29Ağu

Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştay I ve II

Birincisi 11-12 Mayıs 2017’de ve ikincisi 22 Kasım 2017’de olmak üzere Mersin’e “Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştayı” yapılmıştır. Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü Füsun KOCAMAN Genel Merkez adına yapılan bu çalıştaylara katılmıştır. Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştay’ı ülkemizde 65 yaş üzeri nüfusun geçtiğimiz 20 yıl içinde artmış olması ve yaşlı nüfusun giderek artacağının düşünülmesi sebebiyle ülkemizde yaşlı sağlığı ve bakımı ile ilgili sorunların konuşulması ve var olan sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilmesi için düzenlenmiştir.

 

Düzenlenen çalıştaylarda yaşlı sağlığı ile ilgili politikaların kurumlar arası işbirliği ile uygulanmasındaki eksiklikler, yaşlılıkta sağlık ve sosyal yaşam alanları ile ilgili uygulamaların neler olacağı ve kim tarafından sunulacağı, evde bakım, kısa süreli bakım, gündüzlü bakım, sürekli bakım ve palyatif bakım ile ilgili ülkemizde farkındalık kazandırmak gerektiği vurgulanmıştır. Kaynakların kullanımı ile ilgili problemlerin giderilmesini sağlayarak hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamanın önemi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakım standartlarına yönelik belirlediği kriterlerin Alzheimer’e nasıl uyarlanabileceği, bakım sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili ulusal politika belirlemek gerektiği, Demans ve Alzheimer hastalarının kurumsal bakımı ile ilgili ruhsat kriterleri ve fiyatlandırmalar ile ilgili farklılıkların giderilmesini sağlamak ile ilgili sorunlar konuşulmuştur.

 

Yapılan çalıştaylar sonucunda 2050 yılında Alzheimer hastalarının nüfusa oranla en çok olacağı beklenen dört ülkeden biri olacağımızın öngörülmesi üzerine Alzheimer ile ilgili acil eylem planının hazırlanmasının gerekliliğine karar verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda evde bakım, gündüzlü bakım, kısa süreli bakım ve sürekli bakım için sağlık ve sosyal destek programlarının hazırlanması gerektiği ve Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çatısı altında uzmanlaşmış Demans İhtisas Merkezleri’nin önünün açılması konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Alzheimer hastalığının bedensel, zihinsel ve ruhsal engelliğinin yanı sıra farklı bir engellilik kategorisinde ele alınması, sosyal adalet ve eşitlik için maddi durumu yetersiz olan Alzheimer hastalarının hizmet alması için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği kararı alınmıştır.

 

Alzheimer Gündüz Yaşam Evleri açılması konusunda belediyelerin Sağlık Bakanlığı’nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliği içinde olması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için Türkiye Alzheimer Derneği gibi ilgili kurumlardan hizmet içi eğitimlerin alınması, SGK’nın eylem planı ve finansal desteği ile ilgili değişikliklerin, Alzheimer ile ilgili kurumların Demans İhtisas Merkezleri başta olmak üzere Aktif Yaşlanma, Evde Bakım, Gündüz Bakım ve Sürekli Bakım şeklinde gruplanması gerektiği, gruplamalar sonucu finansal şartların ayrı ayrı belirlenmesi ve yarı özel ve özel kurumlara KDV indirimi yapılması gerektiği kararları alınmıştır. Yapılan çalıştaylar sonucunda Türkiye için uygun Alzheimer ve Demans Strateji Planı geliştirilmesi gerektiği, bu alanda hizmet veren kurumların etkileşim halinde olması ve ortak eylem planı geliştirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

14Ağu

YENİ ERASMUS PROJESİ YENİ HEYECANLAR

1 Kasım 2019 tarihinde başlatılan ikinci Erasmus+ Projemiz “ALZHEİMER VE DİĞER DEMANS TÜRLERİNE YAKALANAN KİŞİLERİN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAK İÇİN DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN YENİLİKÇİ YARATICI SANAT TERAPİLERİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME” ismini taşımaktadır ve 24 aylık bir çalışmayı kapsamaktadır. Bu projede Türkiye Alzheimer Derneğinin ortakları, Asociación Familiares Enfermos Alzheimer Valencia, Spomincica Alzheimer Slovenya, University Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, IL CERCHIO Società cooperative sociale consortile Italya ve Universitat Politècnica de València’dır.

