29Ağu
Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Buna karşın diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor. Bu nedenle demans hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Halen dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye’de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor.Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor
Her 3 saniyede 1 kişinin demans hastası olduğunu ve bunların 3’te ikisinin Alzheimer’a yakalandığını vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye Alzheimer Derneği olarak kuruluş amacımız, toplumun demans ve Alzheimer hakkındaki bilinç ve bilgisini artırmak, ayrıca hasta ve hasta yakınlarına destek vermektir. Uzun yıllardır Alzheimer’s Disease International’ın (ADI) ve Alzheimer Europe’ın (AE) üyesi olan derneğimiz, Alzheimer hastalarına destek olmak amaçlı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu doğrultuda bu sene Konya Şubesi Gündüz Yaşam Evi’ni ve Mersin Şubesi Yatılı ve Gündüzlü Yaşam Evleri’ni açarak hasta ve hasta yakınlarına sunduğumuz desteği artırdığımız için son derece mutluyuz.”

Alzheimer kadınları daha çok etkiliyor
Alzheimer’in kadınlarda daha çok görüldüğünü vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözlenmekte. Mevcut hastaların 2/3’ü de maalesef kadın. 60 yaşından sonra bir kadının Alzheimer olma riski, kadınlarda çok korkulan meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla. Bu konuda; hormonal ve biyolojik faktörler, yaşam süresi, iş alanları, eğitim düzeyi, kalp hastalıklarının görülme sıklığı, strese duyarlılık, sık depresyon ve uyku bozukluklarının etkili olabileceği öne sürülüyor.”

Alzheimer hasta yakınları için her gün “en uzun gün”
Basın toplantısının katılımcılarından, Alzheimer hastası yakını Aysın İzer şunları söyledi: “Alzheimer ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz seviyede. Hala Alzheimer’ın normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu ve bellek kaybından ibaret olduğunu düşünenler var. Evet, Alzheimer unutkanlıkla başlar ama kesinlikle bundan ibaret değildir. Alzheimer’a yakalanan kişilerin yakınlarını bekleyen çok zor bir süreç vardır ve herkes kendini bir gün bu durumda bulabilir. 10-15 yıl sürebilen hastalıkta orta evrelerden itibaren hasta yakınının en önemli görevlerinden biri bakım vermektir. Gece ve gündüz aralıksız, dikkat ve anlayış ve de sevgi ile bu bakımı vermek çok zorluklar taşıyan bir iştir ve hasta yakınlarının alacağı her destek ve onlara uzanacak her bir el önemlidir. Bunu bilerek, bu hastalık konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak için bir şeyler yapmak son derece değerlidir. Bu nedenle bizi bu konuda bilinçlendiren ve her türlü pratik çözümü bize öğreten Türkiye Alzheimer Derneği’ne bir kez daha teşekkür ederim.”

Yaşlılıkta koku algısının azalması, demans ile ilişkili olabilir
Alzheimer tanısı konusunda gelinen son aşamalara değinen Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığını saptamada koku tanıma testinin etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlarda kokuları tanıma ve ayırt etmede bozulmalar, Alzheimer hastalığının erken habercisi olabilir. Araştırmalarda koku tanıma testi, bilişsel bozukluk ve demans tanısı için kullanılan iki biyolojik belirteç ile karşılaştırılmıştır. Bulgular bilişsel bozukluk ve demansı saptamada koku tanıma bozukluğunun, MR kullanarak ölçülen entorhinal korteks kalınlığı kadar, hatta daha da iyi bir belirteç olduğunu göstermiştir. Buna karşın koku testi beyinde amiloid plakları gösteren Amiloid PET kadar etkin bulunmamıştır. Ancak, PET incelemeleri koku tanıma testine kıyasla son derece maliyetli ve uygulanması zordur. Daha ileri araştırmalar koku alma testinin demans riskini erken dönemde saptamada kullanışlı bir testi haline gelmesini sağlayabilir.”

