29Ağu

Bu seneki şubeler toplantısını 4.Ulusal Alzheimer Kongresi’nde Çeşme’de gerçekleştirdik

2014 Şubeler Toplantısı Raporu:

Bu sene 5. kez yapılan bu toplantı, 20 Mart 2013 Perşembe günü saat 13.30 başlayarak, Bursa hariç Merkez, Ankara, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Mersin ve Samsun’dan 28 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

 

Prof. Dr. Murat Emre’nin açış ve görev teslimini Prof. Dr.Işın Baral Kulaksızoğlu’na yaptığı toplantı, Murat Hoca’nın Onursal Başkanlığı şubelerle paylaşılarak rozet takdimi ile duygulu bir atmosferde başladı.

Işın Hoca’nın başkanlığında sıcak bir ortamda devam eden, çok yararlı ve verimli geçen bu toplantının amacı şubelerimizin aktivitelerini gözden geçirmek, değerlendirmek, şubeler arası bilgi, deneyim paylaşımı ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak ve ilerisi için önceliklerimizi saptamaktı.
Toplantının ilk bölümünde şubelerimiz bir sene içinde yaptığı etkinlikleri aşağıda özetlendiği şekilde sundular.


Merkez
 etkinlikleri, Dernek Genel Müdürü Fügen Kural tarafından sunuldu. Geçen sene yapılan Genel Kurul Toplantısı ile yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini tanıtmakla başladığı sunusunda geçen dönemlerde yapılan eğitim programlarına, toplumu bilgilendirilme konusunda paneller yapılmasına devam edildiği bilgisi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetler Müdürlüğü ile ‘’Sosyo-Ekonomik İmkanlar ve Yasal Haklar’’ konulu toplantıları çeşitli merkezlerde düzenlenerek tekrarlandığı bildirildi. Ayrıca eczaneler ve aile hekimlerine Alzheimer broşürlerinin gönüllüler tarafından dağıtıldığı açıklandı. Radyo Trafik ile taksi şoförlerinin Alzheimer’li hastalara nasıl yaklaşmaları konusunda bilgilendirme programları yapıldığı, taksiciler federasyonu ile bir panel programlandığı bildirildi. Yatağa bağımlı hastalar için ücretsiz hemşire ve hasta bakıcı hizmetine yeniden başlandığı ve hasta yakınlarından bu projenin çok ilgi gördüğü açıklandı.
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri olarak, basın toplantısı yapıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü ile Gönüllü Parmak İzi Verisi Toplama uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca Emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ile kaybolan Alzheimer hastalarının 24 saat geçmeden aranması konusundaki tebligat yürürlüğe girmesi sağlanarak, müracaatların hemen değerlendirilmesi için karakollara bilgi paylaşımı yapılması gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Çeşitli etkinliklerde stand kurarak halka broşür ve bilgi paylaşımında bulunulduğu, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumuna katılarak Gündüz Yaşam Evi etkinlikleri ve katılımcılarının sorunlarının paylaşıldığı bilgisi aktarıldı.
Geçen sene Türkiye genelinde yapılan Kompozisyon Yarışmasına katılan hikayelerin kitap haline getirildiği bilgisi verildi. 3.sü yapılan Personel Eğitimi sertifikalarının katılımcılara verildiği ve bu konuda, diğer şubelerin de çalışma yapması beklendiği, toplumdan bu doğrultuda talep olduğu bildirildi. Gündüz Yaşam Evine toplum tarafından ilginin giderek çoğaldığı, katılan hastaların ve hasta yakınlarının memnuniyetinin üst düzeyde olduğu açıklandı. Yaşam Evinde yapılan sanatla terapi’nin önemi vurgulanarak etkilerinin ve olumlu geri dönüşlerin olduğu belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin ve öğrencilerin Derneğe ve Yaşam evine ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Gelir getirmek amacıyla düzenlenen tiyatro ve öğlen yemeklerinden bahsedildi. Yeni şube olarak Kahramanmaraş ve Antalya kurulma onayının verildiği ve çalışmalarının başladığı müjdesi iletildi. Alzheimer Haber Bültenin çıkarılmaya devam ettiği, şubelerden haberleri ile desteklenme beklentisi yenilendi. Hazırlanan Dernek bloğunun adresi verilerek daha etkin kullanılması için şubelerin katılım sağlaması isteği ricasında bulunuldu. 4.sü gerçekleşecek olan Alzheimer Ulusal Kongresinin hocalarımızın organizasyonu ve 300 katılımcı ile yapılacağı açıklandı.. Daha önceki senelerdeki gibi bundan sonrada hedeflerinin, Hükümet ile ilişkileri güçlendirerek ülke çapında hastalıkla mücadele için doğru politikalar, ulusal planlar oluşturulmasına katkı sağlayabilmek, Alzheimer Hastalarının kanunlar ile korunması adına haklar kazanmasına aracı olmak, bu amaçla akademik kurumlar, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halk arasında birlikteliği sağlayabilmek olduğunu bildirdi.

