06Eyl

ERASMUS PROJELERİMİZE BİR YENİ EKLENDİ

Türkiye Alzheimer Derneği, ADatHOME kısa adıyla anılan “TRAINING PROGRAM FOR THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH ADVANCED DEMENTIA THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE STRATEGIES IN DOMICILIARY ENVIRONMENTS SUPPORTED BY ASSISTIVE TECHNOLOGIES” (İLERİ DEMANSLI KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YARDIMCI TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENEN YAŞAM ORTAMLARINDA YENİLİKÇİ STRATEJİLERİN UYGULANMASIYLA EĞİTİM PROGRAMI) Projesinin ortağı olmaktan duyduğu gururu sizlerle paylaşmak ister.

 

ERASMUS+ PROGRAMME 2020 KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES / KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP_ADULT EDUCATION tarafından 224.255,00 € hibe tahsis edilen ADatHOME, 01/11/2020 tarihinde başladı ve 26 aylık bir çalışma ile 31/12/2022 tarihinde Istanbul’da yapılacak bir Kapanış Konferansı ile sona erecek.

 

ADatHOME projesi, ev ortamlarında ileri demanslı bireylerin yaşam kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği konusunda bakımverenlerin yetkinliklerini (tutum, bilgi, beceri) artırmak ana hedefi ile başlatılmıştır. Alzheimer hastalığının ilerlemesiyle birlikte semptomlar zamanla kötüleşir, ileri evrelerde bireyler çevrelerine tepki verme, konuşmayı sürdürme ve hatta hareketi kontrol etme yeteneğini kaybederler

 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ:

 • Hedef kitleyi, hem İleri Demanslı bireylerin hem de bakımverenlerinin yaşam kalitesine uygun bakımın etkinliği ve etkisi hakkında bilinçlendirmek.
 • Sözel Olmayan İletişim ve Duyusal Uyarıma odaklanarak, konut ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin (GDS 6-7) yaşam kalitesini iyileştirmek için mevcut yenilikçi stratejilerin nasıl uygulanacağına ilişkin kılavuzlar ve araçlar oluşturmak ve aktarmak.
 • Ev ortamlarında İleri Demanslı Kişilerin (GDS 6-7) temel bakım görevlerini uyarlamak.
 • Ev ortamlarında İleri Demanslı (GDS 6-7) kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için Yardımcı Teknolojileri uygulamak.
 • Bakımverenlerin, bakımın etik zorluklarıyla yüzleşmelerine, yükü azaltmalarına ve tükenmişliklerini önlemelerine yardımcı olmak için öz bakım yeterliliklerini arttırmak.

GELİŞTİRİLECEK EĞİTİM PAKETLERİ;

 • Ev ortamında ileri düzeyde demansı olan kişiler için sözsüz iletişim ve duyusal simülasyon üzerine eğitim paketi.
 • Ev ortamlarında bakım görevlerinin ileri demans hastalarına uyarlanmasına ilişkin eğitim paketi.
 • Ev ortamlarında ileri düzeyde demansı olan kişilerin yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik yardımcı teknolojiler üzerine eğitim paketi.

Alzheimer ile yaşayan kişilerin ilişkilerini kurarken sorunları olabilir, ADatHOME projesinin birçok farklı şekilde gösterdiği  etkileşim yöntemi bu sorunları gidermekte yararlı olacaktır.

 

Etkileşim Yöntemleri:

Yoğun Etkileşim Nedir?

Yoğun Etkileşim yaklaşımı, iletişim ihtiyaçları olan insanlarla davranışlarını taklit ederek, onlara son derece duyarlı bir şekilde yanıt vererek ve iletişim ve etkileşim için bir temel olarak yaptıklarını yansıtarak etkileşimde bulunmayı içerir. Bu nedenle, bu mutlaka etkileşimin sözlü olacağı anlamına gelmez. Yoğun Etkileşim, herhangi bir konuşma veya dil gelişiminden önce gelen iletişimi ‘iletişimin temellerini’ öğretmeye odaklanır.

Yoğun Etkileşim yaklaşımı, aşağıdakiler gibi bir dizi teknik içerir:

 • Fiziksel temas
 • Göz teması
 • Vokal yankılanma
 • Göz teması ve yüz ifadesi dahil olmak üzere sözlü olmayan iletişim alışverişi
 • davranışsal yansıtma
 • dönüş alma
 • Yorumları çalıştırma
 • Ortak odak etkinliği

 

Duyusal Temas (Snoezelen Terapi)

Snoezelen terapist tarafından değil, Alzheimer hastasının tepkisi tarafından kontrol edilen yönlendirici olmayan bir terapidir. Işıklandırmayı, atmosferi, sesleri ve dokuları hastanın kullanım sırasındaki özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak çoklu-duyusal bir deneyim veya tek bir duyusal odak sağlamak için sahnelenebilir.

