BELİRTİLER ve TANI

 1. Alzheimer Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

 • Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik net olarak bilgi verebilen bir ayırıcı tanı testi bulunmaz.
 • Standart testler aracılığıyla uygun nöropsikolojik değerlendirme
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) ya da Manyetik Rezonans (MR)
 • Klinik muayene
 • Laboratuvar incelemeleri
 • Özellikle hasta yakınlarının vereceği anamnez

 

 1. Alzheimer Hastalığının Belirtileri

İlk 10 Belirtisi:

 • Unutkanlık
 • Yol bulma sorunları
 • Zaman şaşırma
 • Kelime haznesinin azalması
 • Karar verme sorunları
 • Muhakeme yeteneğinin kaybolması
 • Kişilik ve huy değişiklikleri
 • Çeşitli davranış değişiklikleri
 • Olaylara ilgi azalması
 • Günlük yaşam becerilerini yerine getirmekte güçlük

 

Zihinsel Belirtileri

 • Unutkanlık
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Konuşma Bozukluğu
 • Oryantasyon Bozukluğu (Yön)
 • Kişileri Tanıyamama
 • Karar Verme Güçlüğü
 • Depresyon

 

Ruhsal Belirtileri

 • Huzursuzluk
 • İlgisizlik
 • Saldırganlık
 • Uyku Bozukluğu
 • Amaçsız Dolaşma
 • Gerçek Dışı Hayaller

Belirtiler ve Tanı