Ankara şubeden Başkan Esen Saka Topçuoğlu, Aylık bilimsel toplantılar (4 tane), hasta yakınlarını bilgilendirme toplantıları (3 adet), İleri Evre AH bakım kursu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşme ve çalıştaylara katılma ve bilgilendirme yönünde çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.


Bursa
 şubeden Bilgen Tanelli hocanın rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı, ancak sunumunu paylaşılmak üzere yolladığı bilgisi paylaşıldı ve Işın hoca Bursa şubenin Alzheimer Hastalığı konusunda bilgilendirme ve destek konusundaki faaliyetlerini sürdürdüklerini, 21 Eylül DAG’de Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün desteği ile,  halka açık bir panel düzenlendiğini, çeşitli yerel basında programlara katılındığını, maalesef geçen sene sözü verilen Alzheimer Kliniğini henüz hayata geçiremediklerini belirtildi.
Denizli şubeden Dr. Sultan Çağırıcı “Alzheimer hastalığı ve diğer demansların toplum tarafından tanınmasına yönelik her Salı günü dernek merkezinde bilgilendirme toplantıları yanı sıra il ve bazı ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerle ortaklaşa “Denizli Unutmasın”, “Alzheimer hastalığıyla yaşamak” isimli seminerler yapılmış; “Unutsalar da Unutulmayacaklar”, “Bir Hastalık İşte: Alzheimer” isimli tiyatro gösterileri sergilenmiş, yerel TV programlarında ve aylık dergilerde yer alınarak farkındalığın artırılmasına çalışılmıştır. Kişisel gelişim ve Go oyunu eğitimleri, sevgililer günü, anneler günü partileri, kadınlar matinesi, ramazan ayında iftar yemeği, Akyaka tekne turu, hasta ziyaretleri, hasta ve yakınlarına ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarla hasta yakınlarına destek çalışmaları sürdürülmüştür. Mersin ve Eskişehir Şube ziyaretleriyle şubeler arası paylaşımlar artırılmıştır. Halk Sağlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Valilik ziyaretleriyle Denizli il sınırları içerisinde gündüz bakım evi ihtiyacı aktarılmıştır. Ocak ayında genel kurul sonrası yeni yönetim çalışmalarına başlamış, Denizlili hayırseverlerden Suna ve Musa Kazım Manasır çiftinin bir dairelerinin kullanım hakkını şubemize vermeleriyle taşınılarak mart ayında yeni adresimizde açılış ve kokteyl yapılmıştır. ” Denizli Şubesi etkinliklerini özetlemiştir.
Erzurum şubeden Psikiyatr Halil Özcan, yönetimde yeni göreve geldiğini, geçen dönem halka ve hekimlere yönelik bazı eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini, yerel basın organlarında bazı farkındalık çalışmaları yapıldığını, ileriye dönük planlarında hasta sayısı hakkında istatistik veriler toplamayı hedeflediklerini, Alzheimer hasta bakıcı eğitimi vermeyi programladıklarını,  bu toplantıda diğer şubeleri izleyerek, önümüzdeki dönem için proje geliştireceklerini açıkladı.
Eskişehir şubesinin sözcüsü Özlem Akarsu,’’ Anadolu Üniversitesinde ‘’Eskişehir Unutmasın’’ başlıklı hasta yakınlarına yönelik Alzheimer hastalığının tanı, teşhis ve tedavisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olması sebebiyle, AVM’de stand açarak halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtılmıştır, Mali Müşavirler Odası ile ortak panel düzenlenmiş, personele ve hasta yakınlarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde günlük etkinliklerin yanı sıra özel gün ve yeni yıl kutlamaları yapılarak hastalar ile keyifli zamanlar paylaşılması amaçlanmıştır’’ diyerek huzurevinden hasta videolarını ve resimlerini paylaşarak şube etkinliklerini özetlemiştir.
İzmir şubeden Dr. Aysel Gürsoy başkanlık görevini Nil Tekin’e devrettiğini belirterek Merkez Yönetime teşekkür etti, bundan sonraki çalışmalara destek olacağını ancak yeni açtığı Yaşlı Bakım Merkezi ile Alzheimer hastalarına hizmet vermeyi amaçladığını açıkladı. Daha sonra İzmir şube etkinliklerini anlatmak üzere söz alan Nil Tekin tarafından paneller ve bilgilendirme toplantılarının, bakım verenlere ve sağlık çalışanlarına eğitim seminerlerinin devam ettiğini, çeşitli bilimsel toplantılara katkıda bulunulduğunu, çeşitli sivil toplum dernekleri ile (Türk Anneler Derneği, Soroptomistler, Lions, AKUT gibi) bilgi paylaşarak ortak projeler üretilebileceğini, Konak Belediyesi ile ortak düzenlenen, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in katılımıyla gerçekleşen ‘’ Unutkan Oldum Doktor. Alzheimer miyim?’’ panelinde katılımın yüksek olduğunu paylaşıldı. Denizli şubenin tiyatro gösterisi ile katkıda bulunduğu, Ege Üniversitesinde, gençlere yönelik ‘’Gençler Alzheimer’i öğreniyor paneli yapıldığı bilgisini aktarıldı. Üniversite ve ilk öğretim öğrencileri ve hastaların bir arada paylaşımda bulunduğu etkinlikler terapi niteliğinde olduğu söylendi. Hemşirelik Yüksek Okul öğrencilerine Dernek etkinliklerinin anlatıldığı, Karabağlar, Marmaris ve Bergama Belediyelerinde hastalıkla ilgili panel yapıldığı, farklı etkinliklerde standlar açarak broşür dağıtıldığı, dernek tanıtımı yapıldığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü talebiyle müdürlüğün huzurevi personeline bakım eğitimi verildiği açıklandı. Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Dersi kapsamında başlatılan ‘’Anılarla Güçlenen Hayatlar’’ proje içeriğince öğrenciler hasta evlerini ziyaret ederek onlarla çeşitli paylaşımda bulunduğu, bitiminde kahvaltıda buluşarak anılar anlatıldığı. 21 Eylül DAG’nde piknik organize edildiği ve Oyuncak Müzesi ziyaret edildiği, Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanına 100 fidan ile katkıda bulunulduğu anlatıldı. Basında Alzheimer ile ilgili çeşitli röportajlar vererek bilgilendirme yapıldığı, İzmir şube olarak 1. Alzheimer Eğitim ve Dayanışma Kampı organizasyonu ile özel bir kuruluştan jüri özel ödülü alındığı bilgisi paylaşıldı.
Kayseri şubeden Prof.Dr. Emel Köseoğlu, merkezden gönderilen broşür ve dergileri hasta yakınlarına bilgilenmeleri amacıyla dağıttıklarını, Tokat’ta uzman nörologlara ve psikiyatrlara eğitim verdiklerini, Avrupa Alzheimer kongresine katılarak sözlü bildirimde bulunulduğunu, halk sağlığı merkezi ile ortaklaşa demans prevalansı üzerine çalışma başlatıldığını, KBB ile görüşerek huzurevlerinde gündüzlü oluşumların sağlanması için imkan yaratılması çalışmaları yapıldığını anlattığı konuşmasını, gelecek planlarını da: Uzman doktor ve aile hekimlerine eğitim toplantıları, polis eğitim toplantısı, demans hastalığı konusunda bilinçlendirme, ortaokul ve liselere demans bilinçlendirme seminerleri( bir CD üzerinden tüm yurtta olabilir), üniversite gazetesine demans konusunda yazı, lokal televizyon programlarına katılım olarak açıkladı.
Mersin şubeden DR. Aynur Özge tarafından, yeni Yönetim Kurulu seçiminden sonra oluşturdukları komiteler ve genişletilmiş yönetim kurulu ile, bilgilendirme toplantılarının, basın yolu ile halkla bütünleşme çalışmalarının devam edildiği bilgisi verildi. Geçen dönem başlattıkları bölge temsilcilikleri ile de iletişim ağlarının güçlenerek daha etkinleştiğini, bölge temsilcileri ile ev ziyaretleri yaptıklarını bildirdi. Sosyal etkinlikler olarak yoga eksersizleri ile nefes çalışmaları, Akdeniz oyunlarında stand açılmasını, maratona katılımı, sevda türküleri konserini, festivallere katılımı, kermes organizasyonlarını anlattı. Bilgilendirme ve eğitim toplantıları olarak Aile Hekimleri eğitimleri gerçekleştirdiklerini ve olumlu geri bildirimler aldıklarını açıkladı. Hasta yakını Bilgilendirme toplantıları ve hobi kursları ile de hedef kitleye ulaşarak katkı sağladıklarına inandıklarını bildirdi. Ekim 2013’de 3.sünü gerçekleştirdikleri Alzheimer Eğitim Kampı’nın artık hasta yakınları tarafından beklenen en etkili, gelenekselleşen proje olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca kaynaşma ve paylaşma amacıyla anneler günü kahvaltısı, yıldızlı siyah beyaz geceler, tekne turu etkinliklerini gerçekleştirdiklerini anlattı. Önemli gelir getiren ve katılımı yüksek olan Kadınlar Matinesini diğer şubelere de önerdi. Tiyatro, kermes ve resim sergisi etkinlikleriyle de derneğe gelir elde ettiklerini açıkladı. Huzur evi ziyaretleri ile hastaların unutulmadığını gösterdikleri keyifli vakit paylaştıklarını söyledi. Denizli şubeni ağırlayarak bilgi paylaşımında bulunmaktan keyif aldıklarını anlattı. Mersin şube olarak Facebook sayfası açarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Unutmadım adlı şiir kitabı çıkarıldığını, Bülten’in ilave bölümlerle çıkarılmaya devam edeceğini açıkladı. 2014 yılının beyin yılı ilan edilmesi üzerine okullarda konu ile ilgili paneller düzenleyeceklerini, alzheimer ile yaşamak için kısa ip uçları kısa film çalışması hazırlıkları içinde olduklarını, 40 ışık 40 hayat projesine devam edileceğini, 3. Elim olur musun projesini hayata geçireceklerini, kitap ve belgesel hazırlıkları yaptıklarını anlatarak önümüzdeki dönem projelerini anlattı. Gündüzlü ve yatılı bakımevinin açılışını önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, bunun için başlattıkları ‘’Bir Tuğla da Sen Koy’’ projesi için merkezden destek olmasını talep etti. Bütün bu projeleri gerçekleştirebilmek için de birlikte çalışmanın ve sinerji yaratmanın önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
Samsun şubesi Başkanı Dr Hüseyin Şahin ise şube olarak, halka yönelik eğitim çalışmalarını başlattıklarını, yerel sözlü ve yazılı basında hastalığı tanıtma imkanı bulduklarını bildirdi.

