Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesinin Kıymetli Üyeleri;

Dernek tüzüğünün genel kurul teşkili ve toplantıları maddelerine istinaden ”Seçimli Olağan Genel Kurulu ve Toplantı Maddelerini” görüşüp karara baglamak üzere seçimli olağan genel kurulun ilk toplantisinin Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü tesisleri üst kat toplantı salonunda ”15 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 11.00’de” yapılmasına, ilk toplantıda yeterli coğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının aynı yerde ”26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 18.00’de” çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, oy birligi ile karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu

Adana Şubesi Etkinlikleri