Yaratıcı Sanat Terapileri “bireysel klinik yarar sağlamak amacıyla sanat, dans, drama veya müziğin planlı ve yaratıcı kullanımı”, demans hastalarının bilişsel ve davranışsal bozulmalarının minimize edilmesine odaklı başka terapi yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Dijital Yaratıcı Sanat Terapileri yani “sanat terapistleri tarafından yararlanılan teknoloji temelli metot ve malzemeler” göreceli olarak bu alana yeni girmekte olan ve yaygın kullanılmayan araçlardır ve dolayısıyla demans hastalarının Yaşam Kalitelerini artırma kabiliyetlerinden yeterince yararlanılmamaktadır.

Bu Projede:

 • Hasta, bakımverenler ve profesyonellerin Yaratıcı Sanat Terapilerinin, hastanın ve ailenin Yaşam Kaliesine katkısı konusunda bilinçlendirilmesi ve motive edilmesi;
 • Yaratıcı Sanat Terapilerinin davranışsal ve duygusal olarak olumlu sonuçlar almak için nasıl uygulanacağı konusunda bilgi, kılavuz ve prosedürlerin paylaşılması;
 • Dijital temelli Yaratıcı Sanat Terapilerinin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi, kılavuz ve prosedürlerin paylaşılması;
 • Hasta yakınlarını da Yaratıcı Sanat Terapilerine dahil ederek sosyalleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

14Ağu

İLK ERASMUS PROJEMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Hasta ve hasta yakınlarına destek olma gayretleri içerisinde 1 Ekim 2018 tarihinde katıldığımız Erasmus+ projesi “AD_AUTONOMY – ALZHEIMER HASTALARININ BAĞIMSIZLIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME” 24 ay sürdürülen çalışma sonucu tamamlanmış ve 27 Eylül 2019 tarihinde halka açık bir toplantıda olası yararlanıcılarına sunulmuştur. Bu projenin en önemli farkı ve ayrıcalığı, doğrudan son kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri sorulduktan ve bunlardan bir çatı oluşturulduktan sonra geliştirilmesidir. Bu nedenle de, çeşitli kereler hasta ve hasta yakınlarıyla yapılan pilot çalışmalarda yüksek oranda memnuniyet gözlemlenmiştir. Projenin kısa tanımı “Başlangıç/Hafif seviyedeki Alzheimer hastalarının, onların aile ve bakım verenlerinin yeterliliklerini (tavır, beceri, bilgi) artırmak ve Bağımsızlıklarını geliştirecek yenilikçi bir eğitim yoluyla Yaşam Kalitelerini iyileştirmek ana amacıyla eğitim programı hazırlamak ve bunu e-platform üzerinden tüm dünyaya açmak” olarak özetlenebilir.

 

Türkiye Alzheimer Derneği ile Asociación Provincial de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, Spomincica Alzheimer Slovenya, University Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Bournemouth University ve Universitat Politècnica de València’nın ortak geliştirdiği Proje ile gerçekleştirilen hedefler aşağıdaki gibidir:

 • Alzheimer hastaları ve ailelerini, Yaşam Kalitelerini artırmak için güvenli ve destekli bir ortamda Bağımsızlıklarını korumalarının önemi konusunda bilinçlendirmek ve heveslendirmek;
 • Sağlık ve mutluluk unsuru ve Yaşam Kalitesini artırıcı bir faktör olarak Alzheimer hastalarının karar verme ve kimseye bağımlı olmadan yaşama konusunda Bağımsızlıklarını artırmak;
 • Gündelik hayatın rutinlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmek için, iyi uygulamaları ve tavsiyeleri, eğitim yoluyla bu gruba aktarmak;
 • Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojileri dahil olmak üzere, Alzheimer hastalarının Bağımsızlıklarını artırıcı süreçleri destekleyecek araçları transfer etmek;
 • Hastalık ve buna bağlı problemlerin yarattığı engellerin duygu yönetimine yarayacak, farkındalık kavramı üzerine inşa edilmiş teknikleri transfer etmek;
 • Profesyonelleri ve destek teknolojilerini dahil etmek.
14Ağu