29Ağu

4. Ulusal Alzheimer Kongresi Çeşme’de gerçekleşti…

4.Ulusal Alzheimer Kongresi, 20-23 Mart 2014 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de başarı ile yapıldı.

Kongreye katılım çeşitli kısıtlamalara rağmen oldukça yüksekti ve katılımcılar kongreden mutlu olarak ayrıldılar.

Bilimsel açıdan gerek yurt dışı gerekse yurt içinden alanında önemli bilim adamları kongrede güncel konu başlıkları altında konuştular. Birleşik Krallık’tan Prof. John Hardy, Alzheimer hastalığında genetik çalışma ve bulguların güncel bir derlemesini yaparken Hollanda’dan Stephanie Vos biyoişaretleyiciler ile kapsamlı bir sunumda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Harvard Universitesi’nden katılan Alireza Atri tedavide gelinen son durumları özetlerken aynı ülkeden Bob Sergott retina üzerinden Alzheimer hastalığı tanısı konusunda kapsamlı bir sunum yaptı.

 

Yurt içinden ise Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Ümit Özgür Akdemir, Gökhan Erkol, Kaynak Selekler, Şevki Sözen, Emel  Köseoğlu, Özlem Aki Erden, Tuğba Özel Kızıl, Evrim Göde, Eylem Şahin Cankurtaran, Mustafa Cankurtaran, Gülistan Bahat Öztürk, Meltem Halil, Aslı Tufan da alanlarında yaşanan son gelişmeleri aktardılar.

 

29Ağu

Sigara İçmek Demans Riskini Artırıyor

Dünya Alzheimer Örgütü ADI’nin 9 Temmuz 2014 tarihli haberinde, Dünya Sağlık Örgütü WHO ve ADI’nin ortak yayınladığı bildiriye yer verilerek, sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla %45 daha fazla demans riski taşıdığı bildiriliyor. WHO araştırmaları, sigara içmekle demans riski arasında sıkı bir ilişki olduğunu ve içilen sigara miktarı arttıkça riskin de arttığını ortaya çıkarıyor. Dünyadaki Alzheimer hastalarının %14 ünün hastalığının, sigara içicisi olmalarıyla ilişkilendirilebileceği ölçümlendiriliyor.

WHO, ikinci el ya da pasif sigara içicisi olarak tanımlanan, yoğun sigara içilen ortamlarda yaşayan kişilerin de demans riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

WHO’nun Akıl Sağlığı ve Madde İstismarı Departmanı Direktörü Dr. Shekhar Saxena, “Demans’ın günümüzde henüz bir tedavisi bulunmadığından, toplum sağlığını koruma çalışmalarının, sigara içmek gibi önüne geçilebilir risk faktörlerini önlemeye odaklanması gerekmektedir.” diyor ve “Bu araştırma, bugün sigara tüketiminin azaltılmasının, gelecek yıllarda demans sorunlarının azalması sonucunu yaratacağını göstermektedir.” diye devam ediyor.

Tütün kullanımının, Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalık (NCD) sınıfındaki 4 ana hastalık grubu: kanser, kardiyovasküler hastalıklar, kronik akciğer hastalığı ve şeker hastalığı için de risk faktörü olarak kabul edildiğini biliyoruz. WHO’nunBulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkları Önleme Departmanı Direktörü Dr. Douglas Bettcher: “Tütün, toplum sağlığı açısından dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir, yılda yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır.” diyor ve hükümetleri WHO’nun Tütün Kontrol Konvansiyonu Çerçevesindeki önlemleri aktif olarak uygulamaya ve zorlamaya, Dumansız Alanlar konusundaki yasaları çıkarmaya ve Sigara Bırakma Hizmetlerine ağırlık vermeye davet ediyor.

Tütün Kontrol Çerçeve Konvansiyon Birliği (FCA) Direktörü Laurent Huber: “Sigara içmenin demans riskini artırdığına dair bulgular şaşırtıcı değil, bu yalnızca tütün kullanımının yıkıcı sonuçlarından oluşan uzun listeye bir madde daha eklemiş oluyor ve kişisel ve toplum sağlığının korunması için sigara içmeye son vermek için bir neden daha teşkil ediyor.” diyor.

