02Kas

AbilityPool Platformu ve Türkiye Alzheimer Derneği

AbilityPool Platformu ve Türkiye Alzheimer Derneği Daha yaşanılabilir bir dünya için güçlerini birleştirdi!

Türkiye Alzheimer Derneği, gönüllülüğün dijital platformu olan AbilityPool ile iyiliği yaymaya tüm hızıyla devam ediyor!

Değerli iş birliğimiz doğrultusunda Türkiye Alzheimer Derneği de artık gönüllülerine AbilityPool üzerinden ulaşarak genişleyen kitlesiyle daha fazla hastanın ve hasta yakınının bilinçlenmesini sağlamayı hedefliyor.

AbilityPool, halka açık birçok projeyi tek çatı altında toplayarak ülkemizde gönüllülük çalışmalarını dijitalleştirerek çoğaltmayı amaçlayan bir sosyal girişim. AbilityPool platformuna belirli aralıklarla açtığımız projelerle farklı yetenek ve uzmanlıklara sahip gönüllülere ulaşırken bir yandan da projelerimizi dijital bir ortama taşıyoruz.

Bu zamana kadar 3 aktif proje gerçekleştirdik. “Online Gönüllü Çevirmenler Arıyoruz!” projemizde onlarca gönüllü, Alzheimer Derneği’nin Erasmus+ projeleri için İngilizce-Türkçe çeviri desteğinde bulundu. “Ofis Destek Gönüllüsü Aranıyor” ve “Metin Yazarı Aranıyor!” gibi projelerde de daha özelleşmiş alanlarda AbilityPool platformu aracılığıyla birçok gönüllümüz ile buluşma ve çalışma fırsatı bulduk.

AbilityPool Nedir – Projeler ve insanlar arası bir köprü olma misyonunun yanında kurumların, çalışanlarının yeteneklerini keşfederek gönüllülük faaliyetlerini sürdürülebilir ve ölçümlenebilir bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir platform hizmeti sunar. Aynı zamanda gönüllülüğün LinkedIn’i olarak da tanımlanan AbilityPool’da gönüllü olmak ve daha fazlası için web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

11Ağu

HUZUREVİ ve BAKIMEVİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 2021

Huzurevleri yaşlıların sağlıklı bir ortamda bakımı, huzurlu bir şekilde yaşam sürmeleri ve toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarında önemli kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş yıllarda kurumsal bakımın yalnız, bakıma gereksinim duyan ve yoksulluk yaşayan yaşlılara yönelik olduğu düşünülse de artan kronik hastalıklar, engellilik durumları ve değişen çeşitli yaşam koşulları uzun süreli kurum bakım hizmeti ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Tekin, 2021). Ülkemizde mevzuata göre kamuya bağlı yatılı yaşlı bakım kuruluşları huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi isimleriyle hizmet sunarken özel yatılı yaşlı bakım kuruluşları ise özel huzurevi, huzurevi ve yaşlı bakım merkezi gibi isimlerle hizmet sunmaktadır (Karakuş, 2018). 2016 yılında belirtilen verilere göre ülkemizde kamuya bağlı huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayısı 141 iken özel huzurevi sayısı ise 171’dir (Karakuş, 2018). Günümüzde yaşlı nüfusun artmasıyla huzurevlerine olan ihtiyacın ve huzurevlerinin sayısının da artacağı öngörülmektedir. Bu rehber temelde kamuya bağlı huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlansa da özel yaşlı bakım kuruluşları hakkında da çerçeve sunmaktadır. Özel huzurevleri de kamu huzurevleriyle benzer bir hizmet yapısına sahip olmakla beraber sağlanan imkanlar, başvuru ve kabul süreci, ücretler kamu huzurevlerinden farklılaşabilmektedir.

 

HUZUREVİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK MAKAMLAR

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmak için başvuru yapılabilecek makamlar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Huzurevi ve Merkezlerde bakım görmek isteyen yaşlılar;

Yaşadıkları mahalledeki huzurevi

İlçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri gibi makamlara bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir.

E Devlet

Alo 183 Sosyal Destek Hattı gibi platformlar aracılığıyla başvuru yapabilir.

Ayrıca Mülki idare amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri, belediye başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından il müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için bildirim süreci başlatılabilir. Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.

