29Ağu
Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Buna karşın diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor. Bu nedenle demans hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Halen dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye’de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor.Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor
Her 3 saniyede 1 kişinin demans hastası olduğunu ve bunların 3’te ikisinin Alzheimer’a yakalandığını vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye Alzheimer Derneği olarak kuruluş amacımız, toplumun demans ve Alzheimer hakkındaki bilinç ve bilgisini artırmak, ayrıca hasta ve hasta yakınlarına destek vermektir. Uzun yıllardır Alzheimer’s Disease International’ın (ADI) ve Alzheimer Europe’ın (AE) üyesi olan derneğimiz, Alzheimer hastalarına destek olmak amaçlı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu doğrultuda bu sene Konya Şubesi Gündüz Yaşam Evi’ni ve Mersin Şubesi Yatılı ve Gündüzlü Yaşam Evleri’ni açarak hasta ve hasta yakınlarına sunduğumuz desteği artırdığımız için son derece mutluyuz.”

Alzheimer kadınları daha çok etkiliyor
Alzheimer’in kadınlarda daha çok görüldüğünü vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözlenmekte. Mevcut hastaların 2/3’ü de maalesef kadın. 60 yaşından sonra bir kadının Alzheimer olma riski, kadınlarda çok korkulan meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla. Bu konuda; hormonal ve biyolojik faktörler, yaşam süresi, iş alanları, eğitim düzeyi, kalp hastalıklarının görülme sıklığı, strese duyarlılık, sık depresyon ve uyku bozukluklarının etkili olabileceği öne sürülüyor.”

Alzheimer hasta yakınları için her gün “en uzun gün”
Basın toplantısının katılımcılarından, Alzheimer hastası yakını Aysın İzer şunları söyledi: “Alzheimer ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz seviyede. Hala Alzheimer’ın normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu ve bellek kaybından ibaret olduğunu düşünenler var. Evet, Alzheimer unutkanlıkla başlar ama kesinlikle bundan ibaret değildir. Alzheimer’a yakalanan kişilerin yakınlarını bekleyen çok zor bir süreç vardır ve herkes kendini bir gün bu durumda bulabilir. 10-15 yıl sürebilen hastalıkta orta evrelerden itibaren hasta yakınının en önemli görevlerinden biri bakım vermektir. Gece ve gündüz aralıksız, dikkat ve anlayış ve de sevgi ile bu bakımı vermek çok zorluklar taşıyan bir iştir ve hasta yakınlarının alacağı her destek ve onlara uzanacak her bir el önemlidir. Bunu bilerek, bu hastalık konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak için bir şeyler yapmak son derece değerlidir. Bu nedenle bizi bu konuda bilinçlendiren ve her türlü pratik çözümü bize öğreten Türkiye Alzheimer Derneği’ne bir kez daha teşekkür ederim.”

Yaşlılıkta koku algısının azalması, demans ile ilişkili olabilir
Alzheimer tanısı konusunda gelinen son aşamalara değinen Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığını saptamada koku tanıma testinin etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlarda kokuları tanıma ve ayırt etmede bozulmalar, Alzheimer hastalığının erken habercisi olabilir. Araştırmalarda koku tanıma testi, bilişsel bozukluk ve demans tanısı için kullanılan iki biyolojik belirteç ile karşılaştırılmıştır. Bulgular bilişsel bozukluk ve demansı saptamada koku tanıma bozukluğunun, MR kullanarak ölçülen entorhinal korteks kalınlığı kadar, hatta daha da iyi bir belirteç olduğunu göstermiştir. Buna karşın koku testi beyinde amiloid plakları gösteren Amiloid PET kadar etkin bulunmamıştır. Ancak, PET incelemeleri koku tanıma testine kıyasla son derece maliyetli ve uygulanması zordur. Daha ileri araştırmalar koku alma testinin demans riskini erken dönemde saptamada kullanışlı bir testi haline gelmesini sağlayabilir.”

