29Ağu

2014 Şubeler Toplantısı Raporu:

Bu sene 5. kez yapılan bu toplantı, 20 Mart 2013 Perşembe günü saat 13.30 başlayarak, Bursa hariç Merkez, Ankara, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Mersin ve Samsun’dan 28 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

 

Prof. Dr. Murat Emre’nin açış ve görev teslimini Prof. Dr.Işın Baral Kulaksızoğlu’na yaptığı toplantı, Murat Hoca’nın Onursal Başkanlığı şubelerle paylaşılarak rozet takdimi ile duygulu bir atmosferde başladı.

Işın Hoca’nın başkanlığında sıcak bir ortamda devam eden, çok yararlı ve verimli geçen bu toplantının amacı şubelerimizin aktivitelerini gözden geçirmek, değerlendirmek, şubeler arası bilgi, deneyim paylaşımı ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak ve ilerisi için önceliklerimizi saptamaktı.
Toplantının ilk bölümünde şubelerimiz bir sene içinde yaptığı etkinlikleri aşağıda özetlendiği şekilde sundular.


Merkez
 etkinlikleri, Dernek Genel Müdürü Fügen Kural tarafından sunuldu. Geçen sene yapılan Genel Kurul Toplantısı ile yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini tanıtmakla başladığı sunusunda geçen dönemlerde yapılan eğitim programlarına, toplumu bilgilendirilme konusunda paneller yapılmasına devam edildiği bilgisi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetler Müdürlüğü ile ‘’Sosyo-Ekonomik İmkanlar ve Yasal Haklar’’ konulu toplantıları çeşitli merkezlerde düzenlenerek tekrarlandığı bildirildi. Ayrıca eczaneler ve aile hekimlerine Alzheimer broşürlerinin gönüllüler tarafından dağıtıldığı açıklandı. Radyo Trafik ile taksi şoförlerinin Alzheimer’li hastalara nasıl yaklaşmaları konusunda bilgilendirme programları yapıldığı, taksiciler federasyonu ile bir panel programlandığı bildirildi. Yatağa bağımlı hastalar için ücretsiz hemşire ve hasta bakıcı hizmetine yeniden başlandığı ve hasta yakınlarından bu projenin çok ilgi gördüğü açıklandı.
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri olarak, basın toplantısı yapıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü ile Gönüllü Parmak İzi Verisi Toplama uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca Emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ile kaybolan Alzheimer hastalarının 24 saat geçmeden aranması konusundaki tebligat yürürlüğe girmesi sağlanarak, müracaatların hemen değerlendirilmesi için karakollara bilgi paylaşımı yapılması gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Çeşitli etkinliklerde stand kurarak halka broşür ve bilgi paylaşımında bulunulduğu, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumuna katılarak Gündüz Yaşam Evi etkinlikleri ve katılımcılarının sorunlarının paylaşıldığı bilgisi aktarıldı.
Geçen sene Türkiye genelinde yapılan Kompozisyon Yarışmasına katılan hikayelerin kitap haline getirildiği bilgisi verildi. 3.sü yapılan Personel Eğitimi sertifikalarının katılımcılara verildiği ve bu konuda, diğer şubelerin de çalışma yapması beklendiği, toplumdan bu doğrultuda talep olduğu bildirildi. Gündüz Yaşam Evine toplum tarafından ilginin giderek çoğaldığı, katılan hastaların ve hasta yakınlarının memnuniyetinin üst düzeyde olduğu açıklandı. Yaşam Evinde yapılan sanatla terapi’nin önemi vurgulanarak etkilerinin ve olumlu geri dönüşlerin olduğu belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin ve öğrencilerin Derneğe ve Yaşam evine ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Gelir getirmek amacıyla düzenlenen tiyatro ve öğlen yemeklerinden bahsedildi. Yeni şube olarak Kahramanmaraş ve Antalya kurulma onayının verildiği ve çalışmalarının başladığı müjdesi iletildi. Alzheimer Haber Bültenin çıkarılmaya devam ettiği, şubelerden haberleri ile desteklenme beklentisi yenilendi. Hazırlanan Dernek bloğunun adresi verilerek daha etkin kullanılması için şubelerin katılım sağlaması isteği ricasında bulunuldu. 4.sü gerçekleşecek olan Alzheimer Ulusal Kongresinin hocalarımızın organizasyonu ve 300 katılımcı ile yapılacağı açıklandı.. Daha önceki senelerdeki gibi bundan sonrada hedeflerinin, Hükümet ile ilişkileri güçlendirerek ülke çapında hastalıkla mücadele için doğru politikalar, ulusal planlar oluşturulmasına katkı sağlayabilmek, Alzheimer Hastalarının kanunlar ile korunması adına haklar kazanmasına aracı olmak, bu amaçla akademik kurumlar, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halk arasında birlikteliği sağlayabilmek olduğunu bildirdi.