 

HUZUREVİNE KABUL KOŞULLARI

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine kabul koşulları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

 

Huzurevlerine Kabul Koşulları

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3) Ruh sağlığı yerinde olmak,

4) Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Kabul Koşulları

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi, desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3) Ruh sağlığı yerinde olmak,

4) Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 

GEREKLİ BELGELER

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine başvuruda gerekli belgeler aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

1) Dilekçe

2) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3) Nüfus Cüzdanı Örneği

4) İkametgah Belgesi

5) Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri

6) Sosyal çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporu,

7) Sağlık Kurulu Raporu

 

Sağlık Kurulu raporunun karar bölümünde, “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

 

YAŞLI KABUL SÜRECİ

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine yaşlı kabul süreci aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Sosyal inceleme raporu ve düzenlenen diğer belgeler ile birlikte değerlendirilen yaşlı kabul edilir, sıraya alınır ya da reddedilir.

Kabulü uygun görülen yaşlının dosyası, yaşlının cinsiyeti, kalmak istediği oda tipi ve başvuru tarihi itibarıyla sıraya konulur. Sırası gelen yaşlıya çağrı yapılır. Çağrıya icabet etmeyen yaşlıya son çağrı yapılır. Gelmemesi durumunda dosya işlemden kaldırılır.

 

ÜCRET DURUMU

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerindeki ücret durumu aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. Özel huzurevlerinde ücret durumu kamuya bağlı huzurevlerinden farklı bir prosedüre göre belirlenmektedir.

Kamuya bağlı huzurevlerinde ücret durumu; kuruluş yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti, oda, yatak, yemek ve bakım giderlerini kapsar.

Sosyal inceleme raporu dayanak alınarak;

• Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan,

• Sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, dul ve yetim aylığı almayan

• Yapılacak araştırmalar sonucunda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulu bulunmadığı ya da adına kayıtlı gayrimenkulu olup da sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceğinin saptanması sonucunda yoksulluk belgesi düzenlenen yaşlılar ile

• Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da yükümlülerin ekonomik gücünün yeterli olmadığı saptanan yaşlılar ücretsiz kabul edilir.

• Ekonomik gücü yeterli olup da sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ise ücretli olarak kabul edilir.

Özel huzurevleri Bakanlık tarafından denetlenmekte, ücretlerin alt ve üst limitleri de Bakanlık kararıyla belirlenmektedir.

 

HUZUREVİNİN BÖLÜMLERİ

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerindeki huzurevi bölümleri aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Huzurevlerinin arsa ve bina koşullarına uygun olarak;

• Kapısı ve güvenlik kulübesi olan duvarla çevrili bir bahçesi,

• Bina girişinde danışma, bekleme odası, telefon santralı ve genel tuvalet,

• Meslek elemanlarının bulunduğu odalar, görüşme odası, döner sermaye, vezne ve büro hizmetleri odaları

• Yemek salonu, kafeterya, ibadet yeri, uğraşı odaları, kuaför, terzi, kütüphane, revir, dikiş atölyesi, tecrit odası, misafirhane, asansör ve benzeri ortak kullanım alanları

• Yaşlı odaları, dinlenme salonları, oturma birimleri, kat ofisi, genel tuvalet ve lavabo, çamaşır ve temizlik odaları, yaşlı fazla eşya odası ve benzeri yaşlı özel yaşam alanları,

• Mutfak, soğuk hava et/sebze odası, çamaşırhane, teknik atölyeler, ambar ve depolar gibi bölümleri bulunur.

 

HUZUREVİNDE YAŞLI ODALARI

Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde kamuya bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerindeki yaşlı odaları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Ev ortamına uygun döşenen yaşlı odalarında;

• Kalacak yaşlı sayısı kadar karyola, yatak, etajer, gardırop, sandalye ve koltuk bulundurulur. Her odada bir masa olması esastır. Odalardaki mobilyaların ahşap malzeme olması tercih edilir.

• Odalarda yaşlının yatarken uzanabileceği yükseklikte alarm düzeneği kurulur. Olanaklar ölçüsünde dahili telefon bulundurulur. Odalardaki banyo ve tuvaletlere yatay ve düşey ray takılır. Odanın geceleri hafif bir şekilde aydınlatılması sağlanır.

• Tüm oda donanımının sık silinmeye uygun malzemeden olmasına dikkat edilir. Zeminin halı ile kaplanması yerine parça halı kullanılması tercih edilir.

• Olanaklar ölçüsünde zemin anti-statik, anti-bakteriyel malzeme ile döşenir. Oda kapılarının tekerlekli sandalye ve yürüteçlerin rahat hareket edebileceği genişlikte olmasına özen gösterilir. Yataklarının üzerine, yatak koruyucu alez serilir.

