21 Eylül 2021 ALZHEIMER HASTALIĞI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA SIK GÖRÜLECEK

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül 2021 Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Kayseri’deki dernek şubesinde yapılan etkinlikte basın bülteni okudu. Doç. Dr. Murat Gültekin burada yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi.

Alzheimer hastalığı beyin fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybıyla giden ve Türkiye’de 65 yaş üstü toplumun ise yaklaşık % 5-7’ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Ülkemizde 2019 yılında istatistik verilerine göre 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun % 9,1’ini oluşturmaktadır. 65 yaş üstü nüfus 2040 yılında % 16,3’e çıkacaktır. 2080 yılında ise % 25,6’ya yükselecek. Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü ilerleyen yaş olduğuna göre, bu veriler önümüzdeki yıllarda Türkiye’de daha fazla sayıda Alzheimer hastası olacağını göstermektedir.

Toplumdaki sıklığı giderek artacak olan Alzheimer hastalığı için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları her kesimi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bundan önemlisi demansa veya Alzheimer hastalığına sebep olan risk faktörlerinden sakınmak ve risk faktörlerini düzeltmek sağlık hizmet politikaları içinde en önemli görevlerden biri olmalıdır. 2020 yılında Lancet dergisinde yayınlanan demansın önlenmesi makalesine göre (Gill Livingston, Dementia prevention, Lancet) 12 risk faktörü düzeltildiği takdirde demans-Alzheimer hastalığı riski % 40 oranında azaltılabilir. Bu risk faktörleri şunlardır; eğitim seviyesinin düşük olması, hipertansiyon, işitme kaybı, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel inaktivite, diyabet, sosyal kontaktın azalması, aşırı alkol kullanmak, kafa travması ve hava kirliliği. Bahsedilen bu riskleri düzeltmek ve kronik hastalıkları (diyabet ve hipertansiyon gibi) tedavi ile kontrol altında tutmak demans-Alzheimer riskini belirgin azaltabilir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve Alzheimerli hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması konularına verilmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi olarak; Alzheimer hastalığının toplumda tanınması, bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak için bilgilendirme çalışmalarına devam etmekteyiz. Çarşamba günleri saat 12.00-13.00 saatleri arasında konusunda uzman konuşmacılarımızın bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.

 

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Hizmet Binası Adres Bilgileri

Melikgazi Mah. Aşık Veysel Bulvarı No:13/1 Melikgazi-Kayseri

Tel: 0352 333 02 59 –  0352 207 66 66 iç hat: 20752

Doç. Dr. Murat Gültekin
Doç. Dr. Murat Gültekin

Erciyes Üniversitesinden

Erciyes Üniversitesinden Prof. Köseoğlu, günde 1,5-2 kilometreyi bulan ve nefesi hafif daraltacak şekilde yapılan yürüyüşün Alzheimer riskini yarı yarıya azalttığını söyledi.

Kayseri Tabip Odasınca Geriatri Merkezi Salonu’nda yapılan Alzheimer konulu panelde konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Köseoğlu, hastalığın yaşlılarda görülen bunama(demans) ve unutkanlığın en sık nedeni olduğunu söyledi.

Alzheimer hastalığının 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 10′unda görüldüğünü belirten Köseoğlu, “Alzheimer hastalığında unutkanlık dışında ayrıca karar vermede zorlanma, konuşurken kelime bulamama, hesap yapamama, kişileri tanıyamama, içe kapanma, sosyal olarak kabul edilemez davranışlar, hırçınlık gibi şikayetler gözlenir. İlerleyen dönemlerde hasta hiçbir iş yapamayıp, tamamen başkalarına bağımlı hale gelir” dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Hatice Kübra Şirin ise Alzheimer hastalığı ile ilgili toplum bilincini arttırmaya yönelik “Mavi Dalga” projesinden bahsederek hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantılarıyla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

17.02.2015 tarihinde Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Köseoğlu tarafından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Melikgazi Belediyesi ve Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi işbirliği ile “Unutkanlık, Alzheimer Hastalığı ve Korunma Yolları” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’ nde gerçekleştirilen konferansa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Canatan’ın yanı sıra yaklaşık 150 davetli katıldı.


Kayseri Şubemizin Faaliyeti :

Seminerin Adı    : “Unutkanlık ve Korunma Yolları”
Konuşmacı         : Prof. Dr. Emel KÖSEOĞLU
Tarih ve Saati    : 07 Aralık 2014 Pazar Günü  Saat: 15.00 – 17.30 arası
Yer                      : Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu Melikgazi/  Kayseri

Katılımcı Sayısı : 55 Kişi

Beklenen  Etki   : Unutkanlık, demans ve Alzheimer Hastalığı tanısı, hastalıktan korunma yolları ile ilerlemesini azaltmak için bireysel ve toplumsal düzeyde yapılabilecekler konusunda katılımcıların bilinçlendirilmesi

Gözlenen Etki  :

* Hasta yakınları ve ilgi duyan bireylerin unutkanlık, demans ve Alzheimer Hastalığı ile korunma yolları hakkında bilinçlenmesi konusuna katkı sağlandı.

* Hasta yakınlarının dernek faaliyetlerine aktif olarak katılmaları konusunda talepleri oldu.

* Birinci Basamak Sağlık kurumlarında çalışan doktorlara Alzheimer Hastalığı ve demans konularında seminer verilmesi kararlaştırıldı.

* Alzheimer ve diğer demans hastalarının geçici misafir edileceği saatlik, günlük mekanlar oluşturulması üzerine konuşuldu.

* Gönüllü veya yetiştirilmiş ücretli hasta bakıcı kurslarının açılması ve açılan kurslardan istifade etmek konusunda hasta yakınlarıyla iletişim kuruldu.

* Hasta yakınları ve ilgilenenlerin dernek ile iletişime geçmeleri için dernek bilgileri (telefon, web sitesi vb) paylaşıldı.

Kayseri Şubesi Adresi:

Alparslan Mah. Gökçefidan Sok, No:6 Tel: 0352 235 43 21
Email: bilgi-kayseri@alzheimerdernegi.org.tr
aytenekinci@erciyes.edu.tr
ekinci_ayten@hotmail.com

20.06.2020 UZMAN DR.HATICE KÜBRA ŞİRİN , DEMANS VE ALZHEİMER NEDİR? TANI VE TEDAVİSİ SEMINER

08.08.2018. KAYTV ROPORTAJI

01.08.2018 ERC. ÜNV. NOROLOJI BÖL. ÖĞR. ÜY. DR. MURAT GÜLTEKIN ALZHEIMER HASTALIĞI HAKKINDA GENEL BILGI VE KORUNMA YÖNTEMLERI SEMINER

09.07.2018 GÖNÜLLÜ EKIBIMIZLE ILK TOPLANTIMIZ

11.07.2018  DERNEĞIMİZİ ALPARSLAN, KÖŞK VE SAHABİYE MUHTARLARIMIZIN ZIYARETI

18.07.2018 ERC. ÜNV. GERİATRİ BÖL. ÖĞR. ÜY. DOÇ. DR. SİBEL AKIN, ALZHEIMER HASTALIĞINDA TIBBÎ SORUNLAR

15.05.2018 TÜRKİYE ALZHEIMER DERNEĞI KAYSERI ŞÛBESİ NİN HIZMET BINASININ AÇILIŞ TÖRENİ

ALZHEIMER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MELIKGAZI BAŞKANI DR.MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARETİ

DERNEK GÖZLER BINAMIZ

KAYSERİ ŞUBESİ ETKİNLİKLERİ