Ankara şubeden Başkan Esen Saka Topçuoğlu, Aylık bilimsel toplantılar (4 tane), hasta yakınlarını bilgilendirme toplantıları (3 adet), İleri Evre AH bakım kursu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşme ve çalıştaylara katılma ve bilgilendirme yönünde çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.


Bursa
 şubeden Bilgen Tanelli hocanın rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı, ancak sunumunu paylaşılmak üzere yolladığı bilgisi paylaşıldı ve Işın hoca Bursa şubenin Alzheimer Hastalığı konusunda bilgilendirme ve destek konusundaki faaliyetlerini sürdürdüklerini, 21 Eylül DAG’de Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün desteği ile,  halka açık bir panel düzenlendiğini, çeşitli yerel basında programlara katılındığını, maalesef geçen sene sözü verilen Alzheimer Kliniğini henüz hayata geçiremediklerini belirtildi.
Denizli şubeden Dr. Sultan Çağırıcı “Alzheimer hastalığı ve diğer demansların toplum tarafından tanınmasına yönelik her Salı günü dernek merkezinde bilgilendirme toplantıları yanı sıra il ve bazı ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerle ortaklaşa “Denizli Unutmasın”, “Alzheimer hastalığıyla yaşamak” isimli seminerler yapılmış; “Unutsalar da Unutulmayacaklar”, “Bir Hastalık İşte: Alzheimer” isimli tiyatro gösterileri sergilenmiş, yerel TV programlarında ve aylık dergilerde yer alınarak farkındalığın artırılmasına çalışılmıştır. Kişisel gelişim ve Go oyunu eğitimleri, sevgililer günü, anneler günü partileri, kadınlar matinesi, ramazan ayında iftar yemeği, Akyaka tekne turu, hasta ziyaretleri, hasta ve yakınlarına ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarla hasta yakınlarına destek çalışmaları sürdürülmüştür. Mersin ve Eskişehir Şube ziyaretleriyle şubeler arası paylaşımlar artırılmıştır. Halk Sağlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Valilik ziyaretleriyle Denizli il sınırları içerisinde gündüz bakım evi ihtiyacı aktarılmıştır. Ocak ayında genel kurul sonrası yeni yönetim çalışmalarına başlamış, Denizlili hayırseverlerden Suna ve Musa Kazım Manasır çiftinin bir dairelerinin kullanım hakkını şubemize vermeleriyle taşınılarak mart ayında yeni adresimizde açılış ve kokteyl yapılmıştır. ” Denizli Şubesi etkinliklerini özetlemiştir.
Erzurum şubeden Psikiyatr Halil Özcan, yönetimde yeni göreve geldiğini, geçen dönem halka ve hekimlere yönelik bazı eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini, yerel basın organlarında bazı farkındalık çalışmaları yapıldığını, ileriye dönük planlarında hasta sayısı hakkında istatistik veriler toplamayı hedeflediklerini, Alzheimer hasta bakıcı eğitimi vermeyi programladıklarını,  bu toplantıda diğer şubeleri izleyerek, önümüzdeki dönem için proje geliştireceklerini açıkladı.