Erken yaşlarda eğitim ve zihin egzersizleri fark yaratır
Eğitime erken yaşlarda başlayanlarda ve eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde Alzheimer görülme oranının daha düşük olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şunları söyledi: “Eğitimin Alzheimer hastalığı için bir koruyucu faktör olduğu nörobiyolojik olarak da gösterilmiştir. Wisconsin Üniversitesi Alzheimer Araştırma Merkezi’nde yürütülen çalışmada 268 katılımcıda eğitim düzeyinin Alzheimer Hastalığı gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. 211 sağlıklı birey ile 57 bilişsel bozukluğu olan bireyin katıldığı çalışmadaki bulgular, eğitim düzeyi yüksek bireylerde Alzheimer hastalığında rol oynayan amiloid ve TAU proteinlerinin birikiminin, eğitim düzeyi düşük bireylere kıyasla çok daha az olduğunu göstermektedir. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bir grup araştırmacının elde ettiği veriler “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin de ileride demans gelişme riskini azalttığını göstermekte. ACTIVE çalışmasında çeşitli bilişsel egzersizlerin sağlıklı bireylerdeki etkileri 10 yıl süreyle izlenmiştir. Altı farklı araştırma merkezinden 2,785 katılımcının olduğu çalışmada bellek egzersizleri, akıl yürütme egzersizleri ve bilgisayarlı “bilgi işleme hızı” egzersizleri karşılaştırılmış ve sadece “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin demans üzerine etkili olduğu görülmüştür. 10 yıllık takipte bilgi işleme hızı egzersizlerinin demans gelişme riskinde %33 oranında azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür. Biz de Türkiye Alzheimer Derneği olarak Gündüz Yaşam Evlerimizde bilgisayarla dikkat ve bellek rehabilitasyonu uygulamaları başlattık.

Beslenme, egzersiz ve meyve yemek demans riskini azaltıyor
Finlandiya’da, geniş bir katılımcı kitlesi üzerinde gerçekleştirilen FINGER çalışmasında Akdeniz tipi diyet ile beslenen, düzenli fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan ve kalp damar hastalıkları açısından kontrol altında olan bireylerde demans gelişme riskinin daha düşük olduğunun saptandığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şöyle devam etti: “Amerika’da yapılan benzer bir çalışmada ise Akdeniz tipi diyet ile beslenen, fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan bireylerde Alzheimer Hastalığı için karakteristik olan amiloid ve tau proteinlerinin beyindeki birikiminin çok daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2016 yılında çeşitli çalışmalarda elde edilen bulgular günlük meyve tüketiminin Alzheimer Hastalığına yakalanma riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koymuştur.”

Tıbbın önündeki en önemli zorluk: Alzheimer hastalığı
Tam aşılardan umut kesilmişken, yaşanan yeni gelişmelerde Alzheimer tedavisindeki tablonun bir kez daha değiştiğini belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç tedavi alanındaki gelişmeleri özetledi. “1906 yılında Alzheimer hastalığını tarif eden Alman nöropsikiyatr Alois Alzheimer, hastalıkta beyinde amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar adı verilen istenmeyen birikimlerin olduğunu yazmıştı. Son 10-15 yıl ise beyinde biriken amiloid maddesini temizleyen aşı çalışmalarının heyecanı ile geçti. Tüm hararetine rağmen bu çalışmalar ya başarısız sonlanmış ya da çok sınırlı olarak etkili çıkmış ve bu stratejiden yavaş yavaş umut kesilmişti. Tam bu sırada geçtiğimiz haftalarda Nature dergisinde erken dönemdeki Alzheimer hastalarının beyninde biriken amiloid maddesini doz ile ilişkili olacak şekilde temizleyen “Aduconumab” adlı molekülün verileri yayınlandı. Bu verilere göre bu molekül diğer aşılar gibi beyinden amiloid maddesini temizliyor ama onlardan farklı olarak ilk defa hastalarda gidişatı da yavaşlatıyor. Bazı yan etkiler izlense de bunların bu çalışmada kabul edilebilir yan etkiler olduğu söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu molekülün ikinci aşama verilerini heyecanla bekleyeceğiz.

