11Ağu

Uzm. Dr. Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Tüm dünyada beklenen ortalama yaşam süresi uzamakta ve bununla birlikte ileri yaşta karşılan medikal problemlerle mücadelelerin önemi de artmaktadır. Bu problemlerden birisi de Alzheimer Hastalığı’dır. Bu hastalığın gelişmesinde bilinen en önemli risk faktörü ileri yaştır. Nöro-dejeneratif bir hastalık olan Alzheimer Hastalığı’nda kognitif fonksiyonlar bozulmakta ve bununla birlikte günlük yaşam aktiviteleri etkilenmektedir. Henüz bu hastalığın ilerlemesini durduracak veya gelişmesini önleyecek kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Vasküler risk faktörleriyle mücadelenin (diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite gibi) Alzheimer Hastalığı gelişmesini önleyebileceğine dair bir takım veriler mevcuttur. Dolayısıyla bu mücadelede önemli bir yere sahip olan beslenme ve yaşam tarzı değişikleriyle Alzheimer gelişiminin önlenebileceği kesin olmamakla birlikte vurgulanmaktadır.

Diyetle alınan antioksidanlar, B vitaminleri, polifenoller, poliansature yağ asitleri (omega 3 yağ asitleri gibi) ve balık, sebze tüketiminin artırılmasının Alzheimer Hastalığı gelişmesi riskini azaltacağına dair epidemiyolojik çalışmalar olmakla beraber randomize kontrollü çalışmalarla henüz kanıtlanmış veriler bulunmamaktadır.

Diğer taraftan hastalığın ilerlemesiyle beraber birtakım beslenme sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Malnutrisyon riski bu hastalarda artmakta ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Alzheimer hastalarında hastalıkla mücadele ederken bir yandan da malnutrisyonla mücadele edilmesi hem gelişebilecek ikincil sorunları önlemede hem de yaşam süresine katkıda bulunmada önemli bir adımdır.

Bu yazıda Alzheimer Hastalığı gelişiminde önemli bir yere sahip olan beslenmenin öneminden bahsedilip aynı zamanda hastalık seyrinde gelişebilen malnutrisyon mevcut bilgiler ışığında tartışılarak bu durumun nedenleri ve tedavisi üzerinde kısaca durulacaktır.

Beslenmenin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Yaşlanmayla birlikte kognitif fonksiyonlarda azalma olmaktadır. Bununla birlikte kognitif fonksiyonları etkileyen en önemli durumlar arasında çevresel, demografik, genetik ve sosyoekonomik faktörler yer almaktadır. Çevresel faktörlerden beslenmenin kognitif fonksiyonlar üzerinde etkileri olduğuna dair önemli veriler bulunmaktadır. Özellikle B vitamini, kafein, yağ asitleri ve vitamin D ile ilgili ilgi çekici sonuçlar bulunmaktadır.

Geleneksel Akdeniz tipi diyetle beslenmenin özellikle kardiyovasküler hastalık riskini, obeziteyi ve mortaliteyi azalttığına dair kuvvetli veriler mevcut, ancak bu tür beslenme modifikasyonunun kognitif fonksiyonlara olan etkisine dair yeterli sayıda kanıt bulunmamaktadır. Oleik asit, polifenoller, vitamin A, B, C, D ve E, omega 3 poli-ansature yağ asitleri, mineraller (demir, iyot, çinko gibi) ve aminoasitlerin nöronlardaki oksidatif stresi azalttığı, nöroinflamasyonu ve apopitozisi azalttığı ve dolayısıyla sağlıklı bir beyin oluşumuna neden oldukları vurgulanmaktadır. Bunun yanında besin içeriğinin nöronları akut ve kronik dönemde etkileyebileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır.

Beslenme ile Alzheimer Hastalığı oluşma riski arasındaki ilişkiyi inceleyen yeterli sayıda ve güçlü çalışmalar bulunmamakla beraber bazı çalışmalarda olumlu sonuçlar gösterilmiştir. Örneğin bir çalışmada vitamin C ve E’den zengin bir beslenmenin Alzheimer Hastalığı gelişmesi riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Ancak, vitamin desteklerinin özellikle doğal yollarla karşılanması önerilmektedir.