Erken yaşlarda eğitim ve zihin egzersizleri fark yaratır
Eğitime erken yaşlarda başlayanlarda ve eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde Alzheimer görülme oranının daha düşük olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şunları söyledi: “Eğitimin Alzheimer hastalığı için bir koruyucu faktör olduğu nörobiyolojik olarak da gösterilmiştir. Wisconsin Üniversitesi Alzheimer Araştırma Merkezi’nde yürütülen çalışmada 268 katılımcıda eğitim düzeyinin Alzheimer Hastalığı gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. 211 sağlıklı birey ile 57 bilişsel bozukluğu olan bireyin katıldığı çalışmadaki bulgular, eğitim düzeyi yüksek bireylerde Alzheimer hastalığında rol oynayan amiloid ve TAU proteinlerinin birikiminin, eğitim düzeyi düşük bireylere kıyasla çok daha az olduğunu göstermektedir. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bir grup araştırmacının elde ettiği veriler “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin de ileride demans gelişme riskini azalttığını göstermekte. ACTIVE çalışmasında çeşitli bilişsel egzersizlerin sağlıklı bireylerdeki etkileri 10 yıl süreyle izlenmiştir. Altı farklı araştırma merkezinden 2,785 katılımcının olduğu çalışmada bellek egzersizleri, akıl yürütme egzersizleri ve bilgisayarlı “bilgi işleme hızı” egzersizleri karşılaştırılmış ve sadece “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin demans üzerine etkili olduğu görülmüştür. 10 yıllık takipte bilgi işleme hızı egzersizlerinin demans gelişme riskinde %33 oranında azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür. Biz de Türkiye Alzheimer Derneği olarak Gündüz Yaşam Evlerimizde bilgisayarla dikkat ve bellek rehabilitasyonu uygulamaları başlattık.

Beslenme, egzersiz ve meyve yemek demans riskini azaltıyor
Finlandiya’da, geniş bir katılımcı kitlesi üzerinde gerçekleştirilen FINGER çalışmasında Akdeniz tipi diyet ile beslenen, düzenli fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan ve kalp damar hastalıkları açısından kontrol altında olan bireylerde demans gelişme riskinin daha düşük olduğunun saptandığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şöyle devam etti: “Amerika’da yapılan benzer bir çalışmada ise Akdeniz tipi diyet ile beslenen, fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan bireylerde Alzheimer Hastalığı için karakteristik olan amiloid ve tau proteinlerinin beyindeki birikiminin çok daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2016 yılında çeşitli çalışmalarda elde edilen bulgular günlük meyve tüketiminin Alzheimer Hastalığına yakalanma riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koymuştur.”

Tıbbın önündeki en önemli zorluk: Alzheimer hastalığı
Tam aşılardan umut kesilmişken, yaşanan yeni gelişmelerde Alzheimer tedavisindeki tablonun bir kez daha değiştiğini belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç tedavi alanındaki gelişmeleri özetledi. “1906 yılında Alzheimer hastalığını tarif eden Alman nöropsikiyatr Alois Alzheimer, hastalıkta beyinde amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar adı verilen istenmeyen birikimlerin olduğunu yazmıştı. Son 10-15 yıl ise beyinde biriken amiloid maddesini temizleyen aşı çalışmalarının heyecanı ile geçti. Tüm hararetine rağmen bu çalışmalar ya başarısız sonlanmış ya da çok sınırlı olarak etkili çıkmış ve bu stratejiden yavaş yavaş umut kesilmişti. Tam bu sırada geçtiğimiz haftalarda Nature dergisinde erken dönemdeki Alzheimer hastalarının beyninde biriken amiloid maddesini doz ile ilişkili olacak şekilde temizleyen “Aduconumab” adlı molekülün verileri yayınlandı. Bu verilere göre bu molekül diğer aşılar gibi beyinden amiloid maddesini temizliyor ama onlardan farklı olarak ilk defa hastalarda gidişatı da yavaşlatıyor. Bazı yan etkiler izlense de bunların bu çalışmada kabul edilebilir yan etkiler olduğu söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu molekülün ikinci aşama verilerini heyecanla bekleyeceğiz.

