TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ N KOLAY 43. İSTANBUL MARATONU  PROJESİ

Alzheimer hastalığının bakımı ÖZELDİR ve onlarla iletişime geçmek için özel bilgi ve eğitim gerekmektedir. Unutkanlıkla başlayan bu hastalığın ilerleyen evrelerinde depresyon, kaygı, uyku bozukluğu, huysuzluk, hayaller, saçma düşünceler, kafa karışıklığı, kişileri tanıyamama, yolunu bulamama gibi pek çok sorun oluşmakta ve çözümler de her hastaya özel olmaktadır. Bu sorunlar hastaların yakınlarında da moral bozukluğu, tükenmişlik sendromu ve yorulmaya yol açmakta ve bakım desteği hem hastalar hem de yakınları için hayati önem taşımaktadır.

Bu sorunları en aza indirmek için tüm dünyada Alzheimer hastalarına özel, onların keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak  amacıyla Gündüz Yasam Evleri kurulmakta ve bu mekanlarda hastalığın gerektirdiği özel rehabilitasyon çalışmaları ile zihinsel faaliyetlerini aktif kılmak amaçlı çalışmalar yürütülmektedir. Bu bakımevleri aynı zamanda hasta yakınlarının bakım konusunda danışmanlık aldığı, diğer hasta yakınları ile dayanışma kurdukları, hastaları bakım alırken bir nebze soluk aldıkları ve omuzlarındaki yükleri biraz olsun hafifleten bir yuva görevi görmektedir.

Bu rehabilitasyon çalışmalarının başında hem fiziksel sağlığı güçlendirmek için spor hem de zihinsel becerileri korumak için sanat terapileri gelmektedir. Sanat terapisinin bireyin psikofiziksel sağlığına ve yaratıcı, ifade edici, duygusal, bilişsel ve ilişkisel özkaynaklarının artmasına katkıda bulunduğu kanıtlanmıştır. Yaratıcılık, sadece sanatçı dediğimiz bireylere ait bir tanrı vergisi değil, her insanda potansiyel düzeyde var olan psikolojik bir boyuttur ve bu yaratıcı süreç sayesinde, kişinin deneyimlerinin ifade edilmesi ve işlenmesi kolaylaştırılır.

Resim, heykel, müzik, dans ve drama aracılığıyla yapılan sanat terapisi, yaşam kalitesini artıran ve anıları hatırlamaya yardımcı olan bir araç niteliğindedir. Yaratıcı Sanat Terapileri, özellikle Alzheimer Hastası bireylerde hastalığın ilerlememesine ve otobiyografik belleğin gelişmesine katkıda bulunur; sözel akıcılık ve görsel-uzamsal becerilerin artmasına ve dikkatin toparlanmasına yardımcı olur; önemli konuşma bozukluklarında bile sözsüz iletişimin gelişimini ve sosyalleşmeyi sağlar.

Sanat terapileri, hastalarda güvenlik ve aidiyet duygusu sağlayarak, sosyal izolasyonu ve yalnızlığı azaltmaya yardımcı olduğu gibi, bakımverenlerde de kendini kabul etme, empati, rahatlama, hastayla iletişim ve bakım yükünün azalması gibi yararlar sağlar. Hastalar ve başka bakımverenlerle yapılan grup terapi çalışmaları ise, bakımverenlerin ihtiyaçlarını anlamalarının ve önemli bakım bilgilerini paylaşmalarının bir yolu olarak kişisel kimlik ve öz-yeterlik duygusu oluşturabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Yapılan araştırmalar ülkemizdeki Alzheimer hasta sayısının 650.000 civarında olduğu ve dünyada her 4 saniyede 1 kişinin Alzheimer tanısı aldığını göstermektedir. Hastaların ve hasta yakınlarının artan ihtiyaçlarınının farkında olan Türkiye Alzheimer Derneği, hasta ve yakınlarına saygın ve keyifli bir ömür sürmeleri için yaşam enerjisi aşılamak, rehabilitasyon hizmetleriyle yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaç duydukları uzman dost elini uzatmak amacıyla hayata geçirdiği Gündüz Yaşam Evi’nde haftada 5 gün ve ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Gündüz Yaşam Evinde hastalara sağlanan tüm ikramlarla birlikte spor ve sanat terapisi malzemeleri, spor ve sanat eğitmenlerine ödenen ücretler Derneğimiz tarafından karşılanmakta, hasta ya da ailesinden herhangi bir ödeme talep edilmemektedir. Bir hastanın Gündüz Yaşam Evindeki aylık maliyeti 1,950 tl olup, maratonda bu hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla koşacak ve bağış toplayacak siz gönüllüler tarafından karşılanmaktadır.

Sizin Destekleriniz