2050 yılında hasta sayısının 150 milyona ulaşması bekleniyor

“DÜNYADA HER 20 YILDA DEMANSLI HASTA SAYISI İKİYE KATLANIYOR”

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Şişli Gündüz Bakımevi’nde Abdi İbrahim’in koşulsuz desteği ile gerçekleşen etkinlikte hastalar, anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiler ve kendi el emekleriyle hazırladıkları eserleri sergilediler.

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası toplantıda yaptığı konuşmada, “Her 20 yılda demanslı hasta sayısı ikiye katlanıyor. Günümüzde 50 milyon civarında olan hasta sayısının 2050 yılında 150 milyona ulaşması öngörülüyor. Alzheimer hastalarının bakımının en iyi şekilde yapılması hastalığın gidişatını olumlu yönde etkiliyor. Bu noktada Alzheimer gündüz yaşam evleri hem hastalara hem de hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Uzmanların gözetiminde yaptırılan dans, egzersiz, müzik ve el becerileri gibi faaliyetler hem hastalığın seyrine olumlu katkı yapıyor, hem de hasta ve yakınlarına moral veriyor” dedi.

 

Toplumda farkındalık yaratmak, Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde başarının artırılmasının hedeflendiği 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, Türkiye Alzheimer Derneği Abdi İbrahim’in desteğiyle hasta ve hasta yakınları için bir etkinlik düzenledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Işın Baral Kulaksızoğlu ve Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin’in katıldığı toplantıda, hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Alzheimer gündüz yaşam evlerinin öneminin anlatıldığı toplantıda, hastalar anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi. Etkinliğin ardından hastalar kendi el emekleriyle hazırladıkları eserleri sergiledi.

 

Her 20 yılda demanslı hasta sayısı ikiye katlanıyor

Toplantıda konuşma yapan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, dünyada her 20 yılda demanslı hasta sayısının iki katına çıktığını ve günümüzde 50 milyon civarında olan hasta sayısının 2050 yılında 150 milyon civarına ulaşacağını söyledi. Hanağası, “Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) hastalıkları ülkemizde olduğu gibi özellikle hızla yaşlanan toplumlarda sık görülen bir sağlık problemi. Alzheimer hastalığı, demans hastalıklarının yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturuyor. Demans hastalıkları 65 yaşından sonra daha sık görülmekle beraber, daha erken yaşlarda da görülebiliyor. Ülkemiz gibi yaşlı nüfusun hızla arttığı popülasyonlarda 20 yıl içinde 5 kata kadar artış bekleniyor” dedi.

 

 

 

Alzheimer hastalığında bakım büyük önem taşıyor

Alzheimer ve diğer demans hastalarına tanı konulduktan sonra bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Haşmet Hanağası, “Demans hastaları hastalığın başlangıç döneminde, belirli aralıklarla ziyaret edilerek ve bazı ihtiyaçlarını gidermelerinde yardım edilerek yalnız da yaşayabilirler. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte unutkanlık düzeyi kişinin güvenliğini tehlikeye sokacak seviyeye ulaştığında hastaya bakan kişinin 7/24 refakat ve nezareti daha uygun olacaktır. Bu evrede hasta doğru yönlendirme ve teşviklerle sosyalleşebilir, özbakımına ve sağlığına özen gösterebilir, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilir, yemek pişirme, resim yapma, örgü örme gibi hobilerini gerçekleştirebilir. Ne var ki 7/24 bakım vermekle görevli aile bireyleri genelde bu konuda tam olarak bilgi sahibi olamıyor, bilgi sahibi olsalar bile bu konulara zaman ayıramayabiliyor” şeklinde konuştu.