ADI’nin Tıp Bilimi Danışma Kurulu Başkanı, Serge Gauthier: “Bu araştırma ilerleyen yaşlarda sigara bırakmanın da yararlı olabileceğine işaret ederek, halen sigara içmekte olan kişileri sigarayı bırakma konusunda cesaretlendiriyor ve destekliyor.” diyor.

Demans dünyada 44 milyon insanı etkiliyor ve bu insanların yaklaşık üçte ikisi düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyorlar. ADI Yönetim Kurulu üyesi Marc Wortmann her yıl 7,7 milyon yeni demans vakası ortaya çıktığını belirtiyor ve “2010 da hastalığın küresel maliyetinin 604 milyar Amerikan Doları olduğu belirlendi, yani küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamının %1 kadar bir tutar. Hiç bir hükümet, bu yeni bulguyu bir fırsat olarak kullanarak, sağlık sistemlerini sigara içmeyi azaltıcı ve NCD grubu hastalıkları kontrol altına alıcı şekilde planlama ve uygulamalar geliştirme olanağını göz ardı edemez.” diye ekliyor.

ADI, bu bilginin ülkelerin toplum sağlığı yararına ve sigara içme karşıtı program ve kampanyalarına beyin sağlığı ve demans riski mesajlarını eklemeleri için iyi temel teşkil ettiği görüşünde.

29Ağu

Gelişmiş ülkelerde Alzheimer hastalığı azalırken, Türkiye’de artıyor!

Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfus büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Günümüzde tüm dünyada 44 milyon bunama hastası var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında ülkemizin 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının %10’un üzerine çıkacağı ve bunama hastalıklarının sıklığının büyük bir hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu artış trendi sürerse 2050 yılında hasta sayısının tüm dünyada 135 milyona çıkması bekleniyor. Her yıl 21 Eylül günü Dünya Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor.

Dünya Alzheimer Günü nedeniyle 19 Eylül’de Türkiye Alzheimer Derneği bir toplantı düzenledi. Dünya Alzheimer Günü basın toplantısında Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Türkiye ve Almanya Alzheimer Derneklerinin, Aizheimer’s Disease International (ADI) tarafından 2014’te kardeş dernek ilan edildiğini bildirerek bu işbirliği hakkında bilgi verdi. Toplantıda Alzheimer’da yeni bulunan proteinler, yaşam tarzının Alzheimer hastalığı üzerine etkisi, gelişmiş ülkelerde Alzheimer’in azalmasının olası sebepleri gibi yeni bilgilerin yanı sıra Türkiye Alzheimer Derneğinin faaliyetleri de aktarıldı.

Türkiye Alzheimer Derneği merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin de dahil olduğu 84 ülkeden üyesi olan Dünya Alzheimer Örgütü’nün (ADI) Dünya Alzheimer 2014 Raporu açıklandı.

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, bu salgın denebilecek durum karşısında özellikle yaşlı nüfusa sahip gelişmiş ülkelerin alarma geçerek eylem planları oluşturduklarını ifade etti. 2012 yılında oluşturulan ve G8 zirvesinde de taslak olarak kabul edilen ABD Ulusal Alzheimer Planına göre 2025 yılında Alzheimer hastalığının (AH) önlenmesi ve etkili bir şekilde tedavisi hedefleniyor. Özellikle hastalık açısından risk yaratan durumların azaltılması ve koruyucu olduğu bilinen faktörlerin desteklenmesinin bu salgını azaltabilmesi bekleniyor.

 

Sıklık azalsa da yaşlı nüfus artıyor

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşmet Hanağası tüm dünyada Alzheimer ve bunama hastalarının sayısı artsa da gelişmiş ülkelerden (ABD, Almanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere) gelen umut verici yeni verilere bakıldığında yaşlılarda bunama hastalığının görülme sıklığında geçmişe oranla azalma olduğunu ifade etti. Prof. Hanağası “Tıp dünyasında oldukça ünlü olan Framingham çalışmasında 30 yıl önceki yaşlılara göre şimdiki yaşlılar arasında yeni bunama hastası görülme sıklığında %44’e varan azalma mevcuttur. Araştırmacılar bu düşüşü eğitim düzeyinin artması, daha fazla zihinsel işlev gerektiren iş kollarının artması, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi gibi damarsal risk faktörlerinin daha yaygın olarak kontrol altına alınması, sigara tüketiminin azalmasına bağlamaktadır. Günümüzde artan şeker hastalığı ile daha etkin mücadele ile bu oranın daha da azalması mümkün olabilir. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki hastalık oranlarının düştüğüne dair henüz bir veri yoktur” şeklinde konuştu.