Sosyal bir hayat, kahve ve kakao Alzheimer’e karşı koruyucu
Sosyal bir hayatın Alzheimer’a karşı koruyucu bir etkisi olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, kahve ve kakaonun koruyucu etkilerinin üzerinde durdu. “Yapılan saha çalışmalarında kahve tüketimi ve demans görülme sıklığı arasında ters orantı olduğu görülmüştür. Bu ilişkinin araştırıldığı tüm çalışmaların sonuçlarının bir araya getirilmesi ile hiç kahve içmeyenlere göre, günde 1 ila 2 bardak arasında kahve tüketen kişilerde Alzheimer hastalığı riskinin azaldığı gözlenmiştir. Buna karşılık 3 bardak ve üstü olacak şekilde aşırı kahve tüketenlerde bu olumlu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Benzer şekilde kahve tüketiminin bir diğer nörodejeneratif hastalık olan Parkinson hastalığında da olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmalarda bahsedilen 1-2 bardak kahve bizim geleneksel kahvemiz olan Türk kahvesi açısından düşünüldüğünde 3-4 fincan kahveye denk gelmektedir. Günde 3 kez Türk kahvesi içmek keyifli olduğu kadar bunamaya karşı koruyucu bir faktör olarak da durmaktadır.”
“Kahvenin yanı sıra günde 1-2 parça siyah çikolata yemenin de Alzheimer hastalığından korunmada etkili olabileceği yönünde veriler ortaya konmuştur. Kakaonun deney hayvanlarında Alzheimer hastalığında biriken plakları azalttığı ve de içeriğindeki flavonoid adı verilen maddelerin zihinsel işlevlere müspet etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bu bilgiler ışığında sosyal bir hayat yaşamanın da koruyucu etkisi düşünüldüğünde dostlar ile içilen
kahve ve yanında ağzı tatlandıracak bitter çikolatanın Alzheimer gelişimine karşı koyan müttefiklerimiz olduğu düşünülebilir.”
Alzheimer hastalığı ve inflamasyon
Alzheimer hastalığında beyin hücrelerinin ölümünün yanı sıra, çok erken evrelerden itibaren inflamasyonun da eşlik ettiğini belirten Doç. Dr. Başar Bilgiç, son dönemde Alzheimer hastalığı tedavisinde inflamasyonu azaltan ilaçların da denendiğini belirtti. “Şimdilik erken dönemdeki çalışmaları yapılan ve kanser hastalarında kullanılan bir sentetik kannaboid ve nadir görülen bir kansızlık nedeni olan orak hücreli anemi tedavisi için geliştirilen bir molekül Alzheimer hastalığında deneniyor. Bu yaklaşımın yararlı olup olmayacağını, bu moleküllerin hastalardaki kullanımı ile öğreneceğiz. Alzheimer hastalığında kandaki beyaz küre hücrelerini uyaran sargramostim isimli etken maddenin de etkili olabileceğine dair ön veriler mevcut. Bu ilacın etkinliği de hastalarda denenmekte ve bununla ilgili cevabı önümüzdeki yıllarda alacağız.”

Türkiye Alzheimer Derneği Hakkında:
Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromlarıyla ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir.

Alzheimer hastalığı gibi kesin tedavi olanakları olmayan, toplumun önemli bir kesimini etkileyen, hastayla birlikte tüm bir ailenin de yaşamını somut olarak değiştiren ve uzun yıllar süren bir hastalıkta toplumsal destek çok önemlidir. Aktif yaşayan ve üreten bir yetişkinin giderek çocuklaşması, geçmişte edindiği becerileri birer birer yitirmesi ve tamamen bakıma muhtaç hale gelmesi, bu konuyu sıradan bir sağlık sorunu olmaktan çıkarmaktadır. Aileler için tedavi yöntemleri aranması gereken bir hastalık olmasının ötesinde Alzheimer hastalığı, yeni bir yaşam biçimi anlamına da gelmektedir. Derneğin önemli amaçlarından biri bu hastalığın tanınmasını sağlamaktır.

