17Şub

 

5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında 7 Balkan ülkesinden uzmanlar (Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Saraybosna, Hırvatistan ve Bulgaristan) Almanya Münih Teknik Üniversitesi-Tıp Eğitim Merkezinin öncülüğünde demansı konuşmak üzere bir araya geldi. Alanda çalışan ve çalışmayı planlayan gençlere de erişim imkanı verilmesiyle sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda bir eğitim programı oluşturuldu. Demansta Davranışsal ve Psikiyatrik Belirtiler konusunda ülkemizden derneğimiz üyesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi psikolog Deniz Büyükgök katılım gösterdi.

Demansın alt tipleriyle, risk faktörleriyle ve en önemlisi de rehabilitasyon seçenekleriyle ilgili kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Demans alanında çalışan nöroloji, psikoloji ve sosyal hizmetler gibi çok sayıda disiplinden temsilcinin varlığıyla, demans bir halk sağlığı problemi olarak ele alınmış oldu. Genç katılımcıların dahil olduğu bir çok workshop gerçekleştirildi. 6 Türk öğrencinin de Türkiye Alzheimer Derneği aracılığıyla ücretsiz katılım imkanı bulduğu toplantıda, öğrencilerimiz aktif katılımları ve katkılarıyla büyük takdir topladılar.

Ülkelerdeki sosyal ve hukuki düzenlemelerin konuya spesifik uzmanlarca konuşulması toplantının sonunda her katılımcının kendi ülkesindeki mevcut hizmet koşullarını ve ileriye dönük çözüm olanaklarını değerlendirmesini sağladı. Bu toplantı muhtemelen gelecekteki iş birliklerinin bir başlangıcıydı.”