 

Alzheimer hastalığından korunma genç yaşlarda başlıyor

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haşmet Hanağası Alzheimer hastalığından korunma hakkında şunları söyledi: “Alzheimer hastalığında genç yaştan itibaren risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin birbirleri ile yarıştığı ve orta yaşlarda risk faktörlerinin azaltılarak fiziksel ve zihinsel aktivitelerin arttırılmasının yararlı olduğu bilinmektedir. Bu yıl Dünya Alzheimer Kongresinde sunulan yeni bulgulardan birisi de orta yaşlarda daha fazla kart oyunları, dama oynayanlar ve bulmaca çözenlerin beyinlerinin daha hacimli olduğu ve bu kişilerin zihinsel yetilerinin bu aktiviteleri yapmayanlara göre daha iyi bulunduğu şeklindedir.”

 

Alzheimer’den korunmak için her yaşta aktif olmak gerek

“Orta yaşlarda koruyucu faktörlerin etkisi daha aşikar iken, risk altındaki yaşlılarda koruyucu faktörlerin ve risk faktörlerinin düzenlenmesinin yararlı etkisinin olup olmadığı bilinmiyordu. Bu soruya cevap olarak 2 yıl boyunca İskandinav ülkelerinde 1260 yaşlı kişi (60-77 yaş arası) ile yapılan bir çalışma, yaşlı kişilerde beslenme önlemleri, zihinsel egzersiz, sosyal aktiviteler ve kalp sağlığı önlemleri ile yaşlılardaki zihinsel gerilemenin azaltılabileceği ve bunamanın kısmen önlenebileceğini göstermiştir. Böylelikle düzenli beslenme, daha sosyal bir hayat ve zihinsel egzersizlerin hastalığa karşı etkili yöntemler olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır ve yaşlılar bu konuda yönlendirilmeli ve sağlık politikaları bu bilgiler ışığında oluşturulmalıdır.”

 

Ancak 90 yaşa gelirseniz hipertansiyon zararlı bir bulgu değil

Prof. Dr. Haşmet Hanağası, farklı yaşlardaki hakkında sorulara “Bu sene ortaya çıkan oldukça ilginç bulgulardan birisi de 90 yaş ve üstü bireylerde tansiyon yüksekliğinin koruyucu bir faktör olduğunun saptanmasıdır. Oysa orta yaş ve 90 yaş altındaki kişilerde tansiyon yüksekliği Alzheimer hastalığı açısından ciddi bir risk faktörüdür. Bu ilginç bulgu her yaşta risk faktörlerinin değiştiğini ve dinamik olduğunu göstermektedir. Bu dinamik duruma bir diğer örnek de Mayo Clinic tarafından yapılan çalışmalarda orta yaşlarda (50-65 yaş) yapılan fiziksel aktivitenin Alzheimer hastalığı açısından koruyucu olmasına karşın 70 yaş ve üstü kişilerde fiziksel aktivitenin koruyuculuğu konusunda bazı şüphelerin olmasıdır. Güncel bilgiler ışığında orta yaşlarda tempolu yürüyüşler gibi fiziksel aktiviteler özendirilmelidir” diye cevap verdi.

 

Alzheimer hastalığının erken tanısı için araştırmalar hızla sürüyor: Yöntemler deneysel de olsa umut vaat ediyor

Alzheimer tanısının nasıl konduğuna dair bilgi veren Doç. Dr. Başar Bilgiç “Hastalığı tanımak günümüzde artık daha kolay hale geldi” diyerek tanı yöntemlerini sıraladı: “Gerek pozitron emisyon tomografisi gerekse de beyin omurilik sıvı analizi ile henüz hastalığa ait şikayetler başlamadan tanı konulabilmekte ve risk belirlenebilmektedir. Beyinde biriken iki protein olan amiloid ve tau proteinleri artık görüntüleme yöntemleri ile gösterilebilir hale gelmiştir ama bu yöntemlerin yaygınlaşması teknik sorunlardan dolayı oldukça zordur ve bu yöntemler pahalı yöntemlerdir. Bu amaçla çok daha kolay uygulanabilir biyolojik belirteçlere ihtiyaç vardır. Göz birebir beyinle bağlantılı bir organ olduğundan beyindeki değişimler sıklıkla kendini gözde de göstermektedir. Bu hastalıkta beyinde biriken beta-amiloid isimli maddenin son yıllarda gözde retina katmanı ve lens içinde de biriktiği saptanmıştır ve basit bir şekilde gözde bu maddenin birikimi gösterilerek hastalığın tanısının yapılabileceği öne sürülmüştür. Gözdeki bu birikim zamanla artış göstermektedir. Bu yöntem rüştünü daha fazla ispatladığında hem tanı hem de takip amaçlı olarak kullanılabilir. Benzer şekilde Alzheimer hastalarında hastalıktan önce koku alma bozukluğu belirmektedir ve koku alma yeteneği beyin hacmi ile birebir ilişki göstermektedir ve hastalık ile beraber zihinsel yıkıma paralel şekilde koku alma yeteneği de azalmaktadır. Böylelikle koku testleri ile riskli bireylerin belirlenebileceği ve hastalık takibinde kullanılabileceği öne sürülmüştür”.