Yararları:

 • Bu insanların geçmişte keyif aldıkları hobilere katılamayabilecekleri düşünüldüğünde, desteklenmesi gereken o aktivitenin duyusal yönü olabilir.
 • Duyusal faaliyetler ayrıca, görevin basitliği nedeniyle farkındalığı ve dikkati artıran bir düzeyde uyarım sağlayabilir.
 • İşitsel uyarım, ruh hali geliştirme, rahatlama ve biliş için çok etkilidir. Doğal sesten (örneğin kuş cıvıltısı, şelale, kentsel ortam) müzik gibi üretilmiş seslere kadar çok çeşitli sesleri içerir.
 • Her ikisi de canlı olarak dinlenebilir veya bir ses sistemi aracılığıyla çalınabilir. Çok duyusal bir alan, hem CD çalarlı iyi bir ses sistemi hem de müzik aletleri veya su özellikleri gibi yaşam sesleri üreten öğeler sağlamalıdır.

 

Müzik Terapisi

Müzik, güçlü duygular uyandıran, yürekleri ısıtan anıları geri getiren ve kendinizi ifade etmenin bir yolunu sağlayan etkili bir güçtür. Bu tür bir etki ile müziğin terapi için etkili bir araç olabilmesi şaşırtıcı değildir.

 

İki temel müzik terapi türü vardır: Aktif veya Alıcı. Müzik yeteneğine ihtiyacınız yoktur ve herkes katılabilir.

 • Aktif müzik terapisi: Genellikle basit enstrümanlar çalmayı, dans etmeyi veya şarkı söylemeyi içerir. Bu tür terapiyle aktif olarak ilgilenirsiniz ve fiziksel sağlık için faydalı olabilecek fiziksel uyarımı teşvik eder.
 • Alıcı müzik terapisi. Bu, dikkatli müzik dinleyerek geçirilen belirli bir süreyi içerir ve genellikle özel olarak seçilmiş kayıtlı veya canlı müzik söz konsudur. Şarkı seçimleri genellikle kişinin kültürünü, neslini ve kişisel deneyimlerini yansıtacaktır.

Müzik Terapisinin Yaşlılara 6 Yararı

 • Bilişsel işlevi ve zihinsel sağlığı destekler.
 • Hafızayı ve konsantrasyonu uyarabilir.
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Depresyon, stres ve kaygıyı azaltır.
 • Harekete ilham verir.
 • Sosyal bağ kurar ve güçlendirir.

 

 

Namaste Bakım

Namaste Bakım, Alzheimer hastalarına demanslarının sonraki aşamalarında verilen bakımın odağını ve yapısını değiştirir.

Bir örnek: ‘birini temizleme süreci olarak banyoya odaklanmak yerine, banyo yapmanın zevki ve keyfi için banyo yapmaya yöneltmek’. Namaste Bakım, ağrıyı yönetmek, yeterli yiyip içtiklerinden emin olmak, kaygı ve stresi yönetmek için müzik kullanmak gibi birçok aktiviteyi destekler.

Bildirilen faydalar

 • Namaste Bakım yaklaşımının kullanılması, ABD’deki denendiği bazı bakım evlerinde, sözel olmayan konuşmaya başlayan sakinlerde, görünür kaygı belirtilerinin kaybolması ve sakinlerin baloncuklara gülmesi dahil olmak üzere, ‘küçük mucizeler’ raporları üretti. Bu, insanların odalarda tecrit edilmesinden veya televizyonun önünde bırakılmasından çok farklı ve önemli bir değişikliktir.
 • Namaste Bkımın sadece asistanlar için değil, aileler ve bakım evi personeli için de yaşam kalitesini iyileştirdiğine dair kanıtlar vardır; ABD’deki bazı bakım evi personeli, programı kullanmanın kendilerini daha güçlü ve işlerinden memnun hissetmelerine yardımcı olduğunu bildirdi.

Hareketlilik, Hijyen ve Dinlenme, güvenli ortamlar sağlar.

Bu bölüm bakımverenin hareketlilik görevini nasıl yerine getirdiğini sorgulamaktadır. Alzheimer hastalarını incitmekten kaçınarak hareket ettirmek için uygun teknikleri bilmek, hem de kendi kendilerine hareket etmeye teşvik etmek için bir eğitim yararlı olacaktır.

 

Yardımcı Teknolojiler

Yardımcı teknoloji, günlük bakım faaliyetlerinde size yardımcı olmak için tasarlanmış herhangi bir cihaz, sistem veya ekipmandır. Aşırı yüklenmeden kaçınarak sizi ve sevdiklerinizi desteklemek için tasarlanmıştır.