Eskişehir şubesinin sözcüsü Özlem Akarsu,’’ Anadolu Üniversitesinde ‘’Eskişehir Unutmasın’’ başlıklı hasta yakınlarına yönelik Alzheimer hastalığının tanı, teşhis ve tedavisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olması sebebiyle, AVM’de stand açarak halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtılmıştır, Mali Müşavirler Odası ile ortak panel düzenlenmiş, personele ve hasta yakınlarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde günlük etkinliklerin yanı sıra özel gün ve yeni yıl kutlamaları yapılarak hastalar ile keyifli zamanlar paylaşılması amaçlanmıştır’’ diyerek huzurevinden hasta videolarını ve resimlerini paylaşarak şube etkinliklerini özetlemiştir.
İzmir şubeden Dr. Aysel Gürsoy başkanlık görevini Nil Tekin’e devrettiğini belirterek Merkez Yönetime teşekkür etti, bundan sonraki çalışmalara destek olacağını ancak yeni açtığı Yaşlı Bakım Merkezi ile Alzheimer hastalarına hizmet vermeyi amaçladığını açıkladı. Daha sonra İzmir şube etkinliklerini anlatmak üzere söz alan Nil Tekin tarafından paneller ve bilgilendirme toplantılarının, bakım verenlere ve sağlık çalışanlarına eğitim seminerlerinin devam ettiğini, çeşitli bilimsel toplantılara katkıda bulunulduğunu, çeşitli sivil toplum dernekleri ile (Türk Anneler Derneği, Soroptomistler, Lions, AKUT gibi) bilgi paylaşarak ortak projeler üretilebileceğini, Konak Belediyesi ile ortak düzenlenen, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in katılımıyla gerçekleşen ‘’ Unutkan Oldum Doktor. Alzheimer miyim?’’ panelinde katılımın yüksek olduğunu paylaşıldı. Denizli şubenin tiyatro gösterisi ile katkıda bulunduğu, Ege Üniversitesinde, gençlere yönelik ‘’Gençler Alzheimer’i öğreniyor paneli yapıldığı bilgisini aktarıldı. Üniversite ve ilk öğretim öğrencileri ve hastaların bir arada paylaşımda bulunduğu etkinlikler terapi niteliğinde olduğu söylendi. Hemşirelik Yüksek Okul öğrencilerine Dernek etkinliklerinin anlatıldığı, Karabağlar, Marmaris ve Bergama Belediyelerinde hastalıkla ilgili panel yapıldığı, farklı etkinliklerde standlar açarak broşür dağıtıldığı, dernek tanıtımı yapıldığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü talebiyle müdürlüğün huzurevi personeline bakım eğitimi verildiği açıklandı. Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Dersi kapsamında başlatılan ‘’Anılarla Güçlenen Hayatlar’’ proje içeriğince öğrenciler hasta evlerini ziyaret ederek onlarla çeşitli paylaşımda bulunduğu, bitiminde kahvaltıda buluşarak anılar anlatıldığı. 21 Eylül DAG’nde piknik organize edildiği ve Oyuncak Müzesi ziyaret edildiği, Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanına 100 fidan ile katkıda bulunulduğu anlatıldı. Basında Alzheimer ile ilgili çeşitli röportajlar vererek bilgilendirme yapıldığı, İzmir şube olarak 1. Alzheimer Eğitim ve Dayanışma Kampı organizasyonu ile özel bir kuruluştan jüri özel ödülü alındığı bilgisi paylaşıldı.
Kayseri şubeden Prof.Dr. Emel Köseoğlu, merkezden gönderilen broşür ve dergileri hasta yakınlarına bilgilenmeleri amacıyla dağıttıklarını, Tokat’ta uzman nörologlara ve psikiyatrlara eğitim verdiklerini, Avrupa Alzheimer kongresine katılarak sözlü bildirimde bulunulduğunu, halk sağlığı merkezi ile ortaklaşa demans prevalansı üzerine çalışma başlatıldığını, KBB ile görüşerek huzurevlerinde gündüzlü oluşumların sağlanması için imkan yaratılması çalışmaları yapıldığını anlattığı konuşmasını, gelecek planlarını da: Uzman doktor ve aile hekimlerine eğitim toplantıları, polis eğitim toplantısı, demans hastalığı konusunda bilinçlendirme, ortaokul ve liselere demans bilinçlendirme seminerleri( bir CD üzerinden tüm yurtta olabilir), üniversite gazetesine demans konusunda yazı, lokal televizyon programlarına katılım olarak açıkladı.