 

Alzheimer hastalığında yeni bir protein bulundu

Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç “Alzheimer hastalığında beyinde biriken iki önemli protein amiloid ve tau proteinleridir. Bu yıl ortaya konan önemli bilgilerden birisi de hastalarda bu iki protein dışında bir üçüncü protein olan TDP-43 isimli proteinin beyinde biriktiği ve zihinsel fonksiyonlar ve beyin hacmi ile ilişkili olduğudur. Tedavi girişimlerinde bu proteinin de beyinden temizlenmesi yeni ve etkili bir strateji olabilir” dedi.

29Ağu

‘Alzheimer ile Yaşamak’

Koç Üniversitesi Psikoloji Kulübü ve Üniversitenin rehberlik birimi KURES işbirliği ile düzenlenen “Mental Health Awareness Week” kapsamında akıl ve ruh sağlığı kavramı ile ilgili seminerler, workshoplar ve etkinlikler yapılmıştır. Psikoloji Kulübünün, “Mental Health Awareness” haftasını düzenlemelerinin amacı insanlarda akıl ve ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak ve bu sayede kişilerin bu konu çerçevesindeki ön yargılarını ve yanlış bilgilerini sarsmaktır. Bu nedenle düzenledikleri seminer ve workshoplardan birinde de, insanları Alzheimer Hastalığı hakkında bilgilendirmek üzere Türkiye Alzheimer Derneği’ni davet etmişlerdir.
22 Nisan Çarşamba günü saat 17:30 da gerçekleşen “Alzheimer ile Yaşamak”
konu başlıklı seminerde, Dernek Genel Sekreterimiz Füsun Kocaman Alzheimer Hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları, dünyadaki ve gelecekte beklenen hasta sayılarını, artış nedenlerini, korunma yöntemlerini, hastaların nereden nasıl yardım alabileceklerini, Alzheimer Hasta ve yakınlarının sosyal ve yasal haklarını anlatmış ve Dernek faaliyetleri ile Alzheimer hastaları için kurduğumuz Gündüz Yaşam Evimiz hakkında bilgi vermiştir.

Aynı seminerde, bir hasta yakını olan Canset Babür, bu hastalıkla savaşmanın nasıl bir şey olduğu, bakan kişinin nasıl tükenmişliğe sürüklendiği ve hastalarının bakımının nasıl yapıldığı gibi konuları, kendi deneyimleri üzerinden dinleyicilere aktarmıştır.

9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Koç Üniversitesi Psikoloji Günleri’nde Derneğimiz, etkinliğe katılanları Alzheimer Hastalığı konusunda bilgi vermek üzere stand açmaya davet edilmiştir.

29Ağu

1. Alzheimer Bilgilendirme Konferansı Gerçekleşti

Konya Şubemiz bu yıl Şubat ayında, 850 kişilik katılımla gerçekleştirdiği Tanışma ve Dayanışma kahvaltısının ardından, 25 Nisan 2015 tarihinde, Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hançerli’nin destekleri ve Konya Valisi Sayın Muammer Erol, eşi ve çok sayıda bürokratın katılımı ile yaklaşık 900 dinleyiciye hitaben 1. Alzheimer Bilgilendirme Konferansını gerçekleştirmiştir.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hançerli, Gündüz Yaşam Evi projemizin 12 Mayıs 2015 tarihinde ihale edileceği ve Kasım 2015 te Alzheimer hastalarının hizmetine sunulacağı müjdesini vermiştir.

29Ağu

5. Ulusal Alzheimer Kongresi

5. Ulusal Alzheimer Kongresi, 2-5 Nisan, 2015 tarihlerinde Muğla’nın Dalaman ilçesinde Hilton Sarıgerme Hotel’de gerçekleştirildi. Aralarında Türkiye Alzheimer Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri, ülke çapındaki 14 şubenin yöneticileri ve nörologlar, geriatri uzmanları, psikiyatrisler, psikologlar, yerel ve uluslararası ilaç firmalarının temsilcilerinin de bulunduğu 200 katılımcı ile gerçekleşen Kongre, bu yıl da çok başarılı geçti.

Kongrenin ilk günü olan 2 Nisan 2015 de, Türkiye Alzheimer Derneği’nin 14 şubesinin yöneticileri bir araya gelerek, 2014 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini, etkinliklerini, içinde bulundukları koşul ve sorunları anlattılar, 2015 yılı hedefleri ve projelerini paylaştılar. Şubelerin farkındalığı artırmak için yaptıkları azimli çalışmalarını, verdikleri kararlı mücadeleyi ve çalıştıkları bölgelerden aldıkları olumlu geridönüşleri kendi ağızlarından dinlemek, Türkiye’nin büyük bölümüne yayılmış şube yapısının toplumsal bilincin artırılması açısından yararlarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bu toplantı esnasında bazı şubelerimiz, çalıştıkları bölgelerdeki yerel yönetimlerin Gündüz Yaşam Evi açma konusunda araştırma yaptıklarını müjdeleyerek bizleri daha da yüreklendirdiler.