Sosyal bir hayat, kahve ve kakao Alzheimer’e karşı koruyucu
Sosyal bir hayatın Alzheimer’a karşı koruyucu bir etkisi olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, kahve ve kakaonun koruyucu etkilerinin üzerinde durdu. “Yapılan saha çalışmalarında kahve tüketimi ve demans görülme sıklığı arasında ters orantı olduğu görülmüştür. Bu ilişkinin araştırıldığı tüm çalışmaların sonuçlarının bir araya getirilmesi ile hiç kahve içmeyenlere göre, günde 1 ila 2 bardak arasında kahve tüketen kişilerde Alzheimer hastalığı riskinin azaldığı gözlenmiştir. Buna karşılık 3 bardak ve üstü olacak şekilde aşırı kahve tüketenlerde bu olumlu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Benzer şekilde kahve tüketiminin bir diğer nörodejeneratif hastalık olan Parkinson hastalığında da olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmalarda bahsedilen 1-2 bardak kahve bizim geleneksel kahvemiz olan Türk kahvesi açısından düşünüldüğünde 3-4 fincan kahveye denk gelmektedir. Günde 3 kez Türk kahvesi içmek keyifli olduğu kadar bunamaya karşı koruyucu bir faktör olarak da durmaktadır.”
“Kahvenin yanı sıra günde 1-2 parça siyah çikolata yemenin de Alzheimer hastalığından korunmada etkili olabileceği yönünde veriler ortaya konmuştur. Kakaonun deney hayvanlarında Alzheimer hastalığında biriken plakları azalttığı ve de içeriğindeki flavonoid adı verilen maddelerin zihinsel işlevlere müspet etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bu bilgiler ışığında sosyal bir hayat yaşamanın da koruyucu etkisi düşünüldüğünde dostlar ile içilen
kahve ve yanında ağzı tatlandıracak bitter çikolatanın Alzheimer gelişimine karşı koyan müttefiklerimiz olduğu düşünülebilir.”
Alzheimer hastalığı ve inflamasyon
Alzheimer hastalığında beyin hücrelerinin ölümünün yanı sıra, çok erken evrelerden itibaren inflamasyonun da eşlik ettiğini belirten Doç. Dr. Başar Bilgiç, son dönemde Alzheimer hastalığı tedavisinde inflamasyonu azaltan ilaçların da denendiğini belirtti. “Şimdilik erken dönemdeki çalışmaları yapılan ve kanser hastalarında kullanılan bir sentetik kannaboid ve nadir görülen bir kansızlık nedeni olan orak hücreli anemi tedavisi için geliştirilen bir molekül Alzheimer hastalığında deneniyor. Bu yaklaşımın yararlı olup olmayacağını, bu moleküllerin hastalardaki kullanımı ile öğreneceğiz. Alzheimer hastalığında kandaki beyaz küre hücrelerini uyaran sargramostim isimli etken maddenin de etkili olabileceğine dair ön veriler mevcut. Bu ilacın etkinliği de hastalarda denenmekte ve bununla ilgili cevabı önümüzdeki yıllarda alacağız.”

Türkiye Alzheimer Derneği Hakkında:
Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromlarıyla ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir.

Alzheimer hastalığı gibi kesin tedavi olanakları olmayan, toplumun önemli bir kesimini etkileyen, hastayla birlikte tüm bir ailenin de yaşamını somut olarak değiştiren ve uzun yıllar süren bir hastalıkta toplumsal destek çok önemlidir. Aktif yaşayan ve üreten bir yetişkinin giderek çocuklaşması, geçmişte edindiği becerileri birer birer yitirmesi ve tamamen bakıma muhtaç hale gelmesi, bu konuyu sıradan bir sağlık sorunu olmaktan çıkarmaktadır. Aileler için tedavi yöntemleri aranması gereken bir hastalık olmasının ötesinde Alzheimer hastalığı, yeni bir yaşam biçimi anlamına da gelmektedir. Derneğin önemli amaçlarından biri bu hastalığın tanınmasını sağlamaktır.

 

 

http://www.dha.com.tr/oku_1329987.html

192 Replies to “Türkiye’de 600.000 aile Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor”

 1. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest
  you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it! 0mniartist asmr

 2. Hi there, I check your new stuff regularly. Your writing style
  is awesome, keep it up! 0mniartist asmr

 3. sildenafil prices 20 mg

  sildenafil prices 20 mg

 4. generic viagra 50mg online

  generic viagra 50mg online

 5. buy sildenafil 20 mg

  buy sildenafil 20 mg

 6. sildenafil best price uk

  sildenafil best price uk

 7. cialis soft donde comprar paypal

  cialis soft donde comprar paypal

 8. Tremendous issues here. I’m very glad to look your
  article. Thank you a lot and I am having a look forward to
  contact you. Will you please drop me a mail? asmr 0mniartist

 9. I’ve been browsing online more than three hours as of late, yet I never discovered any
  fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me.
  Personally, if all website owners and bloggers made excellent content
  material as you probably did, the web might be
  a lot more useful than ever before.

