilekler ve Kapanış.