3-5 Nisan 2015 tarihlerinde yapılan bilimsel toplantılarda, tanı, patofizyoloji, diğer demans türleri ve Alzheimer Hastalığının tedavisi konularında günümüz kavramlarını tartışıldı. Kongrenin ana konuşmacısı, University College London’dan Dr. Natalie Ryan, katılımcıları Alzheimer Hastalığının nöro-görüntülenmesindeki en son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Bir başka ana konuşmacı, Southampton University’den Dr. David Wilkinson, Alzheimer Hastalığının non-kolinerjik tedavilerinde günümüzde uygulanan ve gelecekte beklenen kavramları özetledi. Aynı gün, yaşlıların ve demanslı hastaların geriatrik problemleri ve yine demanslı hastaların psikiyatrik problemlerinin tartışıldığı oturumlar da yapıldı. Risk faktörleri, sağlık tipleri ve bilişsel egzersiz konuları üzerinde yapılan panel, özellikle ülkenin farklı bölgelerinde hekimlik yapan panelistlerin farklı görüşlerini aktarmaları açısından çok yararlı oldu. İkinci günün son oturumunda, AB tarafından desteklenen biyomarker projesinin sonuçları sunuldu ve CSF biyomarker’ların standart uygulamaları, panelistler ve katılımcılar arasında tartışıldı.

“Hastaların Nörofizyolojik Değerlendirmesi” konulu çalıştay bu yıl da katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Bir başka ilgi çekici oturum da, mobil teknolojilerin yaşlı ve demanslı hastaların bakımında uygulanması konusu üzerineydi ve Turkcell sponsorluğunda gerçekleşti. Son gün, katılımcılar uzmanlarla buluşarak interaktif tartışmalar yapma şansını yakaladılar. Bu oturumlar sırasında, özgün klinik ve vaka çalışmaları konusunda sözlü ve poster seansları da düzenlendi ve 2015 yılının poster ödülüne Dr. Hale Alpsan layık görüldü.

29Ağu

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Derneğimizi ve Gündüz Yaşam Evi’mizi ziyaret etti

25 Haziran 2015 tarihinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Derneğimizi ve Gündüz Yaşam Evi’mizi ziyarte edip bilgi aldı, hastalarla ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Şişli halkının Alzheimer hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi için, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nden başlayarak ortak eğitim ve tanıtım faaliyetleri başlatılmasına karar verildi.

 

29Ağu

Demans nasıl geciktirilir

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Şehitlik Camisi’nde düzenlenen toplantıyla; demans hastalığının çeşitleri, belirtileri, alınacak önlemler, hasta yakınlarına yönelik mali ve hukuki tavsiyeler ele alındı. Toplantıya Türk ve Alman uzmanlar katıldı. Türkiye’den konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, “Yaşlanınca unutmak, hastalıktır” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen, Almanya’da yaşlanan Türk nüfusu içinde demans hastalığına yakalananların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

 

Şen, “Türk demans hastalarına Türkçe, yani kendi ana dillerinde hizmet vermek gerekir. Bu şekilde hastalara daha iyi yardımcı olunur” dedi.

 

Demans hastalığının belirtileri, önlemek ve geciktirmek için alınacak tedbirlerle hastalığın etkisini anlatan Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, insan ömrünün uzamasıyla birlikte bu hastalığın da daha sık ortaya çıkacağına dikkati çekti.

“Yaşlılıkta unutkanlık normal değil. Çevrenizdekiler sık sık unutuyorsa bu bir hastalıktır” diyen  Kulaksızoğlu, şunları söyledi:
“Hastalanan kişi en son öğrendiklerini ve yaşadıklarını unutur. İlk önce öğrendikleri yani çocukluğunda ve gençliğinde elde ettiği yetenekler ve bilgiler kalır. Sonradan öğrenilen bir dil unutulur. Hastalığı önlemenin yolu beslenmeye dikkat etmekten geçer. Tuzlu ve şekerli yiyecekleri mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekir. Çok sık et yenmemeli. Kilolardan kurtulmalı. Yürüyüşler yapmak önemli. Farklı müzikler dinleyin. Farklı türden kitaplar okuyun. Bulmacalar çözün. Yani beyni zinde tutmalıyız. Bu önerilere dikkat edilmesi durumunda hastalık kesinlikle geciktirilir. Hatta önlemek de mümkün. Ancak hastalığın günümüzde tedavisi yok.”  Berlin Brandenburg Sosyal Birlik Derneği (VdK) yöneticisi Belgin Habel de hastaların mali ve hukuki haklarıyla ilgili bilgi verdi. Habel, Berlin’deki merkezlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduklarını ve dileyenlerin kendilerine danışmaya gelmesi çağrısında da bulundu.

Yazı dolaşımı