 10. May I simply say what a relief to find an individual who really understands what they are talking about online.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people need to read this and
  understand this side of the story. I was surprised you’re not
  more popular since you certainly possess
  the gift.cheap jerseys

 11. all the time i used to read smaller content which as well clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading here.

 12. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if
  all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 13. Heya i am for the primary time here. I found this board and I
  to find It really useful & it helped me out a lot. I hope
  to give something again and aid others such
  as you helped me.

 14. I visited many web pages except the audio
  feature for audio songs present at this website is really excellent.

 15. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your
  blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, great blog!

 16. Hello there! This article coսldn’t be ᴡritten muсh better!
  Lookinmg aat thks article remind me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am gߋing to foorward this post to him.
  Fairly certain he’s going to have a gоod read.Thanks for sһaring!

  Fеel free to surf to my web paɡe … payday loans minnesota

 17. I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really pleasant post on building up new web site.

 18. It is appropriate time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you
  few interesting things or advice. Maybe you can write
  next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 19. I am in fact pleased to glance at this webpage posts which contains lots of useful
  data, thanks for providing these kinds of data. 0mniartist asmr

 20. I have been surfing on-line more than three hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made
  good content material as you did, the web will probably be much
  more helpful than ever before.

 21. Great delivery. Great arguments. Keep up the good work.

 22. It is appropriate time to make a few plans
  for the future and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I may I desire to counsel you
  few attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next
  articles regarding this article. I desire to read even more things approximately it!

 23. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  0mniartist asmr

 24. I visited many web pages except the audio feature for audio songs present at this site is really fabulous.

 25. Hello there! This blog post could not be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will forward this
  article to him. Fairly certain he’s going to have a great read.
  I appreciate you for sharing!

 26. It is the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 27. amoxicillin dosage for tooth abscess

  amoxicillin dosage for tooth abscess

 28. drinking while on amoxicillin

  drinking while on amoxicillin

 29. zithromax antibiotic

  zithromax antibiotic

 30. seizure celebrex 1000 mg

  seizure celebrex 1000 mg

 31. celebrex reviews

  celebrex reviews

 32. cephalexin starting dose

  cephalexin starting dose

 33. cephalexin 500 mg used for

  cephalexin 500 mg used for

 34. cymbalta high blood sugar

  cymbalta high blood sugar

 35. cymbalta gambling

  cymbalta gambling

 36. I’ll immediately seize your rss feed as I can’t to find your
  e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize in order
  that I may subscribe. Thanks.

 37. viagra 50mg pill

  viagra 50mg pill

 38. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;
  ) I may return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 39. rx viagra

  rx viagra

 40. I am sure this article has touched all the internet people,
  its really really fastidious post on building up new weblog.

 41. These are genuinely fantastic ideas in on the topic of blogging.

  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

 42. It’s very effortless to find out any matter on web
  as compared to books, as I found this paragraph at this
  web page.

 43. where can i buy sildenafil

  where can i buy sildenafil

 44. I have to voice my passion for your generosity for men and women that need help with this particular matter. Your special commitment to passing the solution along had become pretty helpful and have usually allowed ladies much like me to achieve their dreams. Your entire helpful key points entails a lot a person like me and still more to my office workers. With thanks; from everyone of us.

 45. viagra on steroids singapore

  viagra on steroids singapore

 46. I have been browsing online more than three hours today,
  but I never found any fascinating article like yours. It’s lovely worth enough
  for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web might be much more useful than ever before.

 47. where can i get cialis australia

  where can i get cialis australia

 48. Hey would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

  Thank you, I appreciate it!

 49. is tadalafil as good as cialis

  is tadalafil as good as cialis

 50. marley drugs tadalafil

  marley drugs tadalafil

 51. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;
  ) I am going to return once again since i have book marked it.

  Money and freedom is the best way to change, may
  you be rich and continue to guide others.

 52. sildenafil 20 mg mexico

  sildenafil 20 mg mexico

 53. where can i buy cialis pills

  where can i buy cialis pills

 54. cialis video

  cialis video

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.