Türkiye Alzheimer Derneği, Sabancı Vakfı 2023-2024 hibe programı kapsamında desteklenen ALZ-BİLİNÇ isimli projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarını başlatmıştır.

 

ALZ-BİLİNÇ, Dernek şubesi bulunmayan, yalnızca yazılı, dijital yayınlarla ve uzaktan eğitimle desteklenen, ön araştırmalar ve Dernek Merkezine fiziksel uzaklığı da kriter alınarak belirlenen 5 ilde hasta ve hasta yakınlarına yüz yüze “Alzheimer Hastalığı Belirtileri, Evreleri, Bakımı ve Korunma Yöntemleri Eğitimi”, “Alzheimer Hastalarının Yaşam Kalitesini Artırıcı Önlemler ve İletişim Eğitimi”, hasta yakınlarıyla “Deneyim Paylaşım Atölyeleri”, hastalar ve ailelerine ve alanda görev yapan yerel yöneticilere “Alzheimer Hasta ve Bakım verenlerinin Sosyal ve Yasal Hakları Bilgilendirme – Hak Temelli Bilinçlendirme Eğitimi” ve yerel gönüllülere “Farkındalık Elçileri Eğitimi” vermeyi amaçlamaktadır.

Bu başlıklarda toplamda 2 gün sürmesi planlanan eğitimler, Artvin, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır ve Urfa’da gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin içerikleri doğrultusunda Merkez tarafından seçilen hekim, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eğitmenler, Istanbul Merkezde ön “Eğitmen Eğitimi” aldıktan ve Pilot Eğitim gerçekleştirdikten sonra, bu illere interaktif ve yarı kurgulanmış eğitimleri gerçekleştirmek ve gönüllü (Farkındalık Elçileri) yetiştirmek üzere gönderilecektir.

 

Eğitimler sırasında katılımcıların bilgi ve beceri kazanma kazançları anket ve röportajlarla ölçümlenecek ve raporlanacaktır. Katılımcılara daha sonra başvurmaları ve çevrelerini de yararlandırmaları için Türkiye Alzheimer Derneği tarafından proje kapsamında hazırlanan kitapçık verilecektir. Ayrıca, katılımcılarla yapılan bu yakın temas çalışmalarda, kendileri Dernek şubesi kurma konusunda yüreklendirilecek, böylelikle ilişkilerin kalıcı hale getirilmesinin yolları araştırılacaktır.

Eğitim sona erdikten sonra da bu program kapsamında eğitim alan ve bölgedeki bilinçlendirmeyi artırmak üzere gönüllü çalışmalar yürütecek olan Farkındalık Elçileri ile düzenli iletişim sürdürüleecek ve onların düzenledikleri Farkındalık Toplantılarından geribildirimleri alınacak; yeni tedavi yöntemleri, yönetmelik, yasa, mevzuat gibi konularda Farkındalık Elçilerinin bilgilerini güncellenecektir.

Eğitimlere katılımı arttırmak için coğrafi ve iklim koşulları göz önüne alınmış ve Eylül 2023–Kasım 2023 döneminde 2 il, Nisan 2024-Haziran 2024 döneminde 3 ilde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Katılımı artırmak için çevre ilçe ve illere davet-duyuru yapılacaktır.

Türkiye Alzheimer Derneği , Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (ESKİŞEHIR AFAD) başkanlığında kısa adı You are On Our Mind (YOMI) olan 2022-1-TR01-KA220-VET-000086566 numaralı KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training projesine ortak olarak çalışmalarına başlamıştır. Projede, Escuela Española De Salvamento Y Detección Con Perros, I.S.A.R. Germany Stiftung Ggmbh, Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület, SPOMINCICA – Alzheimer Slovenija, Dublin Civil Defence ve Asystee Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. de ortak olarak katkıda bulunmaktadırlar.