 

Hastalar Alzheimer gündüz yaşam evlerinde sosyalleşiyor

Alzheimer gündüz yaşam evlerinin önemine dikkat çeken Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, bu evlerin sosyal bir çevre yaratarak Alzheimer hastalarını yaşama bağladığını, kaliteli bir yaşam sürmelerini sağladığını, yapılan etkinliklerle yaşam enerjisi verdiğini ve keyifli zaman geçirmelerine imkan tanıdığını belirtti. Hanağası, “Hastalara yararlı olmak için yapılan bu çalışmalar, onlara bakım veren kişiler için de son derece etkili. Özellikle hasta yakınları kısa süreliğine de olsa hastalarını keyifli zaman geçirecekleri bir mekanda profesyonel ellere teslim etmenin huzuruyla kendilerine zaman ayırabiliyor. Ayrıca hasta yakınları da gündüz yaşam evindeki etkinliklere katılabiliyor, diğer hasta yakınlarıyla arkadaşlıklar kurabiliyor. Alanında uzman görevliler gözetiminde yapılan dans, egzersiz, müzik ve el becerileri gibi faaliyetler hem hastaya moral veriyor, hem de hastalığın seyrini olumlu yönde etkiliyor” dedi.

 

Hem hastalar hem hasta yakınları moral depoluyor

Alzheimer hastalarının depresyon, kaygı, uyku bozukluğu, huysuzluk, hayaller, saçma düşünceler, kafa karışıklığı, kişileri tanıyamama, yolunu bulamama gibi sorunlar; hasta yakınlarının ise yorgunluk, fiziksel rahatsızlıklar, moral bozukluğu ve tükenme gibi duygular yaşayabileceğine vurgu yapan Hanağası, bu noktada bakım desteğinin hem hastalar hem de yakınları için önemine işaret etti. Ayrıca kendisiyle sürekli iletişim kurulan ve güler yüz gösterilen hastanın huzursuzluklarının ve kaygılarının azaldığını söyleyen Hanağası, Alzheimer hastaları ile iletişim kurabilmek için özel eğitim almanın gerektiğini vurguladı.

 

Çalışmayan kadınlarda Alzheimer hastalığı daha sık görülüyor

Alzheimer hastalığı erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor. 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’inin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, 60 yaşından sonra bir kadının Alzheimer olma riskinin kadınlarda çok korkulan meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Bilgiç, “Son dönemdeki bilimsel çalışmalar kadınlarda neden bu hastalığın daha sık görüldüğünü araştırmaya odaklanıyor. Kadının ailedeki ve iş yaşamındaki rolü ile ilgili yapılan bir çalışma, doğurganlık döneminde hiçbir profesyonel işte çalışmamış kadınların yaşlılıktaki hafıza işlevleri çalışan kadınlara göre daha kötü olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma kadınların iş yaşamının içinde olmasının yaşlılıktaki zihinsel süreçlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. İş yaşamının içinde yer almak, zihinsel uyarım, sosyal ilişkilerin gelişmesi ve mali yararlar sağlayarak kadınların yaşlılıktaki zihinsel sağlığını korumasına yardımcı oluyor” dedi.

 

Bunamadan korunma yöntemleri ne kadar işe yarıyor?

Alzheimer hastalığının günümüzde şifa ile sonuçlanan bir tedavisi olmadığını belirten Bilgiç,şu bilgileri verdi:

“Bu konuda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Amerika’da 2351 kişi ile yapılan bir çalışmada, hayat tarzını değiştirmek Alzheimer riskinin yarıdan daha fazla (%60) azaltıyor. Riski azaltan beş faktörün en başında sağlıklı beslenme yer alıyor. Haftalık en az 150 dakika fiziksel aktivite, sigara ve tütün ürünleri kullanmama, aşırı alkol tüketmeme ve zihinsel uyarıcı faaliyetlerde bulunmama da riski azaltan faktörler arasında yer alıyor.”