Nöronların sağlıklı yaşlanabilmesi için vurgulanan yaşam tarzı değişiklikleri önerileri Alzheimer Hastalığı için de vurgulanmaktadır. Bunlar arasında en önemli olanları şunlardır. Doymuş ve trans yağ tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, doğal besin maddelerinden alınan vitamin E tüketiminin artırılması, vitamin B12 alımının artırılması, multi-vitaminler kullanılıyorsa demir ve bakır gibi ağır metalleri içeren vitamin komplekslerinden kaçınılması, alüminyum içeren ürünlerin ve ilaçların kullanımından kaçınılması ve aerobik egzersizin artırılmasıdır.

Alzheimer hastalarında malnutrisyonun önemi, malnutrisyon sıklığı ve nedenleri

Malnutrisyon besin maddelerinin yetersiz alınması sonucunda vücudun gerekli enerji, protein ve diğer besin maddelerini karşılayamamasından kaynaklanan klinik bir durumdur. Malnutrisyon bu hastalarda morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. Gerek altta yatan hastalıkların daha da kötüleşmesiyle gerekse yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olarak hastaların beklenen yaşam sürelerinde azalmaya neden olmaktadır.

Alzheimer hastalarında malnutrisyon, kaslarda erime (sarkopeni) ve bası yaraları oluşma riski artabilmektedir. Bu klinik tablolar malnutre hastalarda daha da belirgin bir hale gelebilmektedir. Sarkopeniye neden olduğu için bu hastalarda düşme riski artmakta ve osteoporotik kemik kırıkları riski artabilmektedir. Alzheimer hastaları rutin olarak malnutrisyon riski açısından taranıp erken dönemde uygun müdahaleler yapılarak oluşabilecek kötü klinik sonuçlar önceden önlenebilmektedir.

Genel popülasyonda yaşla birlikte malnutrisyon sıklığında artış görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çok geniş aralıklarda oranlar bildirilmekle beraber Alzheimer hastalarının yaklaşık yarısı malnutrisyon riskiyle karşı karşıyadır. Hastanede, bakım evlerinde yatan ve orta-ileri evre Alzheimer hastalarındaysa malnutrisyon sıklığı daha da artmaktadır.

Bu hasta grubunda malnutrisyon nedenlerinden bahsedecek olursak yine birçok faktörün bir arada olduğunu görüyoruz. Oral alımın azalması en önemli nedenlerdendir. İştahsızlık, bulantı, ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemler, tat ve koku duyusunda azalma, ileri evrelere doğru yutma fonksiyonunda bozulmalar gibi nedenlerle bu hastalarda oral besin tüketimi azalabilmektedir. Bununla birlikte sosyoekonomik durumun kötü olması (fakirlik gibi), eşlik eden birçok kronik hastalığın olması, birçok farklı ilaç kullanımı ve depresyon diğer malnutrisyon nedenleri arasında sayılabilir.

Malnutrisyonla mücadelede neler yapılabilir?

Malnutrisyonla mücadelede ilk ve en önemli adım bu hastaların risk altında olduğunu bilip farkındalığın artırılarak erken dönemde önlemlerin alınması olacaktır. Hastalar düzenli olarak malnutrisyon açısından taranmalı ve risk olduğu tespit edilen veya malnutre olduğu düşünülen hastalara öncelikle altta yatan problemlerin düzenlenmesiyle işe başlanmalıdır.

Geriatrik değerlendirme yaparken geriatri uzmanları rutin olarak hastaları malnutrisyon açısından taramaktadırlar. Hastaları bir takım testlerle değerlendirip (örneğin mini-nutrisyonel test kısa formu gibi) malnutre olan ve malnutrisyon risk olan hastaları tespit etmekteyiz. Daha sonra malnutrisyon riski olan ve malnutre olan hastalarda öncelikle üç günlük diyet kayıtları istenerek almakta oldukları kalori ve protein miktarları belirlenmektedir. Eğer beklenen kalori ve protein miktarları sağlanamıyorsa (yaklaşık 25-30 kcal/kg/gün enerji, 1-1,2 g/kg/gün protein) destek tedavileri gündeme gelmektedir.