Proje, arama kurtarma ve acil durum personelinin Alzheimer ve demans hastaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Proje ile bu beceri kazanımlarını sağlayacak dijital eğitim içerikleri geliştirilecek. Arama kurtarma ve acil durum personeli ile Alzheimer/demans hastalarının destek ağında yer alan kişilerin arama kurtarma ve Alzheimer/demans konularında çapraz bilgi ve becerilerinin geliştirilerek güvenli bir yaşam kurmaları amaçlanmaktadır.

Hem afet ve acil durumlar sonrası meydana gelen kayıp vakalarında hem de acil durum olarak ortaya çıkan kayıp vakalarında görev alan arama kurtarma personelinin mesleki yeterliliklerini artırmak için yenilikçi eğitim materyalleri üretilmelidir. Proje ile bu becerilerin kazandırılmasına yönelik e-öğrenme platformunda yer alacak eğitim materyallerinden oluşan dijital içeriklerin üretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yararlanıcıların profil oluşturacakları bir e-portfolyo ile kazanımları ölçülebilecek ve değerlendirilebilecektir. Böylece dijital eğitime etkin bir geçişle eğitim kurumlarının kapasitesinin ve hazır bulunuşluğunun artırılması hedefleniyor.

Proje çıktısı olarak üretilecek eğitim materyallerinin hızlı, ekonomik ve ulaşılabilir özelliklerinin yanı sıra, meslek elemanlarının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri, mesleki eğitimde inovasyona katkı sağlayacaktır.

Yararlanıcılara kolay ve hızlı erişim sağlayacak proje çıktıları, eğitim fırsatlarında esnekliği artıracak ve mevcut açıkların kapatılmasına katkı sağlayacaktır. Proje çıktılarının bir e-öğrenme platformunda dijital içerik olarak sunulması, aktarılabilirliği, daha fazla yararlanıcıya tanıtım fırsatlarını ve bilgi birikimini kolaylaştıracaktır.

Projenin Gerekçesi

Afet ve acil durumlarda görev yapan arama kurtarma personelinin görevlerinden biri de kayıp şahısların aranmasıdır. Farklı nedenlere bağlı olarak birçok farklı kayıp türü ortaya çıkar. Kayıp şahısların aranmasında farklı senaryolara hazırlıklı olmalı ve her kayıp şahıs için bir strateji geliştirebilmelidir. Kaybolma riski en yüksek olan gruplardan biri Alzheimer/demans hastalığı olan kişilerdir. Bu nedenle Alzheimer/demans hastaları için alternatif arama yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ile resmi ilişkileri bulunan Alzheimer’s Disease International (ADI) verilerine (https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/) göre, şu anda dünya çapında demansla yaşayan 55 milyondan fazla insan olduğu tahmin edilmektedir. . Etkilenen insan sayısının 2050 yılına kadar 139 milyona yükselmesi bekleniyor ve en büyük artışlar düşük ve orta gelirli ülkelerde. Buna ek olarak, demansın yıllık küresel maliyeti şu anda 1,3 trilyon ABD dolarının üzerindedir ve 2050 yılına kadar 2,8 trilyon ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir.

Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri sadece hastalıkla yaşayanları etkilemez; Bu rahatsızlıklar aynı zamanda bakıcıları, afet müdahale ekiplerini, kolluk kuvvetlerini ve hatta komşuları da etkiler. Hastalık ilerledikçe fiziksel ve zihinsel yetenekler olumsuz etkilenir, kısa süreli hafıza kaybı artar ve hasta geçmişte yaşamaya başlayabilir. Kişi eski iş yerine veya ikametgahına dönmeye çalışırken, genellikle kaybolur ve mevcut ikamet yerine dönmek için yardıma ihtiyaç duyar. Alzheimer hastası bir kişinin ne zaman ve nerede dolaşacağını tahmin etmek asla mümkün değildir; bu kişiyi aramak asla ertelenemez çünkü zaman ilerledikçe yaşamı tehdit etme riski artar. İlk müdahale ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin Alzheimer/demans semptomlarına aşina olmaları ve bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmaları, kayıp vakasına özgü bir strateji geliştirebilmeleri için çok önemlidir.