 

Önerilen hayat tarzının sadece beyin için değil, kalp-damar hastalıkları ve kanser riskini de azalttığı söyleyen Doç. Dr. Başar Bilgiç, Alzheimer ve bunamadan korunmak için genel sağlık önerilerini dikkate almanın önemine dikkat çekerek, “Bunama açısından oldukça önemli olan iki nokta daha var. Yeni yapılan bir çalışma hem görme hem de işitme sorununu eş zamanlı yaşayan yaşlılarda risk artışının iki katı olduğunu gösterdi. Henüz görme ve işitme sorunlarının düzeltilmesi ile riskin azalıp azalmadığına dair yeterli veri yok ama bu kadar risk yaratan her iki durumda da gerekli önlem ve düzeltmelerin yapılmasının hiç bir zararı yok” dedi.

 

Genetik risk taşımak illa ki kader değil

Hastalıkla ilgili en büyük risk yaratan durumların başında genetik riskler olduğunu vurgulayan Bilgiç, “Anne rahmine düşmekle birlikte kişinin yaşlılıkta bunamaya yatkın mı yoksa dirençli mi olduğu genlerimiz aracılığı ile belirleniyor. Yakın bir geçmişe kadar genlerimizin yarattığı bunama riskinin bir kader olduğu ve herhangi bir yöntemle azaltılamaz olduğu düşünülürdü. Buna karşın yaklaşık 200.000 kişi ile yapılan bir çalışma, genetik olarak yüksek riskli grupta yer alan yaşlılarda bile sağlıklı yaşam önerileri ile bunama riskinin %32 azalabildiğini göstermiş durumda. Böylelikle yaşlılıkta dezavantaj oluşturan genlere sahip olunsa bile bu dezavantajları kısmen normale döndürmek kişilerin elinde” şeklinde konuştu.

14Ağu

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Kapsamında Yapılan Etkinlikler

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, 19 Eylül 2018 tarihinde, Saat:10.00’da Şişli Belediyesi ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin katkıları ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde Türkiye Alzheimer Derneği Basın Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen toplantıda Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Doç. Dr. Başar Bilgiç, Hüseyin Beşgül, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve toplantıya katılan basın mensupları ve Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına Alzheimer hastalığı, risk faktörleri ve hastalıktan korunmak için nelere dikkat edilebileceği, dünyada ve Türkiye’deki Alzheimer hasta sayısı ve hastalık üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgiler vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Ses Sanatçısı Türk Müziği Koro Eğitmeni ve Şefi Recep Alper Çevirel şefliğinde Kadıköy Belediyesi Nihavent Kadınlar Topluluğu, Ortaköy Gönül Dostları Türk Müziği Topluluğu ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarından oluşan koro mini konser vermiştir.

 

 • 21 Eylül 2018 tarihinde Kağıthane Belediyesi Hamidiye Gençlik Merkezinde yapılan Bilgilendirme Toplantısına Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Topçular;
 • 21 Eylül 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Işın Barlan Konferans Salonunda yapılan Bilgilendirme Toplantısına Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Neşe Tuncer;
 • 21 Eylül 2018 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi Yücel Çakmaklı Kültür Merkezinde yapılan Bilgilendirme Toplantısına Uzm. Dr. Erdi Şahin;
 • 28 Eylül 2018 tarihinde Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılan Bilgilendirme Toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç konuşmacı olarak katılmışlardır.

 

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, Derneğimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Karanfil Masası işbirliği ile Türkiye Alzheimer Derneği Özel Gündüzlü Bakım ve Evde Bakım Yaşlı Hizmet Merkezinden hizmet alan Alzheimer hasta ve yakınlarına Yıldız Parkı Cam Sera’da canlı müzik eşliğinde yapılan mini konser ile öğle yemeği organizasyonu düzenlenmiştir.

19 Eylül 2018 tarihinde yapılan Türkiye Alzheimer Derneği Basın Toplantısı Kanal D ve TRT1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanarak Alzheimer hastalığına ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin faaliyetlerine dikkat çekilmiştir. MeydaScope TV’de Defne Sarıöz İle Özel Yayın Programında Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç konuk olarak Alzheimer hastalığının seyri, risk faktörleri ve alınabilecek önlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştır. 21 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Fox TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk olarak Alzheimer hastalığı ve Derneğimizin çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştır. 24 Eylül 2018 tarihinde saat 19:45’te TeVe2’de Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışma programında zeka oyunlarının Alzheimer hastalığına karşı koruyuculuğu konusunda toplumu bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Alzheimer hastalığına yönelik sorular sorulmuştur.