Destek tedavisi verirken hastaya göre bireysel olarak kararlar verilmektedir. Bu hastalarda özellikle orta evreden sonra yutma fonksiyonları da etkilenebildiği için eğer hasta yakınları da hastaların yeme ve içme sırasında akciğere aspirasyon olduğunu, sık öksürdüklerini belirtiyorlarsa öncelikle güvenli yutma açısından test edilmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte ağız ve diş sağlığı açısından değerlendirilmeli ve malnutrisyona neden olan depresyon gibi başka nedenler de yine gözden geçirilmelidir.

Güvenli yutması olan ve günlük gereken enerji ve proteini kendileri yemekle karşılayamayan hastalara öncelikle oral beslenme solüsyonları önerilmektedir. Oral beslenme solüsyonlarıyla hastalar izlenip düzenli kontrollerle aldıkları enerji ve protein miktarları takip edilmelidir. Farklı aromalı, diyabet hastalığı, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar için farklı özelliklerde beslenme solüsyonları mevcuttur. Hastalara göre hangisinin seçileceğine karar verilmektedir, ancak temel olarak hemen hepsi beklenen yeterli kalori, protein, vitamin ve eser element destekleri için yeterli olabilmektedir.

Güvenli yutması olmayan hastalardaysa daha ileri müdahaleler gerekmektedir. Bu durumda hastalara beslenme tüpleri (burundan mideye) veya peruktan endoskopik gastrostomi gibi (PEG, ciltten mideye takılan beslenme tüpleri) daha invaziv girişimlerle müdahaleler gerekebilmektedir. Özellikle PEG kararı hasta henüz orta evredeyken malnutrisyon tespit edildiğinde önerilmektedir, çünkü daha ileri evrelerde takılan PEG ile hastaların yaşam sürelerine katkı sağlanamamaktadır.

Bunlar dışında mutizm tablosu dediğimiz çok ileri evrede olan hastalarda ise tartışmalı olmakla birlikte sadece destek amacıyla damardan sıvı tedavileri ile beslenme sağlaması gerektiği düşünülmektedir. Ancak günlük pratikte yine bu hastalarda daha çok burundan takılan beslenme tüpleri veya PEG gibi girişimlerle beslenmeleri sağlanmaktadır.

Sonuç olarak sağlıklı bir yaşam için öncelikle sağlıklı bir beslenme olması gerekmektedir. Kesin kanıtlara sahip olmamakla birlikte sağlıklı bir beslenmenin sağlıklı bir beyin gelişimi için önemli olduğu açıktır.

Bunun yanında Alzheimer hastalarına bakan hasta yakınları malnutrisyon açısından daha bilinçli hale gelirse ve düzenli kontrollerle erken dönemde malnutrisyon tespit edilerek müdahaleler yapılırsa klinik olarak sonuçlar daha iyi hale getirilebilir.

Son söz olarak şunu diyebiliriz ki, gerek Alzheimer Hastalığı’nın oluşmasında gerekse hastalık oluştuktan sonra klinik gidişatın en önemli belirleyicilerden birisi beslenmedir.

67 Replies to “Alzheimer Hastalığı ve Beslenme”

 1. I’ll right away take hold of your rss as I can’t in finding your
  e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

  My page; best CBD for dogs

 2. Ahaa, its good discussion regarding this piece of writing here at this webpage, I have read
  all that, so at this time me also commenting at this place.

 3. I was recommended this website by my cousin. I am no longer certain whether or not this
  publish is written via him as no one else recognize such
  specific approximately my trouble. You’re incredible! Thanks!

  Here is my blog; CBD for sale

 4. Pretty! This has been an extremely wonderful article.

  Thank you for providing these details.

  Have a look at my web page CBD for dogs

 5. http://fcialisj.com/ – cialis for sale online

 6. Everyone loves it when individuals come together and share thoughts.

  Great blog, keep it up!
  web site

 7. When someone writes an post he/she keeps the thought of a user
  in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this piece of writing is perfect. Thanks!

  my homepage :: best delta 8 thc gummies

 8. Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.