Proje ile arama kurtarma personelinin mesleki eğitim müfredatında bu konudaki eksikliğin tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, konu ile ilgili farklı disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımları ile yenilikçi eğitim materyallerinin üretilmesi gerekmektedir. Üretilecek eğitim materyallerinin daha fazla yararlanıcıya ulaşabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için dijital özellikler içermesi ve açık e-öğrenme platformları ile sunulması gerekmektedir.

Projenin Hedefleri:

– Arama kurtarma ve acil durum personelinin Alzheimer ve demans hastası kayıp kişilerle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

– Kazanılan becerilerin ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması,

– Ailelerinin, bakıcılarının ve destek ağı çalışanlarının bu durumla karşılaştıklarında uygulayabilecekleri bir acil durum prosedürü geliştirilmesi,

–  Alzheimer ve demans hastaları için güvenli bir yaşam sağlamaya yönelik önlemler ve bu bireyleri içeren afet yönetimi uygulamaları da dahil olmak üzere yetkililer için politika önerileri.

Bu hedefler doğrultusunda Uzaktan Eğitim Platformu oluşturulacaktır. Bu platformda, kaybolan Alzheimer/demans hastalarını arama kurtarma yöntemlerine yönelik geliştirilecek yazılı, görsel ve işitsel dijital eğitim materyalleri (videolar, sunumlar, e-kitaplar, animasyonlar) yer alacaktır.

– Alzheimer/demans ve afetler/arama kurtarma ile ilgili terimlerin yer aldığı Dijital Sözlük oluşturulacaktır. Bu terimler hem arama kurtarma personeli hem de Alzheimer/demans hastalarının destek ağındakiler için çapraz bilgi öğrenimi sağlayacaktır.

– Kazanılması hedeflenen becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bir e-portfolyo oluşturulacaktır. Burada yararlanıcılar profil oluşturabilecek, online sınavlar ile ölçme ve değerlendirmeler yapabilecek, konuyla ilgili makale, derleme ve çalışmaları toplayabilecekler.

– Aileleri, bakıcıları ve destek ağı üyeleri bu durumla karşı karşıya kaldıklarında müdahale ekiplerine hızlı ve güvenli bilgi sağlamak için Bir Acil Durum Komut Dosyası Şablonu oluşturulacaktır. Bu dosyada kişiye özel bilgiler ve proje sürecinde uzmanlar tarafından içeriğe dahil edilmesine karar verilen bilgiler yer alacaktır.

– Politika geliştiriciler için alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalara ilişkin bir çözüm öneri paketi hazırlanacaktır.

ADatHOME kısa adlı “TRAINING PROGRAM FOR THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH ADVANCED DEMENTIA THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE STRATEGIES IN DOMICILIARY ENVIRONMENTS SUPPORTED BY ASSISTIVE TECHNOLOGIES” (İLERİ DEMANSLI KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YARDIMCI TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENEN YAŞAM ORTAMLARINDA YENİLİKÇİ STRATEJİLERİN UYGULANMASIYLA EĞİTİM PROGRAMI)

 

PROJE AMACI

ADatHOME projesi, ev ortamlarında ileri demanslı bireylerin yaşam kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği konusunda bakım verenlerin yetkinliklerini (tutum, bilgi, beceri) artırmak ana hedefi ile başlatılmıştır.

PROJE BİLGİLERİ

ERASMUS+ PROGRAMME 2020 KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES / KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP_ADULT EDUCATION tarafından 224.255,00 € hibe tahsis edilen ADatHOME, 01/11/2020 tarihinde başladı ve 26 aylık bir çalışma ile 31/12/2022 tarihinde İstanbul’da yapılacak bir Kapanış Konferansı ile sona erecek.

 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ:

* Hedef kitleyi, hem İleri Demanslı bireylerin hem de bakımverenlerinin yaşam kalitesine uygun bakımın etkinliği ve etkisi hakkında bilinçlendirmek.

* Sözel Olmayan İletişim ve Duyusal Uyarıma odaklanarak, konut ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin (GDS 6-7) yaşam kalitesini iyileştirmek için mevcut yenilikçi stratejilerin nasıl uygulanacağına ilişkin kılavuzlar ve araçlar oluşturmak ve aktarmak.