 

 

http://www.dha.com.tr/oku_1329987.html

473 Replies to “Türkiye’de 600.000 aile Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor”

 1. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest
  you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it! 0mniartist asmr

 2. Hi there, I check your new stuff regularly. Your writing style
  is awesome, keep it up! 0mniartist asmr

 3. Tremendous issues here. I’m very glad to look your
  article. Thank you a lot and I am having a look forward to
  contact you. Will you please drop me a mail? asmr 0mniartist

 4. I’ve been browsing online more than three hours as of late, yet I never discovered any
  fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me.
  Personally, if all website owners and bloggers made excellent content
  material as you probably did, the web might be
  a lot more useful than ever before.

 5. May I simply say what a relief to find an individual who really understands what they are talking about online.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people need to read this and
  understand this side of the story. I was surprised you’re not
  more popular since you certainly possess
  the gift.cheap jerseys

 6. all the time i used to read smaller content which as well clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading here.

 7. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if
  all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 8. Heya i am for the primary time here. I found this board and I
  to find It really useful & it helped me out a lot. I hope
  to give something again and aid others such
  as you helped me.

 9. I visited many web pages except the audio
  feature for audio songs present at this website is really excellent.

 10. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your
  blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, great blog!

 11. Hello there! This article coսldn’t be ᴡritten muсh better!
  Lookinmg aat thks article remind me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am gߋing to foorward this post to him.
  Fairly certain he’s going to have a gоod read.Thanks for sһaring!

  Fеel free to surf to my web paɡe … payday loans minnesota

 12. I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really pleasant post on building up new web site.

 13. It is appropriate time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you
  few interesting things or advice. Maybe you can write
  next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 14. I am in fact pleased to glance at this webpage posts which contains lots of useful
  data, thanks for providing these kinds of data. 0mniartist asmr

 15. I have been surfing on-line more than three hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made
  good content material as you did, the web will probably be much
  more helpful than ever before.

 16. Great delivery. Great arguments. Keep up the good work.

 17. It is appropriate time to make a few plans
  for the future and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I may I desire to counsel you
  few attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next
  articles regarding this article. I desire to read even more things approximately it!

 18. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  0mniartist asmr

 19. I visited many web pages except the audio feature for audio songs present at this site is really fabulous.

 20. Hello there! This blog post could not be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will forward this
  article to him. Fairly certain he’s going to have a great read.
  I appreciate you for sharing!

 21. It is the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 22. I’ll immediately seize your rss feed as I can’t to find your
  e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize in order
  that I may subscribe. Thanks.

 23. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;
  ) I may return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 24. I am sure this article has touched all the internet people,
  its really really fastidious post on building up new weblog.

 25. These are genuinely fantastic ideas in on the topic of blogging.

  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

 26. It’s very effortless to find out any matter on web
  as compared to books, as I found this paragraph at this
  web page.

 27. I have to voice my passion for your generosity for men and women that need help with this particular matter. Your special commitment to passing the solution along had become pretty helpful and have usually allowed ladies much like me to achieve their dreams. Your entire helpful key points entails a lot a person like me and still more to my office workers. With thanks; from everyone of us.

 28. I have been browsing online more than three hours today,
  but I never found any fascinating article like yours. It’s lovely worth enough
  for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web might be much more useful than ever before.

 29. Hey would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

  Thank you, I appreciate it!

 30. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;
  ) I am going to return once again since i have book marked it.

  Money and freedom is the best way to change, may
  you be rich and continue to guide others.

 31. Ahaa, its good discussion on the topic of this post here
  at this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

 32. Its such as you learn my mind! You seem to know a lot approximately
  this, such as you wrote the book in it or something.

  I think that you simply can do with a few p.c.
  to force the message home a bit, however instead of that, that
  is wonderful blog. A great read. I’ll definitely
  be back.

 33. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and
  bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 34. I have been surfing on-line greater than 3 hours today, yet I
  never found any attention-grabbing article like yours.
  It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all website owners and
  bloggers made excellent content material as you probably did, the
  internet shall be much more useful than ever before.

 35. buy micardis 80 mg
  red viagra
  cialis coupon 10 mg JOICT Fem

 36. I’ll right away grasp your rss as I can not find your e-mail
  subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?
  Please permit me recognise so that I may just subscribe.
  Thanks.

 37. Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I
  am going to convey her.