 

HUZUREVİNDE BULUNAN BİRİMLER

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’te huzurevlerinde bulunan birimlerle ilgili aşağıdaki şekilde bilgi verilmektedir:

 

Sosyal Servis: Yaşlıların kuruluşa kabulü, uyumu, sosyal ve psikolojik çalışmaları yürütmek amacıyla sosyal hizmet uzmanı ve psikolog bulunur.

Sağlık Servisi: Yaşlıların muayene, teşhis ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla doktor, diş hekimi ve hemşireden oluşur.

Fizyoterapi Servisi: Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlılara hizmet sağlamak için fizyoterapist ve hemşireden oluşur.

Beslenme Servisi: Yaşlıların ve huzurevi personelinin beslenmesine ilişkin hizmet sağlamak için diyetisyen, iaşe memuru ve aşçıdan oluşur.

Teknik Servis: Kuruluş binasının teknik ve yapı yönünden kontrol, onarım ve bakımını yapmak için teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci ve teknik işlerde görevlendirilen yardımcı hizmetlilerden oluşur.

HUZUREVİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Huzurevlerinin merkezi konumda olması, sağlık ve ulaşım imkanlarına yakın olması ve 60-100 kişi aralığında düşük kapasitesinin bulunması; erişilebilir, ulaşılabilir ve nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sağlanmasında önemli faktörlerdir (Karakuş, 2018). Bu noktada huzurevi seçiminde aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmak önemlidir.

• Yaşlının kalacağı huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin size yakın olması ve sık sık ziyaret edebileceğiniz bir yer olması önemlidir.

• Bahçeli bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü yaşlının çıkıp hava alabileceği, dolaşabileceği bir alanın olması fiziksel ve ruhsal olarak da kendisine iyi gelecektir.

• Huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkeziyle rahat bir iletişim kurulabilmesi, bilgi alışverişi sağlanması önemlidir. Bu noktada yaşlının ziyaret edilebilmesi, gittiğinizde yetkili kişilerle görüşebiliyor ve bilgi edinebiliyor olmanız (huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi yöneticisi, sosyal hizmet uzmanı, bakım çalışanları vb.) dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.

• Yaşlının kalacağı huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt tutulması dikkate alınabilecek bir faktördür.

• Mesafe olarak yakın ve maddi olarak sizi çok fazla zorlamayacak bütçenize uygun bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezi tercihinde bulunmalısınız.

İlinizde bulunan huzurevleri listesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayasınızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6114/3-oezel-huzurevleri.xlsx

·      Huzurevi ve bakımevinde standartlara uygun sayıda ve nitelikte sağlık ve bakım personeli bulunmasına, bu personelin yaşlı bakımı ve demanslı hasta bakımı konusunda deneyimli ve eğitimli olmasına dikkat edilmelidir.

·      Sık personel değişiminin hastalar üzerinde olumsuz etkisi bilindiğinden uzun süreli çalışan personellerin olduğu merkezler hastalar açısından daha avantajlıdır.

Bir özel huzurevi ve bakımevinin şartları, personel sayı ve özelliklerinin belirlendiği Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12317&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

KAYNAKLAR

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ, Resmî Gazete Tarihi: 21.02.2001, Resmî Gazete Sayısı: 24325

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜNYESİNDE AÇILACAK HUZUREVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, Resmî Gazete Tarihi: 05.04.1987, Resmî Gazete Sayısı: 19422

KARAKUŞ, B. (2018). TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER, KURUMSAL YAŞLI BAKIMI VE KURUMSAL YAŞLI BAKIMINDA İLLERİN DURUMU. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI.

ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2008, Resmi Gazete Sayısı: 26960

TEKİN, N. (2021). BAKIMEVLERİ KURUMSAL BAKIM İHTİYACI VE TOPLUMSAL BAKIŞ. BAKIMEVLERİ VE HOSPİS, BÖLÜM 65, KISIM IV, 909-921. GERİATRİ YAŞLI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EDİTÖRLER: PROF. DR. ZEKERİYA ÜLGER, PROF. DR. Ü. DENİZ ERDİNÇLER, PROF. DR. MEHMET AKİF KARAN). HİPOKRAT KİTABEVİ.

 

28Şub

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 1 Eylül 2020 Açıldık

Aralıksız olarak  Gündüz Yaşam Evimizde vermiş olduğumuz hizmetlerimize Covid-19 sebebi ile 11 Mart 2020 tarihinden 01 Eylül 2020 tarihine kadar ara vermek  zorunda kaldık.