* Ev ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin (GDS 6-7) temel bakım görevlerini uyarlamak.

* Ev ortamlarında İleri Demanslı (GDS 6-7) kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için Yardımcı Teknolojileri uygulamak.

* Bakımverenlerin, bakımın etik zorluklarıyla yüzleşmelerine, yükü azaltmalarına ve tükenmişliklerini önlemelerine yardımcı olmak için öz bakım yeterliliklerini arttırmak.

 

GELİŞTİRİLECEK EĞİTİM PAKETLERİ

* Ev ortamında ileri düzeyde demansı olan kişiler için sözsüz iletişim ve duyusal simülasyon üzerine eğitim paketi.

* Ev ortamlarında bakım görevlerinin ileri demans hastalarına uyarlanmasına ilişkin eğitim paketi.

* Ev ortamlarında ileri düzeyde demansı olan kişilerin yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik yardımcı teknolojiler üzerine eğitim paketi.

 

DÜZENLENEN EĞİTİMLER

20 Ekim’de düzenlenen pilot eğitim çalışmasında 20 katılımcı yer alırken Genel Sekreter Füsun Kocaman Masaj Terapisi ve Namaste Bakımı, Sorumlu Müdür/Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Akpınar Hareketlilik, Hijyen ve Dinlenme, Sorumlu Hemşire Ümmügül Geyik Beslenme, Sindirim ve Tuvalet konularında bilgi paylaşımında bulundu.

25 Ekim tarihinde düzenlenen ikinci oturumda ise anket çalışması uygulandı, bir önceki pilot eğitimde hasta yakınlarına verilen görev ve sorumluluklar üzerine konuşuldu. Oturumun sonunda pasta kesilerek katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 

 

 

 

Bu proje Covid-19 pandemisi ve içinde bulundukları zorlu koşulların yaşlıların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Kültürel değerlerimizin önemli bir yapı taşı olan masal/hikaye anlatıcılığını kolay ulaşılabilir bir şekilde dijital ortamda sunması bakımından yenilikleri içinde barındıran bir çalışmadır. Çalışma kapsamında hikaye anlatımının dijital teknolojiler kullanılarak yenilikçi bir formda sunulmasıyla Alzheimer hastası yaşlıların kaliteli vakit geçirmeleri ve gönüllülerin de aktif katılımıyla sosyal farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ilk olarak Türkiye Alzheimer Derneği personeli özenle seçilen keyifli, eğlendirici ve yaşam sevinci aşılayan hikayeleri sesli ve görüntülü bir şekilde 4-5 dakikalık videolar olarak kameraya kaydetmiş ve bu videolar Derneğin Youtube sayfasında paylaşılarak dijital olarak ulaşılabilir bir şekilde hasta ve hasta yakınlarına sunulmuştur. Hasta yakınlarının olumlu ve istekli geri bildirimleri üzerine projenin hastaların duygu durumları göz önüne alınarak geliştirilmesine ve daha geniş bir kitleye ulaşarak yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

Proje sonraki aşamasında gönüllülerin dahil edilmesine karar verilmiştir. Abilitypool Platformu üzerinden başvurular alınmış ve gönüllülerin gönderdiği hikayeler değerlendirilmiştir. Gönüllülerden yaşlıların da anlayabileceği şekilde açık, sade ve yavaş bir okuma biçimiyle 5-6 sayfalık hikayeyi okurken kendilerini kameraya çekmeleri ve videolarını mail yoluyla tarafımıza iletmeleri istenmektedir. Hikaye seçiminde ölüm, hastalık, ayrılık, hasret gibi üzüntü verici olayları içeren  kederli, ürkütücü ve kaygılandırıcı temalardan; rencide edici, argo ve küfürlü dilden; çocuklara yönelik hazırlanmış çocuksu hikayelerden kaçınılması; yetişkinin yaşına uygun, yaşam sevincini artırıcı, neşelendirici ve/veya güldürücü hikayelerin tercih edilmesi önemlidir. Ayrıca hikayeler videoya kaydedilirken, düz yazı okur gibi değil de seslendirme ve canlandırma teknikleri kullanılması izleyenin dikkatini daha fazla vermesini sağlayacağından özellikle talep edilmektedir. Bu beklentileri sağlayan hikaye videoları sosyal medya kanallarında duyurulacak ve ülke çapında olduğu kadar yurt dışında yaşayan Türkçe konuşan gurbetçi hastalara da bir eğlence kaynağı olacaktır.

