29Ağu

Birincisi 11-12 Mayıs 2017’de ve ikincisi 22 Kasım 2017’de olmak üzere Mersin’e “Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştayı” yapılmıştır. Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü Füsun KOCAMAN Genel Merkez adına yapılan bu çalıştaylara katılmıştır. Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştay’ı ülkemizde 65 yaş üzeri nüfusun geçtiğimiz 20 yıl içinde artmış olması ve yaşlı nüfusun giderek artacağının düşünülmesi sebebiyle ülkemizde yaşlı sağlığı ve bakımı ile ilgili sorunların konuşulması ve var olan sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilmesi için düzenlenmiştir.

 

Düzenlenen çalıştaylarda yaşlı sağlığı ile ilgili politikaların kurumlar arası işbirliği ile uygulanmasındaki eksiklikler, yaşlılıkta sağlık ve sosyal yaşam alanları ile ilgili uygulamaların neler olacağı ve kim tarafından sunulacağı, evde bakım, kısa süreli bakım, gündüzlü bakım, sürekli bakım ve palyatif bakım ile ilgili ülkemizde farkındalık kazandırmak gerektiği vurgulanmıştır. Kaynakların kullanımı ile ilgili problemlerin giderilmesini sağlayarak hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamanın önemi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakım standartlarına yönelik belirlediği kriterlerin Alzheimer’e nasıl uyarlanabileceği, bakım sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili ulusal politika belirlemek gerektiği, Demans ve Alzheimer hastalarının kurumsal bakımı ile ilgili ruhsat kriterleri ve fiyatlandırmalar ile ilgili farklılıkların giderilmesini sağlamak ile ilgili sorunlar konuşulmuştur.

 

Yapılan çalıştaylar sonucunda 2050 yılında Alzheimer hastalarının nüfusa oranla en çok olacağı beklenen dört ülkeden biri olacağımızın öngörülmesi üzerine Alzheimer ile ilgili acil eylem planının hazırlanmasının gerekliliğine karar verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda evde bakım, gündüzlü bakım, kısa süreli bakım ve sürekli bakım için sağlık ve sosyal destek programlarının hazırlanması gerektiği ve Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çatısı altında uzmanlaşmış Demans İhtisas Merkezleri’nin önünün açılması konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Alzheimer hastalığının bedensel, zihinsel ve ruhsal engelliğinin yanı sıra farklı bir engellilik kategorisinde ele alınması, sosyal adalet ve eşitlik için maddi durumu yetersiz olan Alzheimer hastalarının hizmet alması için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği kararı alınmıştır.

 

Alzheimer Gündüz Yaşam Evleri açılması konusunda belediyelerin Sağlık Bakanlığı’nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliği içinde olması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için Türkiye Alzheimer Derneği gibi ilgili kurumlardan hizmet içi eğitimlerin alınması, SGK’nın eylem planı ve finansal desteği ile ilgili değişikliklerin, Alzheimer ile ilgili kurumların Demans İhtisas Merkezleri başta olmak üzere Aktif Yaşlanma, Evde Bakım, Gündüz Bakım ve Sürekli Bakım şeklinde gruplanması gerektiği, gruplamalar sonucu finansal şartların ayrı ayrı belirlenmesi ve yarı özel ve özel kurumlara KDV indirimi yapılması gerektiği kararları alınmıştır. Yapılan çalıştaylar sonucunda Türkiye için uygun Alzheimer ve Demans Strateji Planı geliştirilmesi gerektiği, bu alanda hizmet veren kurumların etkileşim halinde olması ve ortak eylem planı geliştirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.