1 Eylül 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Covid-19 tedbirleri genelgeleri doğrultusunda merkezimize 1 hasta ve 1 hasta yakını olmak kaydıyla hasta kabulüne başlandı. Merkezimizi hizmete açmadan önce Covid-19 önlemleri kapsamında çalışan personele  enfeksiyon ve enfeksiyondan koruma önlemleri hem teorik hem de pratik eğitiminler verilmiştir. Personelin vereceği hizmet esnasında giyeceği formalar ve tek kullanımlık özel giysiler tedarik edilmiştir. Kabul edilen hastalara kişiye özel hazırlanmış hijyen kitleri ve boyama kitleri kullanımlarına sunulmuştur.  Kabul ettiğimiz hastalarımız ile yumurta kolisinden tabak yapımı, kullanılmış konserve kutularından kalemlik yapımı, taş boyama, eski araba lastiğinden çiçek saksısı oluşturma gibi çalışmalarla merkezimizde sanat terapileri kapsamında geri dönüşüm projeleri üretilmiştir.

Ancak Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 03 Kasım 2020 tarihinde tekrar hizmetlerimize ara vermek durumunda kaldık. Pandemi sürecinin bitmesi ile tüm heves ve titizlikle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

26Şub

HER AY SANAL TOMBALA ETKİNLİĞİNDE BULUŞUYORUZ

2020 yılının son gününde 2021 yılına hoş geldin diyerek müzik atölyesinin ardından hastalarımız ve hasta yakınlarımız ile birlikte sanal tombala oynadık. Hasta yakınlarımızın yoğun ve istekli talebine kayıtsız kalmayarak her ayın sonunda yapılan müzik atölyesi sonrasında sanal tombala oynamaya devam edeceğiz.

 

Sanal tombala online ortamda sanal kartlarla oynanmaktadır. Mail yoluyla katılımcılara sanal kartlara ulaşabilecekleri bağlantı gönderilmektedir. Sayılar dijital ortamda butonla çekilmekte, çekilen sayılara göre oyuncular kartlarına çarpı koymakta ve çinko yapılan kart kontrol edilebilmektedir. Tombala yapan katılımcılara hastalarımızın ördüğü şallar hediye edilmektedir.

26Şub

Cevahir Avm 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

21 Eylül 2020 Dünya Alzheimer Günü Kampanyası kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği, İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden Cevahir AVM ve Medina Tugrul DDB Reklam Ajansı ile ortaklaşa düzenlenen “Unutulmuş Şeyler” adlı sürpriz bir etkinliğe imza attı.

Hem açık havada hem de kapalı alanda “Unutulmuş Şeyler Alzheimer’ın habercisi olabilir” sloganıyla ilan panosu afişleri, sosyal medya paylaşımları gibi görsel yayınlar paylaşıldı. AVM içerisinde Dernek temsilcilerinin katıldığı hem hastalık hem de Dernek tarafından verilen hizmetler hakkında sözlü bilgi verilen bir stant kuruldu. Alışveriş merkezi içinde eşyasını unutanlar (güneş gözlüğü, şapka, baston vb.) için periyodik olarak bir eşya bulunduğuna dair duyurular yapıldı. Kaybolan eşyaları için müracaat eden kişiler Dernek standına yönlendirildi. Etkinliğin amacı, insanların unutkanlıklarını yeniden gözden geçirmelerini ve erken teşhisin önemini anlamalarını sağlamaktı.

 

26Şub

Yaşam Evimizi Gururlandıran Ödül

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen 2020 Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Proje ödüllerinde 381 proje 10 ayrı kategoride yarıştı. Şişli Belediyesiyle Türkiye Alzheimer Derneği ortak projesi olan Alzheimer Yaşam Evi Projesi Sosyal Hizmetler dalında ödüle layık görüldü.

 

Yaşam Evi Projesi hayata geçirildiği ilk günden bu yana Türkiye Alzheimer Derneği’nin işbirliği, danışmanlığı ve rehberliğinde Şişli Belediyesi’nin destekleriyle yürütülmektedir. Başta gündüz yaşam evi projesi olmak üzere derneğin yürüttüğü çalışmalarla yerel yönetim, akademi ve sivil toplumun güçlü işbirliğiyle vatandaşlara etkili ve iyi hizmet sunmak hedeflenmektedir.