2019 DESTEKLE DEĞIŞTIR 12 AYDA NELER OLDU?

Demans hastaları, Aileleri ve Profesyoneller Birlikte Bağımsızlığı Tartıştılar

Türkiye Alzheimer Derneği, geçtiğimiz yıl kısa adı “AD-AUTONOMY” olan ve 24 ayda tamamlanması planlanan “Demans Hastalarının Bağımsızlıklarını Artırmak Amacıyla Eğitim Programı Geliştirme” başlıklı bir Erasmus+ KA2 projesinin ortağı olmuştur. Projede Türkiye dışında 4 ülkeden daha katılımcı bulunmaktadır: İspanya, Birleşik Krallıklar, Yunanistan ve Slovenya.

AD-AUTONOMY’nin temel amacı demans hastalarının, ailelerinin ve profesyonellerin yaşam kalitelerini, yenilikçi bir eğitim programı vasıtasıyla iyileştirmektir. Proje, bağımsızlığı korumak konusundaki farkındalığı artırmayı ve teşvik etmeyi, demans hastalarının özgür iradeleriyle karar verme ve kimseye bağımlı olmadan yaşama olanaklarını artırmayı ve bütün  bunları eğitim yoluyla gerçekleştirmeyi, teknolojiyi ve duygu yönetimi tekniklerini hayata dahil ederek kişiyi güçlendirmeyi, sürece profesyonellerin katılımını sağlamayı, ve tüm araçlarıyla birlikte eğitim metodolojisi geliştirmeyi hedeflemektedir.

AD-AUTONOMY, doğrudan demanslı kişilerin, onların ailelerinin ve profesyonellerin eğitimi ve gündelik yaşam eylemlerinin üzerine inşa edildiği ve aileleri ve profesyonelleri “bakımveren” yerine “destek” olarak değerlendirdiği için benzersiz ve yenilikçi bir eğitim programıdır. Proje, bu grupların Bağımsızlık konusundaki farklı görüş açılarını ve fikirlerini alarak ve elde edilen sonuçları yine onlarla tartışarak ilerlemektedir. Bunun için de, bir yönetici ve bir gözlemci nezaretinde, aileleriyle birlikte 10 demans hastası ve 3 profesyonelin biraraya geldiği Çalışma Toplantıları düzenlenmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği ilk Çalışma Toplantısını 16 Nisan günü yapmıştır. Projenin ve Bağımsızlık konusunda mevcut ve tavsiye edilen yaklaşımların tanıtımı yapıldıktan sonra, katılımcılar Bağımsızlık konusunda tartışmaya ve kendi tanımlarını, boyutlarını, günlük yaşama uygulama konusunda karşılaştıkları güçlükleri paylaşmaya davet edilmişlerdir. Bu toplantıda ayrıca, demans hastalığı ile birlikte deneyimledikleri yetersizlikler nedeniyle yaşadıkları duygularla baş etmek için kullandıkları “duygu yönetimi” teknikleri de tartışılmıştır.

Çalışma Toplantısının sonuçları projenin tamamlanmasından sonra elbette yayınlanacaktır, ancak göze çarpan, öne çıkan bazı hususları şimdiden belirtmek ilginç olabilir. Bağımsızlık ve en önemli boyutları tartışılırken, en temel kaygının “mobilite” olduğu, gerek hastalar ve gerekse aileler evden dışarı çıkınca kaybolmanın  en büyük endişeleri olduğunu dile getirmişlerdir. Soruları ev içindeki yaşamla sınırladığımızda, kişisel bakım ve kendi karnını doyurma eylemleri en çok şikayet edilen konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplantıdaki en çarpıcı gözlem olarak, Bağımsızlığın yalnızca hastanın ihtiyacı ya da sorunu olmadığı, yakınlarının da kendilerini hastaları için “kaldıraç” görevini gören ve kendi kimliklerini, yaşamlarını yitirmiş birer araç olmakla ilgili korkularını dile getirmişlerdir.