  Here is my web-site; delta 8

 9. What’s up, after reading this awesome piece of writing i am also delighted to share my know-how here with colleagues.

 10. It’s awesome in favor of me to have a web page, which is helpful
  in favor of my experience. thanks admin asmr 0mniartist

 11. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 12. I pay a quick visit each day some websites and blogs to read articles, however this website offers feature based writing.

 13. Amazing! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea on the topic of from this article.

 14. I have recently started a site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 15. This post will help the internet visitors for building up new weblog or even a blog from start to end.

 16. Whoah this blog is excellent i love reading your posts. Keep up the great work! You understand, many individuals are looking around for this info, you could aid them greatly.

 17. Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this piece of writing here at this weblog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 18. You should be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the web. I will recommend this web site!

 19. I am genuinely grateful to the owner of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place.

 20. Hi there, I discovered your site by means of Google at the same time as looking for a related subject, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 21. I want to to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every
  little bit of it. I have you book marked to check out
  new things you post…

  My web page :: delta 8 thc products

 22. I think the admin of this web page is really working hard for his web page, since here every information is quality based material.|

 23. Excellent article! We are linking to this particularly great content on our website.
  Keep up the good writing.

  Also visit my web-site; buy cbd gummies

 24. I could not refrain from commenting. Very well written!

  Here is my homepage; cbd for sale

 25. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 26. I get pleasure from, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 27. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. But just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this blog could certainly be one of the most beneficial in its field. Superb blog!

 28. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this put up and if I may just I want to counsel you some interesting issues or advice. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article. I wish to learn more issues about it!

 29. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get updated from latest information.

 30. I visited many web pages but the audio quality for audio songs current at this web site is actually superb.

 31. Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little
  comment to support you.

  Also visit my homepage: Area 52 Delta 8 THC

 32. I will bookmark your blog and check again here frequently.

 33. you’re really a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent activity
  on this subject!

  my webpage – best delta 8 carts

 34. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Have a look at my web blog – delta 8 thc carts

 35. Great article, just what I wanted to find.

  Also visit my webpage :: best delta 8

 36. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help other customers like its aided me. Great job.

 37. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 38. Great post and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thx 🙂

 39. I pay a quick visit daily a few web pages and information sites to read articles or reviews,

 40. What’s up it’s me, I am also visiting this website daily, this site is really nice and the visitors are really sharing good thoughts.

 41. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for novices. May you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 42. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

 43. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 44. We stumbled over here different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

 45. I really like your writing style, fantastic info, thanks for putting up :D.

 46. I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 47. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon.

 48. Hello to all, as I am truly keen of reading this blog’s post to be updated regularly. It contains fastidious material.

 49. Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a really neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 50. Right here is the perfect site for everyone who would like to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just great!|

 51. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information!

 52. Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to produce a very
  good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 53. Hi there to every one, the contents present at this web page are in fact awesome for people experience, well, keep up the good work
  fellows.

 54. Excellent blog right here! Also your web site rather a lot up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link for
  your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 55. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  My page: delta 8 thc vape

 56. I have learn a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking
  for revisiting. I wonder how much attempt you set to make this sort of magnificent informative web site.

 57. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, very good blog!

 58. I enjoy your work, appreciate it for all the interesting articles.

 59. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept.

 60. Эффект достигают барышни
  самых различных возрастов (также
  и при климаксе). товары
  для мужчин: Таблетки для
  увеличения длительности полового акта, Лечение от
  простатита и аденомы. доставка и выбор нашей продукции для сброса массы обеспечивается по Минску
  и Беларуси без рецепта.
  официальная медицина всегда помогала в сексуальной проживания
  в восстановлении кожаных половых функций, регулярно наслаждаться
  мощным оргазмом и радовать себя сексом регулярно что провоцирует хорошей гормональной системе, и здоровью.
  Вся товары сертифицированы, по любому выбранному товару можете
  изучить откликами клиентов на аккаунте этого продукта.

 61. I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its
  really really fastidious paragraph on building up new webpage.

 62. I always emailed this weblog post page to all my associates, because if like to read it then my contacts will too.

 63. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

 64. Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded
  up as fast as yours lol

 65. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 66. Thankyou for this marvelous post, I am glad I found this web site on yahoo.

 67. It’s an remarkable piece of writing designed for all the web viewers; they will take benefit from it I am sure.

Comments are closed.