 38. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all
  site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 39. Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this paragraph at this place at this weblog,
  I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 40. It’s the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may just I desire to suggest
  you some attention-grabbing issues or tips. Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I desire to learn more issues about it!

 41. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I have learn this publish and if I could
  I want to recommend you few attention-grabbing issues or suggestions.

  Perhaps you could write subsequent articles referring to this
  article. I want to learn even more issues about it!

 42. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉
  I will come back once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 43. I got what you mean,saved to favorites, very nice site.

 44. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve learn this submit and if I may just I desire to counsel you few
  fascinating issues or suggestions. Maybe you can write next articles
  relating to this article. I wish to read even more
  issues approximately it!

 45. I really like it when individuals get together and share opinions.
  Great website, continue the good work!

 46. I visited multiple blogs but the audio quality for audio songs present at this website is genuinely fabulous.

 47. I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really fastidious paragraph on building up new web site.

 48. You’ll need to manually enable Flash if you wish to
  use it.

 49. Pharmacy online drugstore http://www.onlinecanda21.com Cialis with Dapoxetine

 50. Which lasts longer levitra or viagra http://www.uslevitraanna.com super levitra

 51. buy tadalafil from canada online
  amoxicillin 600 mg price
  viagra generic cheap canada JOICT Fem

 52. is there a generic drug for viagra
  cost of amoxicillin prescription
  wholesale viagra supplier JOICT Fem

 53. You are so awesome! I don’t think I’ve read anything like
  this before. So good to discover someone with original thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is
  required on the internet, someone with a little originality!

 54. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great
  author. I will always bookmark your blog and will
  often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great posts,
  have a nice day!

 55. https://cytotmeds.com/ – venta cytotec misoprostol costa rica

 56. It’s hard to find educated people about
  this topic, but you sound like you know what you’re talking
  about! Thanks

 57. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog
  posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m happy to express that I’ve an incredibly
  just right uncanny feeling I discovered exactly
  what I needed. I such a lot definitely will make certain to
  don?t overlook this website and provides it a glance on a constant
  basis.

 58. I’m really impressed along with your writing talents
  as well as with the format on your blog. Is that this a paid theme
  or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing,
  it is uncommon to look a nice blog like this one today..

 59. Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared around
  the web. Shame on the search engines for now not positioning this submit higher!
  Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 60. cost of cialis at cvs pharmacy
  azithromycin 100mg
  can women get viagra prescription JOICT Fem

 61. http://costpills.com – best viagra coupon Iwxea04

 62. price viagra http://prescriptionhim.com/ – buy viagra no prescription

 63. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth – Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 64. ordering levitra online – https://levitrahims.com/ levitra alcohol

 65. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth – Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 66. Helpful information. Lucky me I found your site by accident, and I
  am surprised why this coincidence did not happened in advance!
  I bookmarked it.

 67. browse tinder for free , tinder dating app
  tinder app

 68. Order cialis in australia best prices for cialis 20mg best seller cialis

 69. Which is safer viagra or cialis http://cileve.com/ cialis online free shipping

 70. levitra tablets in scotland
  cost of albuterol tablets
  order diclofenac online JOICT Fem

 71. Wallmart cialis http://asciled.com/ cialis free
  30 day supply

 72. Undeniably believe that which you said. Your favorite
  reason seemed to be on the net the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 73. It’s great that you are getting thoughts from this article as well as from our argument made at this place.

 74. generic cialis online usa cheap cialis without prescription tadalafil generic south
  africa http://www.tadalafill.online/

 75. viagra order tablet low cost otc viagra pills buy tadalafil 100mg

 76. cialis 20 mg walmart price cigna coveage cialis what does cialis cost

 77. what is cialis used for cialis card buy generic cialis online

 78. natural supp like cialis 2018 cialis online pharm donde comprar cialis farmacia en linea

 79. cialis overnight delivery cost of cialis phillipines what is the best way to consume cialis

 80. generic viagra without prescription https://viadrprescription.com/# viagra without a doctor prescription

 81. sub for viagra sister gives son viagra average age of viagra users

 82. sildenafil cvs sildenafil lowest price 20 sildenafil cost walmart

 83. viagra chest congrestion cost of viagra 100mg walmart adderall and viagra interaction