 

 

PROJE ADI:

AD_AUTONOMY – ALZHEIMER HASTALARININ BAĞIMSIZLIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME

AMAÇ:

AD_AUTONOMY, Başlangıç/Hafif seviyedeki Alzheimer hastalarının, onların aile ve bakım verenlerinin yeterliliklerini (tavır, beceri, bilgi) artırmak ve Bağımsızlıklarını geliştirecek yenilikçi bir eğitim yoluyla Yaşam Kalitelerini iyileştirmek ana amacıyla başlatılmıştır.

ORTAKLAR:

AFA-CS: Asociación Provincial de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias www.afacastellon.org

Bugün AFA Castellón, Alzheimer ve diğer tür Demans hastaları için tasarlanmış 4 Gündüz Bakım Evi ve 8 Bakım Veren Dinlendirme Evi işletiyor.  Örgütte 85 profesyonel çalışıyor.

Türkiye Alzheimer Derneği www.alzheimerdernegi.org.tr

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) 1997 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Ülke çapında 14 şube ile hizmet vermektedir ve ülke çapında 4 Gündüz Bakım Evinde Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet vermektedir. Ayrıca biri 61, diğeri 40 yataklı iki Alzheimer Yatılı Bakım Evi işletmektedir.

SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENYA www.spomincica.si

1997 yılında kurulan Spomincica (Unutma beni) – Alzheimer Slovenya 20 yerel şubeye sahiptir. 400 den fazla üyesi olan hayırsever bir sivil örgüt olan Spomincica’nın hedefleri, demans hastalarına bakım verenlere destek sağlamak, farkındalık yaratmak ve hastalık konusundaki korku ve utancı ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

AUTH – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis www.auth.gr

Selanik Aristotle Üniversitesi (AUTH) güney Avrupa için bir metropol Üniversitesi rolü oynar. Tıp Fakültesi 500 den fazla akademisyen ve 3500 den fazla öğrenciye sahiptir. Tıbbi Fizik Laboratuvarındaki ASsistiveTechnOlogies ve Silver Science Grubu, Çevresel Destekli Yaşam ve Biyomedikal Mühendisliği ya da şimdiki adıyla Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma ve özel hedef gruplarına Destekli Yaşam teknolojileri konularında araştırma ve geliştirmelere yönelmiştir.

Bournemouth University www.bournemouth.ac.uk

Bournemouth Üniversitesi (BU), Birleşik Krallıklar Dorset Bournemouth’da eğitim veren özel bir üniversitedir. 2012 de, Bournemouth Üniversitesi bugünkü adı Yaşlanma ve Demans Araştırma Merkezi olan, Demans Enstitüsünü kurmuştur. Bu enstitü sağlık, boş vakit, turizm, psikoloji, basın ve iş dünyası gibi alanlarda demans bakım araştırmalarını teşvik etmeyi amaçlayan, disiplinler arası bir yapıya sahiptir.

Universitat Politècnica de València www.upv.es

UPV uluslararası işbirlikleri ve mobilite projelerinde sıklıkla yer alan halka açık bir Yüksek Eğitim kurumudur. UPV_SABIEN Bilgi İletişim Teknolojilerinin sosyal ve sağlık sistemlerinde, Çevresel Zekada, Çevresel Destekli Yaşam Teknolojilerinde uygulanması konusunda, sosyal ve sağlık bakım süreçleri ve çözümlerinin yaratılması ve iş merkezli gerçek ortamlarında değerlendirilmesi ve değişim mühendisliği yapılması, mobil teknolojilerin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanılması konularında zengin deneyime sahiptir.