26Şub

Telefon Desteği Hizmetleri

Kurumumuzun öncelikli amacı hastalık hakkında farkındalık ve bilginin artırılması, hasta ve hasta yakınlarına destek verilmesidir.  Unutkanlıkla başlayan bu hastalığın her evresinde pek çok sorun yaşanmakta ve bu yaşananan sorunların çözümleri de her hastaya özel olmaktadır. Derneğimiz Merkez ofisinde ve Gündüz Yaşam Evimizde tüm ekibiyle hasta yakınlarını hastalık ve bakımı konusunda bilgilendirmek ve onları uzmanlarla buluşturmak için var gücüyle çalışmaktadır.

 

Alzheimer hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek adına  bu hastalıktan muzdarip kişileri hayata bağlamak, yaşam enerjisi vermek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve bakımverenlere bir nebze nefes aldırmak ve omuzlarındaki yüklerini biraz olsun hafifletmek için hizmet veren Gündüz Yaşam Evimizde pandemi nedeniyle hizmete ara verilmesi zorunlu olunca, hasta yakınları arasında dayanışmayı artırmak ve onlara psikolojik destek sağlamak için yüz yüze vermekte olduğumuz hizmetlerimizi telefon, internet, sosyal medya gibi kaynakları kullanarak sürdürme kararı aldık.

 

Pandemi sürecinde hasta ve hasta yakınlarımızı düşünerek tüm personelimiz evlerinden çalışmaya devam etmekte, telefon, mail, sosyal medya hesaplarımız ve gerektiğinde görüntülü arama ile hasta ve hasta yakınları ile iletişime devam etmekte ve hizmetlerimizi titizlik ve içtenlikle vermeye devam etmektedir.

 

26Şub

DİJİTAL ÇAY SAATLERİ

2011’de Türkiye’deki ilk Gündüz Bakım Merkezi’nin açılmasından bu yana çarşamba günleri “AKSİYON” günlerİ OLMUŞTUR. Her ayın ilk Çarşamba günü, bir sağlık çalışanı veya bir bakımveren hastalık ve ilgili bakım konuları hakkında bilgi verir; üçüncü Çarşamba günü ise uzman bir psikolog, bakımverenlere bir grup terapisi seansı sunar. İkinci ve dördüncü Çarşamba günleri “Eğlence Günleri” olmuştur ve hastalar ve yakınları canlı müzik eşliğinde bir araya gelirlar ve Merkezin üyesi olsun ya da olmasın hep birlikte şarkı söylemekten ve dans etmekten zevk alırlar. Bu etkinliklere “Çay Partileri” adı verildi çünkü her birinin ardından katılımcılara çay, kek, kurabiye vb. ikram edilir.

Pandeminin patlak vermesinden bu yana, Dernek tarafından alınan ilk önlem, yaşam evlerinin kapatılması ve yardım hattının başlatılması, yazılı metin ve videoların derhal web sayfası ve sosyal medyada yayınlanması oldu. İlk haftalarda bu çok işe yaradı çünkü insanların ihtiyacı olan tek şey bilgi ve rahatlamaydı. Ancak ilk ayın bitiminden sonra hem ailelerin hem de hastaların sosyalleşmekten keyif aldıkları Çay Partilerine özlem duymaya başladıkları anlaşıldı. Böylelikle her Perşembe öğleden sonra gerçekleştirilen ve “herkesin” kayıtsız şartsız katılabileceği “Dijital Çay Partileri” başlatıldı.

Halen Perşembe günleri Zoom’da tüm dijital kanallarda duyurulan bir toplantı düzenlenmekte ve her toplantı için haftanın temasına göre bir “konuk konuşmacı / yorumcu / terapist” davet edilmektedir. Konuk katılımcılara örnek olarak bir hemşire, bir sosyal hizmet uzmanı, şarkı söyleyerek ve dans ederek tüm katılımcıların eşlik ettiği bir müzik terapisti, bakımverenlerim kişisel bakımıyla ilgili bir terapi seansı sunan bir psikolog, bir nörolog, canlı fiziksel egzersizi yönlendiren bir spor eğitmeni, tatlı pişiren bir şef, bir hikaye anlatan terapist, bir psikiyatrist, bir diyetisyen sayabliriz. Katılımı arttırmak için Zoom / Telco / Skype toplantılarına nasıl katılacağınıza dair bilgiler, sosyal medyada sık sık hazırlanan ve yayınlanan renkli posterlerle yayınlandı.