Mersin şubeden DR. Aynur Özge tarafından, yeni Yönetim Kurulu seçiminden sonra oluşturdukları komiteler ve genişletilmiş yönetim kurulu ile, bilgilendirme toplantılarının, basın yolu ile halkla bütünleşme çalışmalarının devam edildiği bilgisi verildi. Geçen dönem başlattıkları bölge temsilcilikleri ile de iletişim ağlarının güçlenerek daha etkinleştiğini, bölge temsilcileri ile ev ziyaretleri yaptıklarını bildirdi. Sosyal etkinlikler olarak yoga eksersizleri ile nefes çalışmaları, Akdeniz oyunlarında stand açılmasını, maratona katılımı, sevda türküleri konserini, festivallere katılımı, kermes organizasyonlarını anlattı. Bilgilendirme ve eğitim toplantıları olarak Aile Hekimleri eğitimleri gerçekleştirdiklerini ve olumlu geri bildirimler aldıklarını açıkladı. Hasta yakını Bilgilendirme toplantıları ve hobi kursları ile de hedef kitleye ulaşarak katkı sağladıklarına inandıklarını bildirdi. Ekim 2013’de 3.sünü gerçekleştirdikleri Alzheimer Eğitim Kampı’nın artık hasta yakınları tarafından beklenen en etkili, gelenekselleşen proje olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca kaynaşma ve paylaşma amacıyla anneler günü kahvaltısı, yıldızlı siyah beyaz geceler, tekne turu etkinliklerini gerçekleştirdiklerini anlattı. Önemli gelir getiren ve katılımı yüksek olan Kadınlar Matinesini diğer şubelere de önerdi. Tiyatro, kermes ve resim sergisi etkinlikleriyle de derneğe gelir elde ettiklerini açıkladı. Huzur evi ziyaretleri ile hastaların unutulmadığını gösterdikleri keyifli vakit paylaştıklarını söyledi. Denizli şubeni ağırlayarak bilgi paylaşımında bulunmaktan keyif aldıklarını anlattı. Mersin şube olarak Facebook sayfası açarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Unutmadım adlı şiir kitabı çıkarıldığını, Bülten’in ilave bölümlerle çıkarılmaya devam edeceğini açıkladı. 2014 yılının beyin yılı ilan edilmesi üzerine okullarda konu ile ilgili paneller düzenleyeceklerini, alzheimer ile yaşamak için kısa ip uçları kısa film çalışması hazırlıkları içinde olduklarını, 40 ışık 40 hayat projesine devam edileceğini, 3. Elim olur musun projesini hayata geçireceklerini, kitap ve belgesel hazırlıkları yaptıklarını anlatarak önümüzdeki dönem projelerini anlattı. Gündüzlü ve yatılı bakımevinin açılışını önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, bunun için başlattıkları ‘’Bir Tuğla da Sen Koy’’ projesi için merkezden destek olmasını talep etti. Bütün bu projeleri gerçekleştirebilmek için de birlikte çalışmanın ve sinerji yaratmanın önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
Samsun şubesi Başkanı Dr Hüseyin Şahin ise şube olarak, halka yönelik eğitim çalışmalarını başlattıklarını, yerel sözlü ve yazılı basında hastalığı tanıtma imkanı bulduklarını bildirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.