PROJE:

Alzheimer Hastalığına yakalanan birinin, kimseye bağımlı olmadan yaşaması zorlaşır. Yakınları, zihinsel becerileri zayıflayan hastanın para yönetimi, araç kullanımı ya da yalnız yaşama konusunda sıkıntılar yaşadığına tanık olurlar. Alzheimer Hastalığının erken evrelerinde, bazı hastalar hala sorunsuz bir şekilde iş görebileceklerine inanabilirler, hatta iyi oldukları konusunda ısrar eder ve hayatlarına müdahale edilmesine karşı çıkarlar.

Son yıllarda, Alzheimer hastalarının sağlık kurumları dışında da doyurucu bir hayat yaşayabilmeleri, Yaşam Kalitelerini olabildiğince yükseltebilmeleri için yenilikçi yaklaşımlar ve güvenli bir ortam desteği sunarak Bağımsızlıklarını artırıcı Bilgi İletişim Teknolojileri (Uygulamalar ve Destek Teknolojileri) geliştirilmektedir.

AD_AUTONOMY, Başlangıç/Hafif seviyedeki Alzheimer hastalarının, onların aile ve bakım verenlerinin yeterliliklerini (tavır, beceri, bilgi) artırmak ve Bağımsızlıklarını geliştirecek yenilikçi bir eğitim yoluyla Yaşam Kalitelerini iyileştirmek ana amacıyla başlatılmıştır.

Projenin özellikli hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Alzheimer hastaları ve ailelerini, Yaşam Kalitelerini artırmak için güvenli ve destekli bir ortamda Bağımsızlıklarını korumalarının önemi konusunda bilinçlendirmek ve heveslendirmek;
  • Sağlık ve mutluluk unsuru ve Yaşam Kalitesini artırıcı bir faktör olarak Alzheimer hastalarının karar verme ve kimseye bağımlı olmadan yaşama konusunda Bağımsızlıklarını artırmak;
  • Gündelik hayatın rutinlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmek için, iyi uygulamaları ve tavsiyeleri, eğitim yoluyla bu gruba aktarmak;
  • Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojileri dahil olmak üzere, Alzheimer hastalarının Bağımsızlıklarını artırıcı süreçleri destekleyecek araçları transfer etmek;
  • Hastalık ve buna bağlı problemlerin yarattığı engellerin duygusal yönetimine yarayacak, farkındalık kavramı üzerine inşa edilmiş teknikleri transfer etmek;
  • Profesyonelleri ve desteği dahil etmek.

 

SONUÇLAR

Ortak Geliştirilmiş Metodolojik Rehber: Alzheimer hastaları ve onlara destek verenlerin (aileler ve profesyoneller)  Bağımsızlığını sağlamak ve buna bağlı olarak Yaşam Kalitesini artırmak için gerekli kritik yeterliliklerini oluşturmak ve iyileştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları temel içerikler, metodolojiler ve araçlar. Alzheimer hastaları, aileleri ve profesyonellerin kullanımına sunmak üzere, güvenli ve destekli bir ortamda Bağımsızlık sağlamak ve buna bağlı olarak Yaşam Kalitesini artırmak için gerekli Eğitim Malzemesi.

Tasarlanmış Deneysel Eğitim Etkinlikleri: Bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Alzheimer hastalarının uygulamalı ve deneysel eğitimi. Yukarıda bahsedilen Eğitim Malzemesinin gerçek ortamlarda kullanılarak optimum seviyeye ulaştırılması çalışması.

e-Eğitim Platform: farkındalık, eğitim içerikleri ve Eğitim Malzemesi ve Tasarlanmış Deneysel Eğitim Etkinliklerinin uygulamasını destekleyecek mevcut Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojilerine referanslar ya da linkler.

AD-AUTONOMY Üniteleri: proje konsorsiyumuna dahil bütün ülkelerin, projenin geliştirme süresi dolduktan sonra da sürdürülebilir olmasını garantilemek ve proje sonuçlarının hayata geçirilmesini teşvik etmek amacıyla yaratacakları üniteler.

Projelerimiz