Alzheimer hastalığı konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 24 Eylül 2018 tarihinde yapılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbolcuları “Alzheimer Hastalarını Sevgiyle Destekliyoruz.” pankartı ile sahaya çıkarak ve 26 Eylül 2018 tarihinde yapılan Fethiye Spor-Sancaktepe Belediye Spor kupa maçında ve 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan Göztepe Spor-AtikerKonya Spor maçında Göztepe Spor Kulübü’nün futbolcuları “Alzheimer’ın İlacı Sevgi.” pankartı ile sahaya çıkarak Derneğimize destek vermişlerdir.

 

Rafinera Yiyecek İçecek A.Ş., 21 Eylül günü üyelerine gönderdiği yiyecek kutularının içine Derneğimize ait 1000 Adet broşürü ekleyerek Alzheimer hastalığı ve Derneğimizin faaliyetleri konusunda toplumu bilgilendirme çalışmalarımıza katkı sağlamıştır.

NOVARTİS A.Ş. ilaç firması, Alzheimer hastalığında erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek amacı ile 3 adet kısa video hazırlayarak Derneğimize destek vermiştir.

SANTA FARMA İlaç Sanayi A.Ş.’nin desteği ile Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık düzeyini arttırmak için günlük yaşamda rutin olarak yapılan etkinliklere yönelik soruların yer aldığı posterler hazırlanmıştır.

ARİS A.Ş. Firması Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası’nın bilimsel danışmalığı ile Alzheimer hastalarında öz bakım, beslenme düzeni, uyku düzeni, ilaç kullanımı ve günlük yaşam aktivitelerindeki sorunlara yönelik öneriler sunarak erken teşhisin önemine dikkat çeken 2 adet animasyon filmi hazırlamıştır. Hazırlanan bu videolar Türkiye Alzheimer Derneği’nin Facebook ve Instagram sayfalarında paylaşılmıştır.

 

Derneğimizin Instagram hesabının hikaye bölümünde, MEDİNA TUGRUL ajansı tarafından tasarlanan “Bu hikayeye artık ulaşılamıyor” şeklinde paylaşılan görsel ile Alzheimer hastalığının ilk evrelerinde görülen kısa süreli bellek kaybı konusunda bilgilendirme yapmak ve bu konuda farkındalık kazandırmak amaçlamıştır. Derneğimiz hesabından sayfayı yukarı kaydırarak kullanıcıların bağış yapabileceği “Bu hikayeye artık ulaşılamıyor.” görseli sayesinde Derneğimiz faaliyetlerine dikkat çekmek ve kullanıcıları Derneğimizin bağış sayfasına yönlendirmek hedeflenmiştir. Bu hikayenin başka kullanıcılar tarafından sponsorlu olarak paylaşılması önerilerek Derneğimizin paylaşımlarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

14Ağu

500 Alzheimer Hastasının Elini Tutmak İster Misin?

Türkiye Alzheimer Derneği “500 Alzheimer Hastasının Elini Tutmak İster Misin?” isimli projesi ile yatağa bağımlı Alzheimer hastalarının evlerine ücretsiz hemşire desteği sağlamak amacıyla Adım Adım Platformunda 3. Kez maratona katılmıştır. Türkiye Alzheimer Derneğinin 134 kişilik koşu takımı 12 Kasım 2017’de 39. Vodafone Istanbul Maratonuna, Kadıköy, Mersin ve Ankara şubelerinden de koşucularla katılmıştır.