 84. is tadalista generic tadalafil cialis or viagra which is better us pharmacies for cialis

 85. sildenafil with no prescription sildenafil uses in women edegra sildenafil 100mg

 86. Cilt lekelerine karşı en etkili leke kremi olan hccare leke kremi ni hemen satın alabilirsiniz,
  Tamamen doğal ürünlerden bu leke kremi vücudunuza hiç bir
  zarar vermeyecek olup lekelerinize veda edeceksiniz
  Hc leke kremi

 87. aarp viagra price ingredients for home made viagra porn woman gives man viagra

 88. Türkiyenin ve dünya genelinde en iyi Leke kremi markası ile tanışmak sadece
  bir kaçtık uzakta olduğunu biliyormuydunuz?

  Gerekli tüm açıklamalar site üzerinde yazmakta olup sizleri hemen en iyi leke kremi ile tanışmaya davet ediyoruz..

 89. I really love your website.. Pleasant colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back
  as I’m attempting to create my own blog and would like to know where
  you got this from or just what the theme is called. Kudos!

 90. porn men on viagra sister fuck viagra when does viagra start working

 91. You really make it appear so easy together with your presentation but I find this matter to be really something that I think I’d never
  understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me.
  I am taking a look ahead to your next publish, I’ll attempt to get the hang of
  it!

 92. It’s difficult to find educated people on this subject, however, you seem
  like you know what you’re talking about! Thanks

 93. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely
  well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 94. sildenafil bez recepty sildenafil u s sildenafil prices

 95. Very rapidly this web page will be famous amid all blogging viewers, due to it’s fastidious
  articles or reviews https://hydroxychloroquinea.advantagetriseal.com/

 96. sildenafil liver damage sildenafil citrate 100mg pills sildenafil citrate 25mg canada

 97. snort viagra viagra with no script how does viagra affect women

 98. I like what you guys are up too. This kind of clever work
  and reporting! Keep up the amazing works guys
  I’ve included you guys to my own blogroll.

 99. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 100. sildenafil bez recepty tarnow sildenafil cvs foods that contain sildenafil

 101. cheap viagra online male enhancement pills viagra sophia viagra and joe manganiello

 102. I have been browsing online greater than 3 hours as of late, yet I never found any interesting article like
  yours. It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet might be a lot more helpful than ever before.

 103. cialis side effects cialis vs viagra cialis wikipedia buy generic cialis

 104. viagra online purchase viagra generic availability viagra wiki

 105. It’s really a great and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 106. where can i buy cialis over the counter cialis 20mgtablets coupon for cialis by manufacturer

 107. cialis elevator parody commercial best price for cialis cialis soft

 108. canadian pharcharmy online cialis cialis from india tadalafil

 109. viagra prices at walmart is viagra available in generic viagra without a doctor prescription

 110. generic viagra pills how long does it take viagra to work free viagra coupons

 111. genric viagra first time fucking with viagra show pictures of viagra working

 112. when does viagra go generic viagra ingredients sildenafil coupons

 113. coupons for cialis cialis drug interactions viagra cialis

 114. tadalafil 20 mg

  buy tadalafil online

 115. no prescription canadian pharmacies

  Türkiye’de 600.000 aile Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor | Türkiye Alzheimer Derneği

 116. when is generic cialis available in us

  Türkiye’de 600.000 aile Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor | Türkiye Alzheimer Derneği

 117. best buy cialis

  best buy cialis

 118. online viagra sales

  online viagra sales

 119. tadalafil prices

  tadalafil prices

 120. price of viagra

  price of viagra

 121. cialis average price

  cialis average price

 122. is cialis safe

  is cialis safe

 123. sildenafil fast shipping

  sildenafil fast shipping

 124. cialis commercial 2016

  cialis commercial 2016

 125. Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 126. sildenafil buy

  sildenafil buy

 127. viagra expiration

  viagra expiration

 128. neurontin 900 mg

  neurontin 900 mg

 129. cialis tablets australia

  cialis tablets australia

 130. levitra bayer

  levitra bayer

 131. buying viagra

  buying viagra

 132. amlodipine olmesartan

  amlodipine olmesartan