10Ara

Türkiye Alzheimer Derneği, 1 Kasım 2021 tarihinde 2021-1-DE02-KA220-ADU-000028337 numaralı Erasmus+ projesi mHealth kapsamında çalışmalara başlamıştır. Bireylerin sağlıklı yaş almaları, sağlık göstergelerini evden izleyebilmeleri, saygın, öz-denetimli, emniyetli ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için tasarlanan mobil sağlık teknolojilerini tanıtma amaçlı bu proje kapsamında Eğitim Programı, Ciddi Oyun ve Online Eğitim Platformu hazırlanmaktadır.

 

Proje İş ve Teknoloji Enstitüsü (Almanya) tarafından yürütülmekte olup, Spominčica Alzheimer Slovenija, Gestió Sociosanitària al Mediterrani Sl (İspanya), Institut Emonicum (Slovenya), Ruhr-Universitaet Bochum (Almanya), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Yunanistan), Schön Klinik Bad Aibling SE & Co KG (Almanya) ve Innovation Hive (Yunanistan) ortak katkılarıyla yürütülmektedir.

 

Demansın ilk aşamalarında da, insanlar bağımsız yaşamakta zorluk çekmeye başlayabilir, desteğe ve bakıma ihtiyaç duyabilirler. Ancak günlük yaşamın temel ve basit aktivitelerinin çoğunda yeteneklerini korurlar. Yaşam Kalitesi Modeli’ne göre bu destek, inisiyatif alan, problem çözen ve karar veren kişiler de dahil olmak üzere, insanların kontrolü ele geçirmelerine yardımcı olacak bir süreç olarak, onları öz-yönetime doğru güçlendirmeye dayanmalıdır.

 

“mHealth” olarak da adlandırılan mobil sağlık çözümleri, hafif demans hastalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu teknolojiler, sağlık cihazlarına veya sensörlere (örn. bilezikler veya uyku pedleri) bağlanabilen uygulamaları ve ayrıca kişisel rehberlik sistemlerini, sağlık bilgilerini ve ilaç hatırlatıcılarını içerir. Diğerlerinin yanı sıra kalp atış hızını, kan şekeri seviyesini, kan basıncını, vücut ısısını ve uyku kalitesini ölçen ve iletişim, bilgi, motivasyon ve eğitim araçları sağlayan çeşitli teknolojik çözümleri kapsarlar. Kişiler, mHealth çözümlerini kullanarak sağlıklarını daha aktif bir şekilde yönetebilir, öz değerlendirmeler veya uzaktan izleme çözümleri sayesinde daha bağımsız yaşayabilirler. Ek olarak, kendi özel ortamlarında, bakıcılardan ve sağlık uzmanlarından destek alabilirler.

 

Bununla birlikte, mHealth çözümlerinin demans hastaları tarafından kullanım oranı düşüktür çünkü kullanışlılık algısı, mahremiyet, maliyet, farkındalık eksikliği ve bunları bireylerin kendi öz-yönetimleri için nasıl kullanacakları veya zorlu durumlardan çekilme ve becerilerdeki sınırlamalar nedeniyle utanç vb. gibi çeşitli engeller ve zorluklar mevcuttur.

 

mHEALTH-AD, özellikle mHealth çözümlerine odaklanarak hafif demans hastalarının dijital yeterliliklerini artırma ana hedefiyle başlatılmıştır. Demans hastaları bu teknolojilerin faydaları hakkında bilgilendirilecek ve öz-yönetimi ve güçlendirmeyi artırmak için bunları nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Bu hedeflere ulaşmak için, katılımcıların “dostça” bir ortamda eğitilebilecekleri, korkularını, endişelerini ve mHealth teknolojilerine olan çekincelerini azaltabilecekleri “yaparak öğrenme” ve “oyunlaştırma” temelli bir eğitim metodolojisi geliştirilmektedir.