Adım Adım’ın her maraton öncesi düzenlediği geleneksel Makarna Partisi bu yıl 29 Ekim 2017’de The Grand Tarabya Otel’de düzenlenmiştir. Dernek Genel Müdürü Füsun Kocaman ve  İdari Asistanı Arzu Saygılı, Makarna Partisinde stant açarak projesi ve hizmetleri konusunda bilgilendirmeler yapmış ve takıma koşucu kazandırmaya çalışmıştır. Daha sonra 9 -11 Kasım 2017’de Yenikapı Fuar alanında düzenlenen 39. İstanbul Maratonu Fuarına katılan Türkiye Alzheimer Derneği adına Genel Müdür Füsun Kocaman,  İdari Asistan Arzu Saygılı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Uğurlu stant açarak Derneğin misyonu, vizyonu, kurumda sunulan hizmetler ve toplanan bağışların amacı hakkında bilgilendirme yapmış ve takımdaki koşucu sayısını artırmaya çalışmıştır.

16 Ocak 2018 de düzenlenen kokteylde, 39. Vodafone İstanbul Maratonunda Türkiye Alzheimer Derneği yararına koşan gönüllülerden en çok bağış toplayan 30 kişiye plaketler verilmiştir.

14Ağu

AB Erasmus+ Program Projesi

Türkiye Alzheimer Derneği 1 Ekim 2017 itibariyle, AB Erasmus+ Program KA2 kapsamında, 2017-1-ES01-KA204-038608 numaralı, “Alzheimer Hastalarının Bağımsızlıklarını Artırma Amaçlı Eğitim Programı Geliştirme” isimli projede çalışmaya başlamıştır. Kısa adı “AD-Autonomy” olan projenin ortakları AFA Castellon (İspanya), Slovenya Alzheimer Derneği (Slovenya), Türkiye Alzheimer Derneği, Bournemouth Üniversitesi Demans Enstitüsü (İngiltere),  Valencia Politeknik Üniversitesi (İspanya), Selanik Aristo Üniversitesidir (Yunanistan).

Proje, Alzheimer hastalarının güvenli ve destekleyici ortam içinde gündelik hayatlarını sürdürebilecek özerkliklerini korumalarını, ailelerin yaşam kalitelerinin bozulmasının önlenmesi ve hastalıkla yaşama konusunda motive edilmelerini, hastalık ile ilgili problemlerin duygusal yönetimi için çözümler üretilmesini, tüm bu çalışmaları yaparken teknolojik gelişmeleri ve sosyo-ekonomik seviyesi farklı ülke ve kültürlerden Alzheimer ile ilgili profesyonellerin işe dahil edilmesini ve deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

AD-Autonomy Erasmus + Projesi için Kick-off toplantısı 18-19 Aralık 2017’de İspanya’nın Castellon-Valencia kentinde yapılmış ve toplantıya Türkiye Alzheimer Derneği adına Genel Müdür Füsun Kocaman katılmıştır.

AD-Autonomy Projesinin birinci aşaması “Birlikte Oluşturulmuş Kılavuz Geliştirme” olup, 31 Mart 2018 tarihine tamamlanması planlanmıştır. Projenin bu aşamasında, üretilecek eğitim için kullanılacak metotların kılavuzu geliştirilecek ve “Bağımsızlık”ın ne olduğu tanımlanarak, “Bağımsızlık” sağlamada nelerin teknoloji ile çözülebileceği ve yapılan gelişmeler sonucu hasta, hasta yakını ve profesyonellerin hayatlarının nasıl değişmesinin beklendiği konuşulacaktır. Geliştirilecek olan eğitim materyali, uygulamalı eğitim etkinlikleri ile hedef kullanıcılara test ettirilecek ve geri besleme alınarak e-platformun özellikleri ve yaklaşımları değerlendirilecek ve tespit edilecektir. Bu bölümde her ülkeden 10 hasta, 10 hasta yakını ve 3 profesyonel ile birlikte ortak çalışma seansı düzenlenecek ve “Bağımsızlık” konusu tartışılacak ve aynı zamanda eş-doğrulama çalışma oturumu düzenlenerek ortak muhataplarla eğitim materyalinin özellikleri üzerine de görüşülecektir.