Geri bildirim ve deneyimler göstermektedir ki, içinde bulunan olağanüstü koşullar sona erdiğinde de, bu tür işlevlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Her şeyden önce, bu şekilde mesafeler eritilmektedir çünkü katılmak için kişinin aynı binada, şehirde veya ülkede bulunmasına gerek yoktur. Ayrıca toplantıların video kayıtları da daha sonra yayınlandığı için zaman kısıtlamaları aşılmıştır. Son olarak, toplantıların halka açık olması ve herkesin anonim olarak katılabilmesine imkan vermesi de önemli bir katma değer olarak ortaya çıkmaktadır.

26Şub

YENİ ERASMUS PROJESİ YENİ HEYECANLAR

 

1 Kasım 2019 tarihinde başlatılan ikinci Erasmus+ Projemiz “ALZHEİMER VE DİĞER DEMANS TÜRLERİNE YAKALANAN KİŞİLERİN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAK İÇİN DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN YENİLİKÇİ YARATICI SANAT TERAPİLERİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME” ismini taşımaktadır ve 24 aylık bir çalışmayı kapsamaktadır. Bu projede Türkiye Alzheimer Derneğinin ortakları, Asociación Familiares Enfermos Alzheimer Valencia, Spomincica Alzheimer Slovenya, University Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, IL CERCHIO Società cooperative sociale consortile Italya ve Universitat Politècnica de València’dır.

Yaratıcı Sanat Terapileri “bireysel klinik yarar sağlamak amacıyla sanat, dans, drama veya müziğin planlı ve yaratıcı kullanımı”, demans hastalarının bilişsel ve davranışsal bozulmalarının minimize edilmesine odaklı başka terapi yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Dijital Yaratıcı Sanat Terapileri yani “sanat terapistleri tarafından yararlanılan teknoloji temelli metot ve malzemeler” göreceli olarak bu alana yeni girmekte olan ve yaygın kullanılmayan araçlardır ve dolayısıyla demans hastalarının Yaşam Kalitelerini artırma kabiliyetlerinden yeterince yararlanılmamaktadır.

Bu Projede:

  • Hasta, bakımverenler ve profesyonellerin Yaratıcı Sanat Terapilerinin, hastanın ve ailenin Yaşam Kaliesine katkısı konusunda bilinçlendirilmesi ve motive edilmesi;
  • Yaratıcı Sanat Terapilerinin davranışsal ve duygusal olarak olumlu sonuçlar almak için nasıl uygulanacağı konusunda bilgi, kılavuz ve prosedürlerin paylaşılması;
  • Dijital temelli Yaratıcı Sanat Terapilerinin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi, kılavuz ve prosedürlerin paylaşılması;
  • Hasta yakınlarını da Yaratıcı Sanat Terapilerine dahil ederek sosyalleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

26Şub

YENİLİKÇİ PROJELERİMİZİN ALZHEİMER’S DİSEASE INTERNATİONAL ÜYESİ ÜLKELERE TANITIMI

15 Temmuz tarihinde Derneğimiz Genel Sekreteri Füsun Kocaman, Alzheimer’s Disease International (ADI) nin “Innovating for the new normal: Experiences from around the world” başlıklı tüm dünyaya açık 400 kişinin katıldığı Open Webinar’ında Dijital Çay Saati ve Dijital Torun projelerimizi tanıtmıştır.

Pandemi sırasında Merkezlerimizde yapılan faaliyetler sona erdiğinden, hasta yakınlarının yardım çağrıları dikkat çekici bir şekilde arttı ve bu da kendilerine ulaşmak ve destekleyici görevlerimize devam edebilmek için yeni kanallar araştırmamıza yol açtı. Bu araştırmalar, hasta veya yakınlarının üyemiz olup olmadıklarına bakılmaksızın canlı bir etkinliğe katılmaları ve bir misafir konuşmacıyla sohbet edebilmeleri için Zoom’da buluşacakları Dijital Çay Partileri fikrini yarattı.

Dijital Torun, yine bir ihtiyaçtan doğan yenilikçi bir projedir. Merkezlerimizde hastalarımızı düzenli olarak ziyaret eden gençler, pandemi döneminde de görüntülü görüşme teknolojilerini kullanarak kendileriyle iletişimlerini sürdürdüler. Bu arada yeni gönüllüler bu projeye katıldı ve başka hastalar kendilerine eşleştirildi, kısa videolar aracılığıyla kendilerini tanıttılar ve belirlenen tarihlerde düzenli sohbetler ederek Derneğimizi de hastanın durumu ve taleplerini aktaran raporlarla bilgilendirdiler.

 

Yazı dolaşımı