Projenin ikinci bölümü olan “Eğitim Materyali Deneme” aşaması 30 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek ve bu aşamada hastanın gündelik işlerini kendi kendine yapabilmesi ve hasta yakınının duygusal bariyerleri aşmasını sağlamak amacıyla yazılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Daha sonra eğitmen materyali hazırlanarak ortakların birbirini eğitmesi planlanmaktadır. Hazırlanan eğitim materyali Türkçeye de çevrilecektir. Eğitim Materyali, Uygulamalı Eğitim Materyali ve e-platform için hazırlanan Eğitmen Materyalinin  “Bağımsızlık” tanımı, “Bağımsızlık” değerlendirme, güvenlik, para yönetimi, mobilite, sağlıklı beslenme ve egzersiz, iletişim şeklinde 7 başlık içermesi planlanmaktadır.

Projenin üçüncü aşaması olan “Uygulama Etkinlkleri” de ikinci aşamaya paralel yürütülecektir. Bu safhada, hastaların, hasta yakınlarının ve profesyonellerin eğitimde kullanılacak eğitim materyalini gerçek ortamda denemesi için 4-8 saatlik uygulamalı eğitim etkinlikleri düzenlenmesi, uygulama için materyal hazırlanması ve eğitmen eğitilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ikinci aşamasında tasarlanan 7 bölümden her biri için en az bir ICT seçilerek uygulamada kullanılması amaçlanmaktadır. Uygulamalı eğitim etkinliklerinin Türkçeye tercüme edilmesi planlanmaktadır.

Dördüncü ve son aşamada “e-Platform Deneme” nin  1 Haziran 2018 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında sürmesi planlanmaktadır. Hazırlanan Eğitim Materyali ve Uygulamalı Eğitim Etkinliklerini destekleyecek şekilde kullanılan ICT teknolojilerini de içinde barındıran bir e-Platform hazırlanması ve tüm ortakların buluşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ortak çalışma ortamı gibi de kullanılacak bu platformun ihtiyaçları belirlenip tasarlandıktan sonra eğitmenlerin e-platform konusunda eğitilmesi ve platformun Türkçeye tercüme edilmesi amaçlanmaktadır. Her ülkede 30 hasta, 30 hasta yakını ve 10 profesyonelle “Onaylama” yapılması ve bunu yaparken Eğitim Materyali ve Uygulamalı Eğitim Etkinliklerinin Onaylamasının yapılması planlanmıştır.

14Ağu

TBWA’nın Türkiye Alzheimer Derneği

TBWA’nın Türkiye Alzheimer Derneği yararına tasarladığı “Babamızı Kaybettik’’ ilanı, Ekim 2017’de Kristal Elma Reklamcılık Ödülleri’nde toplumsal sorumluluk kategorisinde Bronz Ödül ve 8 Kasım 2017’de Mediacat Felis Ödüllerinden Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Ödülüne layık görülmüştür.

14Ağu

Alzheimer Hastalarında Ağız Diş Sağlığı ve Hayat Kalitesine Etkisi

Ocak 2018 – Haziran 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan “Alzheimer Hastalarında Ağız Diş Sağlığı ve Hayat Kalitesine Etkisi” konulu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı ile yürütülen araştırma çalışması 23.01.2018 tarihinde öncelikle hasta yakını/vasisinden onay alınarak Türkiye Alzheimer Derneği Gündüz Yaşam Evi’nde başlatılmış olup, 30 Ocak ve 9 Şubat 2018’de hastaların ağız içi kontrolleri yapılmıştır. 7 Mart 2018 tarihinde hasta yakınlarına ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

14Ağu

Mavi Dalga Eğitimleri

Mavi Dalga kapsamında 18 Kasım 2017’de Sarıyer Derbent Mahallesi kadınları yararına düzenlenen “Sarıyer Kent Konseyi Alzheimer Farkındalığı ve Kadın Sağlığı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 11 Aralık 2017’de Sarıyer Belediyesi Kent Konseyi Çevre, Sağlık ve Hayvan Hakları Çalışma grubuyla ortaklaşa “Sarıyer Kent Konseyi Alzheimer Farkındalığı ve Kadın Sağlığı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiş, Türkiye Alzheimer Derneği Genel Müdürü Füsun KOCAMAN Derneğin hizmetleri konusunda bilgilendirme yapmıştır.

Yazı dolaşımı